לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

וירוסים כגורמי מחלות בצמחים - 71117
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 27-07-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: אגרואקולוגיה ובריאות הצמח

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: רחובות

מורה אחראי על הקורס (רכז): דר משה לפידות

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: lapidotm@volcani.agri.gov.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר משה לפידות

תאור כללי של הקורס:
הקורס דן באינטראקציה בן וירוסים כגורמי מחלה לבין המאכסן - הצמח. כיצד וירוסים מצליחים להדביק צמחים, למרות הגנום המאד קטן שלהם ומספר החלבונים המצומצם שהם מקודדים לו. נדון באסטרטגיות הויראליות להתגבר על מנגנוני ההגנה הצמחיים, ודרכי התמודדות עם מחלות ויראליות.

מטרות הקורס:
הבנת האינטראקציה וירוס-מאכסן,
לימוד האסטרטגיות הויראליות להדבקת צמחים, וכיצד ניתן להתמודד איתם.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לזהות וירוסים שונים
להגדיר משפחות וירוס
להבדיל בין שיטות העברה ויראליות שונות
להתמודד עם וקטורים ויראליים
להתמודד עם מחלות ויראליות

דרישות נוכחות (%):
70%

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. מבוא לוירוסים צמחיים - היסטוריה על קצה המזלג, שיטות מחקר בסיסיות, טקסונומיה, פוסטולטים של קוך.
2. מעגל החיים הויראלי, הקומפוננטות הבסיסיות הדרושות, חדירה לתא וחשיפת חומצת הגרעין הויראלית ברמה המולקולארית.
3. אסטרטגיות ביטוי ורפליקציה - כיצד וירוסים מבטאים יותר מחלבון אחד מגנום קטן מאד ללא אינטרונים ואקסונים.
א. וירוסי רנ"א פלוס – רפליקציה של וירוסי רנ"א, וירוסי טובמו, וירוסי פוטי, וירוסי טוספו – גנום מפוצל ורנ"א אמביסנס.
ב. וירוסי רנ"א מינוס - וירוסי ראבדו
ג. וירוסי דנ"א – וירוסי בגומו – מנגנון הסליל הנפרם, וירוסי קולימו – שיעתוק דנ"א מרנ"א.
4. תנועה:
מתא לתא – חלבון תנועה של TMV, הגעה ופתיחת פלסמודסמטה, מנגנוני תנועה נוספים, וירוסי בגומו - כניסה ויציאה מהגרעין ותנועה מתא לתא.
לטווח ארוך – כניסה לפלואם, תנועה כויריון, השתתפות חלבון המעטפת.
5. סיום הרפליקציה ויצירת ויריונים.
6. דרכי העברה – העברה ע"י חרקים (העברה חולפת, מתמדת, וכו), העברה ע"י חומר ריבוי, העברה מכנית.
7. אינטראקציה וירוס-חרק - (וירוסי פוטי וכנימת עלה, וירוסי בגומו וכנימת עש, וירוסי טוספו ותריפס)
8. "יצורים אחרים" - וירואידים, סאטאליטים – מה זה, מבנה גנום, רפליקציה, ריבוזים.
9. דיגנוסטיקה - שיטות לזיהוי וירוסים.
10. התמודדות עם מחלות ויראליות .
11. עמידות גנטית לוירוסים – הגדרת העמידות, סבילות, טיפוח לעמידות, צהבון האמיר כמודל לעמידות "מסובכת".
12. הגנה הדדית – מה זה, שימושים, סכנות, מנגנונים אפשריים.
13. עמידות טרנסגנית – השימוש בגנים ויראליים להשריית עמידות טרנסגנית, חלבון המעטפת של TMV, עמידות ע"י רפליקאז, חלבון תנועה פגום, השתקה על קצה המזלג.
14. סינרגיזם – האינטראקציה בן וירוסים שונים, מנגנונים אפשריים, דיכוי השתקה.

חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:
עולם הנגיפים – האוניברסיטה הפתוחה

וירולוגיה של צמחים – עקרונות וישום
מאת גד לובנשטיין

Matthew’s Plant Virology
by Roger Hull

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
אין
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה