לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

תורת השיכונים המטריים ושימושיה האלגוריתמים - 67720
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 31-08-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מדעי המחשב

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: אנגלית ועברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ יאיר ברטל

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: yair@cs.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתאום מראש

מורי הקורס:
פרופ יאיר ברטל

תאור כללי של הקורס:
הקורס עוסק בתורת השיכונים של מרחבים מטריים ושימושיהם. זהו תחום שתפס מקום מרכזי בתחום האלגוריתמים בשנים האחרונות בשל שימושיו הרבים.

מטרות הקורס:
ראה תוצרי למידה

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

הכרת תחום השיכונים של מרחבים מטריים ושימושיה

דרישות נוכחות (%):
85

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
בין הנושאים שיילמדו: מרחבים מטריים, שיכונים עם עיוות נמוך, הורדת מימד, שיכונים, למרחבים נורמיים, שיכונים אקראיים לעצים וושימושיהם, תכונות רמזי מטריות ושימושים, שיכונים בעלי עיוות ממוצע נמוך, וחיפוש שכנים.

חומר חובה לקריאה:
NA

חומר לקריאה נוספת:
הספר של - Matousek: Lectures on Discrete Geometry, Chapter 15 <http://moodle.cs.huji.ac.il/cs10/mod/resource/view.php?id&eq;3439>
הספר של -
Deza-Laurent:
Geometry of Cut and Metrics <http://moodle.cs.huji.ac.il/cs10/mod/resource/view.php?id&eq;3442>

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 100 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
הקורס מתאים הן לסטודנטים למדעי המחשב והן לסטודנטים למתמטיקה.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה