לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

משפט עברי בארצות-הברית - 62053
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 19-07-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 1

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: משפטים

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: אנגלית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז):

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: mbroyde@emory.edu

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
פרופ מייקל ברויד

תאור כללי של הקורס:
הקורס יבחן את הקשר בין השימושים של המשפט העברי במדינת ישראל ובארה"ב

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

(1) להבין מדוע יש להלכה אתגרים שונים במדינת ישראל מאשר בארצות הברית.
(2) להבין מדוע אזורים מסוימים של ההלכה מנוהלים בצורה שונה בארצות הברית מאשר בישראל.
(3) להבין מדוע פתרונות לבעיות העגונות יהיו שונים באמריקה ובישראל.

דרישות נוכחות (%):
על התלמידים להשתתף בכל כיתה. לתלמידים החסרים יותר מאחד לא יורשו לסיים את הקורס.

שיטת ההוראה בקורס: על כל סטודנט לכתוב בסוף כל שיעור, לפני השיעור הבא, מסמך של 250 מילים (בעברית או באנגלית) על משפט יהודי אחד ייחודי למדינת ישראל או לתפוצות. (שלושה מאמרים קצרים בסך הכל).)30%)

על כל סטודנט לכתוב מסמך סופי של 1500 מילים בעברית או באנגלית על דוגמא אחת המשווה את המשפט העברי (הלכה) במדינת ישראל ובאמריקה.(60%)

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
מאמרים שונים שיפורסמו.

חומר חובה לקריאה:
ראה לעיל.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 10 %
הגשת עבודה 60 %
הגשת תרגילים 30 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה