לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מבוא לפלאונטולוגיה - 70102
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 05-11-2015
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: גיאולוגיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): רבקה רבינוביץ

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: rivkar@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר רבקה רבינוביץ
גב יעל לשנו
גב דותן שקד-גלבנד

תאור כללי של הקורס:
הקורס מתמקד בעקרונות הפליאונטולוגיה של חסרי חוליות וחולייתנים. תוך דגש על נושאים אקולוגיים בעלי השלכות לפליאונטולוגיה: גורמי הסביבה העיקריים המשפיעים על נפיצות יצורים בסביבתם, סביבות מחיה, בתי-גידול, מאספי חיים, דגמי התפתחות, מאספי מתים ומאספי קבורה. האבולוציה ע"פ דרווין ותרומת הביולוגיה המודרנית לתורת האבולוציה. מוצא החיים, והתפתחותם בכדור הארץ. תרומת הפליאונטולוגיה לביאוסטרטיגרפיה, גיאוכרונולוגיה, גיאוכרונומטריה, פליאואקולוגיה, פליאוגאוגרפיה ופליאואקלים. דיון במערכות החד תאיים וחסרי החוליות העיקריות ובמיוחד פורמיניפרה, קוקוליטופורידים, דיאטומיאות ורדיולריה, ספוגים, אלמוגים רכיכות ברכיופודה, קווצי העור וחולייתנים. יושם דגש בכל קבוצה על הייחוד האנטומי והפיסיולוגי, האבולוציה, הביאוגיאוגרפיה, האקולוגיה, ועל העדויות הפליאונטולוגיות והביאוסטרטיגרפיה

מטרות הקורס:
לימוד עקרונות הפליאונטולוגיה תוך שימת דגש על כיווני מחקר עכשוויים בתחום והקשרם למדעי כדור הארץ וביולוגיה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להכיר את תולדות החי על פני כדור הארץ, לזהות באופן כללי מאובן, לקרוא בצורה ביקורתית מאמר פליאונטולוגי ולהבין את חשיבותם ממצאים חדשים.

דרישות נוכחות (%):
100%

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות בחלקן מעורבות בהשתתפות פעילה של הסטודנטים. מעבדות בחלקן - הצגת פרטים ובחלקן תצפיות עצמאיות במיקרוסקופ וחקר נקודתי.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. מבוא לפליאונטולוגיה-הגדרת התחום, מושגי יסוד, מיקרופליאונטולוגיה, מקרופליאונטולוגיה, ביומינרליזציה. מאובנים – סוגי התאבנות, מגוון מאובנים.
מעבדה – הכרות כללית עם מאובנים

2.עקרונות הטקסונומיה (קלסיפיקציה פליאונטולוגית).
עקרונות האבולוציה

3. עקרונות האבולוציה (המשך); עקרונות הגנטיקה והביולוגיה המודרנית ויישומם להבנת האבולוציה.

4. מערכות אקולוגיות – ימיות, יבשתיות, סביבות מחייה והשקעה של מאובנים, הגדרות יסוד.

5. התפתחות החיים בראשיתם- תכונות אופייניות ליצורים החיים; ביאוסטרטיגרפיה.

6. מיקרופליאונטולגיה – מבוא כללי, סיסטמטיקה
מעבדה - מיקרופליאונטולוגיה

7. רכיכות - מבוא כללי, סיסטמטיקה
מעבדה – רכיכות

8. ספוגים, אלמוגים - מבוא כללי, סיסטמטיקה
מעבדה - ספוגים ואלמוגים.

9. קווצי עור (קפודים), ברכיאופודה, פרוקי רגליים (סרטנים) - מבוא כללי, סיסטמטיקה
מעבדה - קווצי עור (קפודים), ברכיאופודה, פרוקי רגליים (סרטנים).

10. עקרונות בפליאונטולוגיה של בעלי חוליות; חולייתנים פרימיטיבים - מבוא כללי, סיסטמטיקה
מעבדה – דו-חיים, זוחלים, עופות

11. דינוזאורים – סיסטמטיקה, תפוצה גיאוגרפית;

12. הופעת היונקים - מבוא כללי, סיסטמטיקה
מעבדה - יונקים

13. אירועים מרכזיים בתולדות החי בכדור הארץ.
מעבדה – סיכום
14. סריקה פליאונטולוגית של הארץ תוך ציון אתרים מרכזיים.

חומר חובה לקריאה:
Benton, M J. 2005. Vertebrate Palaeontology. Blackwell Publishing. Electronic version.
Benton, M.J and Harper, D.A.T. 2010. Introduction to Paleobiology and the Fossil Record. Wiley-Blackwell. Electronic version.
Clarkson. E.N.K., 1998. Invertebrate Palaeontology and Evolution. Blackwell Science. Electronic version.
Cowe, R. 1994. History of life. Blackwell Scientific Publications.
Darwin, C. 1979. The illustrated Origin of species. Introduced by Richard E. Leakey. Hill and Wang.
Jones, R.W. 2006. Applied palaeontology. Cambridge : Cambridge University Press,
Raymond, E. 1993. Palaeontology of invertebrate. Berlin : Springer-Verlag, 1993

פלק, ר. 1989 רעיונות מרכזיים בביולוגיה. בית הוצאת כתר. קריאת חובה: מעמ': 9-76; 94-128.
שפרן, נ. , מזור, ע.(עורכים) . 1987. נדבכים בגיאולוגיה של ישראל. האוניברסיטה הפתוחה.
קריאת חובה: פרק 6: לוי, ז. הביוסטראטיגרפיה של סלעי ישראל (על פי המאובנים הגדולים).
International Chronostratigraphic Chart
International Chronostratigraphic Chart

http://www.stratigraphy.org/column.php?id&eq;Chart/Time Scale
Tree of life web project: http://tolweb.org/tree/
http://news.discovery.com/paleontology/
http://www.ucmp.berkeley.edu/help/timeform.php
http://serc.carleton.edu/research_education/geochemsheets/index.html

חומר לקריאה נוספת:
אין

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 85 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 15 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
מטלות הקורס:
• חובת קריאה
• תרגילי בית שהגשתם במועד יהוו תנאי לגישה לבחינה הסופית. הציון על התרגילים יהווה 15% מהציון הסופי.
• השתתפות פעילה במעבדות.

ישנו עידוד לחשוף את הסטודנטים לחומר חדש המתפרסם וקשור לחומר הנלמד, דוגמת הגדרת מינים חדשים, ניתוח שונה של ממצאים קיימים. לכן למציגים בכיתה ושולחים תקציר על -"חדשות בפליאונטולוגיה" - מקבלים 5 נק' בונוס.

מידע נוסף : מעבדה מלווה את רוב השיעורים. שיעורים 10-12 מתקיימים בבניין ברמן בחדר הסמינרים ובמעבדה לפליאונטולוגיה של האוספים הלאומיים לטבע של האוניברסיטה העברית.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה