לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

סיור לאיי הים האגאי - 70722
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 20-09-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 5

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: גיאולוגיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): דב אביגד

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: dov.avigad@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום א' 24-16

מורי הקורס:
פרופ דב אביגד

תאור כללי של הקורס:
הים האגאי הוא אגן צעיר שהתפתח במהלך הניאוגן על גבה של שרשרת אלפינית אשר נמשכה מיוון לטורקיה. הוא מהווה מעבדת מחקר טבעית לתהליכים המלווים את טקטוניקת הלוחות ומסיירים בו תלמידים מאוניברסיטאות מכל רחבי העולם. אגן זה, המרופד עדין בתשתית יבשתית, נוצר במהלך 20 מליון השנה האחרונות בתהליכי מתיחה הפעילים באיזור גם כיום. במהלך הסיור נחקור מבני מתיחה אשר התפתחו במהלך ההיסטוריה הגיאולוגית בקומות השונות של הקרום, בתחום המשיך ובתחום הפריך, נעקוב אחר תהליכים מגמתיים אשר ליוו את המתיחה, ונעמוד על תכונותיהם של העתקים שטוחים. בד בבד, איי הים האגאי מאפשרים גם חלון מיוחד במינו אל מעבה השרשרת האורוגנית הקדומה: הם חושפים סלעים מטמורפיים של לחץ גבוה מטיפוס בלושיסט ואקלוגיט בדרגת שימור נדירה והשתרעות נרחבת. כך נסייר בעומק של 50 ק"מ, נדון בתהליכים המתרחשים בעומק זה וננסה אף להבין כיצד הגיעו הסלעים הללו לפני השטח. הסיור יסתיים על קלדרת הענק של סן טוריני המייצגת תהליכים וולקניים במהלך ההפחתה של הלוח של אפריקה. הסיור במימון המשתתפים, המכון למדעי כדה"א נושא בעלות השכרת רכב באיים. עלות משוערת מלבד כרטיס טיסה: לינה - 15 יורו ללילה; כלכלה – 10-15 יורו ליום, מעבורות – 100 יורו לכל הסיור.
10 ימים, מחצית שניה של אוגוסט, מסלול: נמל רפינה – טינוס – סירוס – נקסוס – סן טוריני – פיראוס.

מטרות הקורס:
הכרת חלק מהאורוגן האלפיני, כמו גם תהליכי מתיחה והיווצרות אגנים.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

למפות איזור מגמטי-מטמורפי הנשלט על ידי תהליכי מתיחה ולזהות מיגוון סלעים

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: שיעור הכנה בכיתה, קריאת מאמרים, הדרכה צמודה בשדה.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
במהלך הסיור נחקור מבני מתיחה אשר התפתחו במהלך ההיסטוריה הגיאולוגית בקומות השונות של הקרום, בתחום המשיך ובתחום הפריך, נעקוב אחר תהליכים מגמתיים אשר ליוו את המתיחה, ונעמוד על תכונותיהם של העתקים שטוחים. בד בבד, איי הים האגאי מאפשרים גם חלון מיוחד במינו אל מעבה השרשרת האורוגנית הקדומה: הם חושפים סלעים מטמורפיים של לחץ גבוה מטיפוס בלושיסט ואקלוגיט בדרגת שימור נדירה והשתרעות נרחבת. כך נסייר בעומק של 50 ק"מ, נדון בתהליכים המתרחשים בעומק זה וננסה אף להבין כיצד הגיעו הסלעים הללו לפני השטח. הסיור יסתיים על קלדרת הענק של סן טוריני המייצגת תהליכים וולקניים במהלך ההפחתה של הלוח של אפריקה

חומר חובה לקריאה:
על אתר הקורס במודל

חומר לקריאה נוספת:
על אתר הקורס במודל

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 80 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 20 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
דוח סיכום מאמרים יוגש לפני היציאה לסיור. בחינה תערך בנקסוס.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה