לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

עקרונות יסוד בסדר הדין: עיון משווה במשפט הישראלי ובמשפט העברי - 62336
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 14-08-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: משפטים

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): השופט בן ציון גרינברגר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: bentzion.greenberger@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום

מורי הקורס:
שופט בן ציון גרינברגר

תאור כללי של הקורס:
הקורס כולל דיון מקיף של עקרונות סדר הדין כפי שבאים לידי ביטוי בסוגיות שונות בדיני סדר הדין האזרחי הישראלי ובמקביליהן במשפט העברי.

מטרות הקורס:
מטרת הקורס לבחון סוגיות עקרוניות בהלכות סדר הדין במשפט העברי, תוך השוואתן למקבילות בסדר הדין האזרחי הישראלי, ובאמצעותן לחשוף כמה מן העקרונות החשובים ביותר של השקפת המשפט העברי בכלל, ובאשר למטרות ההליך השיפוטי, בפרט, וההבדלים שביניהם לבין עקרונות יסוד של סדר הדין האזרחי הישראלי.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

ראו את מטרות הקורס

דרישות נוכחות (%):
100%

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה ודיון

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. האבחנה בין משפט הפרוצדורה לבין המשפט המהותי; השפעת הכללים הדיוניים על המשפט המהותי
2. כללי הדיון במשפט העברי; תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים
3. "האמת" ביסודם של כללי הדיון מול ערך היעילות
4. זכות העמידה והגישה למערכת השיפוטית
5.דיני הסמכות – האישית, המהותית והמקומית
6. השיטה האדברסרית מול השיטה האינקוויזיטורית; הזכות לייצוג
7 – 9 יסודות ההליך השיפוטי: בין הנושאים שנדון בהם - פומביות הדיון, זכות הטיעון (בעל-פה ובכתב); הזכות לחקירת העדים; הגנה על ערכים דיוניים ("הצדק הדיוני")
10. סעדים נלווים: סעדים זמניים, הוצאות ושכר טרחת עו"ד; ריבית והצמדה
11. פסילת שופט
12. פסק הדין: תוכנו, נימוקיו, אכיפתו; פסיקה בהעדר הגנה
13. סופיות הדיון וסתירת הדין - הליכי השגה על פסק הדין: ערעור, דיון נוסף, משפט חוזר

חומר חובה לקריאה:
מופיע באתר הקורס

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 90 %
הרצאה0 %
השתתפות 10 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה