לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

דיני מיסים והמשפט העברי: היבטי צדק ויעילות - 62631
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 16-10-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: משפטים

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ. דוד גליקסברג

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: david.gliksberg@huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
פרופ דוד גליקסברג

תאור כללי של הקורס:
הסמינר יבחן סוגיות מרכזיות בתחום דיני המיסים במשפט העברי.

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לנתח סוגיות מרכזיות בדיני מיסים בפרספקטיבה של המשפט העברי

דרישות נוכחות (%):

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1.היסטוריה ומשפט.
2. עיון במשטרי המיסוי בפרספקטיבה מודרנית: קשיים ואתגרים.
3. הפרדיגמות להבניית צדק חלוקתי בסדר החברתי.
4. הריבוד החברתי: הווה מול עבר.
5. הפרדיגמה הדתית מול האזרחית.
6. הסמכות להטיל מסים.
7. המיסוי המקראי והשפעותיו.
8. ניתוח סוגיות מס תלמודיות.
9. מדיניות מסים: פטור ממס לתלמידי חכמים כמקרה בוחן.
10. עיונים בספרות השו"ת.
11. היחסים בין צדקה ומסים: היבטים מוסדיים ונורמטיביים.
12. מיסוי פנימי ומיסוי חיצוני: יחסי גומלין.

חומר חובה לקריאה:
יעודכן במהלך הסמינר

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 100 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה