לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

כימיה ביואורגנומתכתית: ממערכות ביולוגיות ליישומים רפואיים - 64807
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 21-07-2013
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר ומסטר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: רוקחות

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: עין כרם

מורה אחראי על הקורס (רכז):

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: dmitryt@ekmd.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
ד"ר דמיטרי צבליחובסקי

תאור כללי של הקורס:

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:


דרישות נוכחות (%):

שיטת ההוראה בקורס: ppt

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:

חומר חובה לקריאה:

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה