לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

כימיה אורגנית ב - 64311
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 03-09-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: רוקחות

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: עין כרם

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד״ר דמיטרי צבליחובסקי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: dmitryt@ekmd.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום עם מרצה

מורי הקורס:
פרופ דמיטרי צבליחובסקי
מר דוד לנקרי

תאור כללי של הקורס:
הקורס מעניק לתלמידים ידע בסיסי בכימיה אורגנית.
הקורס כולל שיטות סינטתיות, תכונות ותגובות חשובות של תרכובות בעלות הקבוצות הפונקציונליות הבאות: אלקנים, אלקנים, מערכות ארומטיות, אלכוהולים, אתרים, אלדהידים וקטונים.

מטרות הקורס:
הקורס מספק לתלמידים ידע בסיסי בכימיה אורגנית שיאפשר להם להתמודד עם הבנת מושגי הסינתזה

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

1. להכיר מגנוני תגובה
2. להציע שיטות סינתתיות לקבלת תוצר דרך כמה שלבים סינטטיים
3. להכיר את המבנים ואת הראקציות הכימיות של ביו-מולקולות

דרישות נוכחות (%):
אין

שיטת ההוראה בקורס: 3 שעות הוראה פרונטאלית ושעת תרגול

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. Reactions of Alcohols, Ethers, Epoxides and Thiols
- Nucleophilic substitution reactions: forming Alkyl halides
- Elimination reactions: Dehydration
- Oxidation
- Reactions of ethers and epoxides
- Thiols

2. Organometallic Compounds

3. Reactions of Aldehydes and Ketones
- Nomenclature of aldehydes and ketones
- Structures
- Physical properties
- Relative reactivity of carbonyl compounds
- Reaction with nucleophiles

4. Reactions at the a-Carbon of Carbonyl Compounds
- Acidity of an a-Hydrogens
- Keto-Enol Tautomerism
- Halogenation of the a-Carbon of Aldehydes and Ketones
- Enolate ion
- Alkylation of the a-Carbon of Aldehydes and Ketones
- Enamines
- Michael Reactions
- Aldol addition
- Claisen Condensation

5. Reactions of Carboxylic Acids and Carboxylic Derivatives
- Nomenclature
- Structures
- Physical properties
- Relative reactivity of acids and derivatives
- Nucleophilic additions-elimination reactions
- Acyl chlorides
- Esters
- Hydrolysis and Esterification

6. Aromatic compounds
- Nomenclature
- Reactions

7. Dienes
- Nomenclature
- Reactionsחומר חובה לקריאה:
ספר -Paula Yurkanis Bruice מהדורה עדכנית.


חומר לקריאה נוספת:
-

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
חובת הגשה 80% מהתרגילים.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה