לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

עבירת האונס מפרספקטיבה פמיניסטית - 61896
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 22-08-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: קרימינולוגיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר עירית נגבי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: inegbi@walla.co.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום שלישי 16:00-17:00

מורי הקורס:
ד"ר עירית נגבי

תאור כללי של הקורס:
הקורס מתאר באופן ביקורתי את היחס החברתי-משפטי לתופעת האונס, תוך סקירתם של תיקוני החקיקה לאורך השנים והצגת השינוי ביחסו של בית המשפט, ותוך שימת דגש על הטעון תיקון גם כיום.

מטרות הקורס:
להבין את תופעת האונס מפרספקטיבה פמיניסטית.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לבקר את התרומה של התרבות שלנו לשכיחותה ומימדיה של תופעת האונס;
לנתח ולבקר את דיני האונס מבחינה היסטורית, כמשקפים את נקודת המבט הגברית, וכמבוססים על דעות קדומות וסטריאוטיפים מגדריים;
להעריך את הרפורמות בדיני האונס ותרומתם להגנת הנאנסת, ואת הטעון שיפור ותיקון;
לנתח את המגמות וההתפתחויות בפסיקה העכשווית בנושא האונס.

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
א. זרמים בפמיניזם ויחסם לתופעת האונס
ב. ההמשגה של אונס כפעולה פוליטית
ג. המחלוקת על ניתוח האונס כמין או
כאלימות
ד. מיתוס האונס ותרבות האונס
ה. הטריוויאליזציה של האונס והבחנה בין "real rape" לבין "simple rape"
ו. ההתפתחות ההיסטורית של דיני האונס
ז. הערך המוגן באיסור על אונס
ח. הרפורמות בדיני האונס
ט. יסוד ההסכמה בעבירת האונס והאשמת הקרבן
י.סוגיית המחשבה הפלילית בעבירת האונס
יא. יוזמות לשינוי הגדרת האונס
יב. מגמות בפסיקה העכשווית בנושא האונס
יג. אונס במרמה – האם מדובר בהגנת יתר על נשים.
יד. גילוי עריות – סוגיית הזיכרון המודחק או הזיכרון הכוזב.

חומר חובה לקריאה:
בראונמילר, ס' (1980) בניגוד לרצוננו: גברים נשים ואונס תרגמו: ש' בייקס וא' גולן, תל-אביב: "המין השני" בשיתוף זמורה, ביתן, מודן.
לבנשטיין לזר, ר' (2014) "כשאת אומרת כן – למה את מתכוונת?" "המשפט" ברשת: זכויות אדם ב' http://www.colman.ac.il/research/research_institute/katedra_HumanRights/law_Network/Pages/harassed.aspx
מקינון, ק' (2005) "מין לא שוויוני" בתוך ד' ברק-ארז (עורכת) קתרין מקינון: פמיניזם משפטי בתיאוריה ובפרקטיקה, תל-אביב: רסלינג.
נגבי ע' (2009) סיפורי אונס בבית המשפט: ניתוח נרטיבי של פסקי דין, תל-אביב: רסלינג.
נגבי, ע' (2015) "על הרגולציה המשפטית של מגדר ומיניות בע"פ 5019/09, חליווה נ' מדינת ישראל. מבזקי הארות פסיקה 47, 5-16
Estrich, S. (1987) Real Rape Cambridge: Harvard University Press.
Herman, D.F. (1995) “The Rape Culture” in J. Freeman (ed.), Women: A Feminist Perspective, Mountain View, California: Mayfield, pp. 20-44.חומר לקריאה נוספת:
הרמן, ג"ל (2000) טראומה והחלמה תירגום: ע' זילבר. תל-אביב: ספריית אופקים עם עובד.

מרין, י' (2011) "מבט פמיניסטי על דיני הראיות: ה"אמת" הממוגדרת והשתקת הקול השונה". המשפט טז, 129-97.

נגבי, ע' וברנבלום ת' (2011) "מבט פמיניסטי ביקורתי על הישגי הרפורמות החקיקתיות בדיני האונס". המשפט טז, 237-209.
נגבי, ע' (2013) "המרשתת, מיזוגיניה וחופש הביטוי". משפט וממשל טו, 541-499.
פונדיק, ע' (2013) "בין מרמה לכפייה: על עברת האונס במרמה לגבי מיהות העושה" עיוני משפט לו, 267-215.

פוקו, מ' (1996) תולדות המיניות: הרצון לדעת. תרגם מצרפתית: ג' אש. תל-אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד.

Austin, R.L. & Kim Y.S. (2000) "A cross-national examination of the relationship between gender equality and official rape rates". International Journal of Offender Therapy Comparative Criminology 44, pp. 204-221.
Bevacqua, M. (2000) Rape on the Public Agenda: Feminism and the Politics of Sexual Assault, Boston: Northeastern University Press.
Buss, D. E. (2009) "Rethinking ‘Rape as a weapon of war’". Feminist Legal Studies 17, pp. 145-163.
Faulkner, G. E., Kolts, R. L. & Hicks, G. F. (2008), "Sex Role Ideology, Relationship Context, and Response to Sexual Coercion in College Females", Sex Roles, 59(3-4), pp. 139-150.
Ferro, C., Cermele, J. & Saltzman, A. (2008) "Current perceptions of marital rape : Some good and not-so-good news", Journal of Interpersonal Violence23, pp. 764-779.

MacKinnon, C.A. (1989) Toward a Feminist Theory of the State. Cambridge: Harvard University.
Mullins, C.W. (2009b). ‘We are going to rape you and taste Tutsi women’. British Journal of Criminology 49, 719-735.
Ryan, K.M. (2004) “Further Evidence for a Cognitive Component of Rape” Aggression and Violence Behavior, p pp. 579-604.
Shechory, M. & Idisis, Y. (2006). "Rape myths and social distance toward sex offenders and victims among therapists and students". Sex Roles 54, 651-658
Ward, L. M. (2003). Understanding the role of entertainment media in the sexual socialization of American youth: A review. Developmental Review, 23, 347-388.


הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 100 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה