לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

דיני פליטים בין-לאומיים - 62342
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 05-03-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 1

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: משפטים

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: אנגלית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר רובי ציגלר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: Ruvi.Ziegler@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: תיאום בדוא"ל

מורי הקורס:
ד"ר רובי ציגלר

תאור כללי של הקורס:
ראו התיאור באנגלית

מטרות הקורס:
ראו התיאור באנגלית

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

ראו התיאור באנגלית

דרישות נוכחות (%):
נוכחות חובה

שיטת ההוראה בקורס: ראו התיאור באנגלית

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
ראו התיאור באנגלית

חומר חובה לקריאה:
ראו התיאור באנגלית

חומר לקריאה נוספת:


הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה