לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מבני נתונים - 67109
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 09-09-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מדעי המחשב

סמסטר: סמסטר א' או/ו ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ לאו יוסקוביץ

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: dast-2020@cs.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתאום מראש בלבד

מורי הקורס:
ד"ר עמית דניאלי,
ד"ר גיא כץ,
גב שירן עזיז,
מר שחף בסן,
מר צבי מייקלסון,
מר איתי לי,
מר מתן אוסטרובסקי,
פרופ לאו יוסקוביץ,
מר אסף אתגר,
גב נועם שנולד,
מר ניב לבהרי

תאור כללי של הקורס:
קורס עוסק במבני נתונים מקובלים כגון: עצים, גרפים ועוד. הקורס עוסק בתיאור טיפוסי נתונים, בהצגה וניתוח שיטות למימוש מבני הנתונים, ובהצגת בעיות שונות הנפתרות ביעילות באמצעותם. הקורס ניתן בתוכנית מדעי המחשב במקביל לקורס 67125 (מבוא לתכנות מונחה עצמים) שם מתורגל החומר בצורה מעשית בעזרת תכנות בשפת java עם זאת ניתן לקחת את הקורס גם כיחידה נפרדת ללא תרגול תכנותי

מטרות הקורס:
ראה תוצר למידה

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

Learn and understand in-depth some basic algorithms and data structures in Computer Science:
sorting, graph search, coding schemes, trees, graphs, arrays, heaps.

Analyze existing algorithms and data structures.

Develop new algorithms and data structures

Understand the complexity of computational problems

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות ותירגולים

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. Sorting: insertion-sort, merge-sort and quick-sort. Lower bound for comparison sorting. 2. Asymptotic analysis of running time 3. Recurrence relations, and the divide and conquer paradigm 4. Dynamic data structures: 5. Heaps: implementation with an array. Heapsort algorithm 6. Binary Search Trees: AVL trees 7. Hash tables 8. Graph algorithms: breadth first search (BFS), minimum spanning tree (MST)
9. steaming algorithms

חומר חובה לקריאה:
Introduction to Algorithms, Second Edition . Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, .Ronald L. Rivest

חומר לקריאה נוספת:
NA

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 85 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 15 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה