לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מערכת אכיפת החוק - היבטים תיאורטיים - 61888
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 26-09-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: קרימינולוגיה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר טל יונתן-זמיר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: tal.jonathan@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: עפ"י תיאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר טל יונתן-זמיר

תאור כללי של הקורס:
מטרת הקורס הנה לבחון סוגיות ליבה הנוגעות למערכת אכיפת החוק בארץ ובכלל, דרך הפריזמה של תיאוריות ארגוניות והתנהגותיות. נדון בהיבטים שונים הרלוונטיים לארגוני מערכת אכיפת החוק כגון מערכות פתוחות מול סגורות, מורכבות מטרות הארגון, מבנים בלתי פורמאליים בארגונים, השפעות סביבתיות על הארגון ועוד, ונבחן את יישום המודלים ב"עולם האמיתי". הקורס בנוי כסדנא המשלבת הרצאות פרונטאליות, הרצאות אורחים ועבודה עצמאית.

מטרות הקורס:
מטרת הקורס היא להכיר ולנתח את מערכת אכיפת החוק באמצעות תיאוריות ארגוניות והתנהגותיות. ניתוח שכזה מוליד שאילת שאלות ודיון על היבטים במערכת זו שלפעמים נתפסים כמציאות פשוטה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להגדיר את הארגונים המרכזיים במערכת אכיפת החוק ותפקידם.
לזהות הבדלים בפעילות ארגוני מערכת אכיפת החוק במקומות שונים ובתקופות שונות.
לתאר את המושגים הבסיסיים בניתוח ארגונים.
להשתמש במושגים ובתיאוריות השונות בכדי לנתח ארגונים במערכת אכיפת החוק.
לאור הניתוח, לבחון היבטים שונים בתפקוד ארגוני מערכת אכיפת החוק בעיניים ביקורתיות.

דרישות נוכחות (%):
נוכחות מלאה (80%)

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות
הרצאות אורח (נציגים מארגוני מערכת אכיפת החוק)
דיונים פתוחים
תרגילים

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
מערכת אכיפת החוק בישראל
מושגים בסיסיים בניתוח ארגונים
מבנה ומאפייני ארגונים במערכת אכיפת החוק
מערכת אכיפת החוק בתוך הסביבה שלה
מחקר בארגוני מערכת אכיפת החוק
לגיטימיות במערכת אכיפת החוק
הערכת ביצועים במערכת אכיפת החוק


חומר חובה לקריאה:
Stojkovic, S., Kalinich, D., and Klofas, J. (2008). Chapter 1: Basic concepts for understanding criminal justice organizations. Criminal justice organizations: Administration and management (fourth edition) (pp. 1-16). Belmont, CA: Wadsworth, Cengage Learning.
*Bohm, R.M. (2006). McJustice: On the McDonaldization of criminal justice. Justice Quarterly, 23(1), 127-144.
*Geva, R., and Shem-Tov, O. (2002). Setting up community policing centers: Participatory action. Police Practice and Research, 3(3), 189-200.
*Weisburd, D. and Eck, J.E. (2004). What can police do to reduce crime, disorder and fear? Annals of the American Academy of Political and Social Science, 593, 42-65.
*Lorinskas, L., Kalinich, D., and Banas, D. (1985). Symbolism and rhetoric: The guardians of the status quo in the criminal justice system. Criminal Justice Review, 10, 41-46.
*Weisburd, D., Mastrofski, S.D., Willis, J.J., and Greenspan, R. (2006). Changing so that everything can remain the same: Compstat and American policing. In D. Weisburd and A.A. Braga (Eds.), Police innovation: Contrasting perspectives (pp. 284-304). Cambridge: Cambridge University Press.
*Lum, C. (2009). Translating police research into practice. Ideas in American Policing, 11.
*Weisburd, D., and Neyroud, P. (2011). Police science: Toward a new paradigm. New Perspectives in Policing, January.
*Jonathan-Zamir, T., and Weisburd, D. (2013). The effects of security threats on antecedents of police legitimacy: Findings from a quasi-experiment in Israel. Journal of Research in Crime and Delinquency, 50(1), 3-32.
*Sunshine, J., and Tyler, T.R. (2003). The role of procedural justice and legitimacy in shaping public support for policing. Law and Society Review, 37, 513-48.
*Tyler, T.R. (2004). Enhancing police legitimacy. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, May, 593-608.
*Tyler, T.R. (2009). Legitimacy and criminal justice: The benefits of self-regulation. Ohio State Journal of Criminal Law, 7, 307-359.
*Telep, C. (2014). Methodological issues in evaluating police performance. In G. Bruinsma and D. Weisburd (Eds.), Springer encyclopedia of criminology and criminal justice. New York: Springer.

חומר לקריאה נוספת:
Allen, M. J., and Sawhney, R. (2010). Administration and management in criminal justice. Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc.

Cronkhite, C. L. (2013). Law enforcement and justice administration: Strategies for the 21st century. Jones & Bartlett Publishers

Stojkovic, S., Kalinich, D., and Klofas, J. (2008). Criminal justice organizations: Administration and management (fourth edition). Belmont, CA: Wadsworth, Cengage Learning.

סמואל י. (2012). ארגונים: מבוא לתורת הארגון (מהדורה שלישית). אור יהודה, ישראל: כנרת, זמורה-ביתן, דביר- מוציאים לאור בע"מ.


גימשי, ד. (2007). מערכת הצדק בפלילים: אכיפת החוק בחברה דמוקרטית. ראשון לציון: פלס הוצאה לאור.


*Jonathan, T., Ajzenstadt, M., and Weisburd, D. (2010). Israel. In M. K. Nalla (Volume ed.) and G. R. Newman (General ed.), Crime and punishment around the world: Volume 1- Africa and the Middle East (pp. 283-297). Santa-Barbara, California: ABC-CLIO.

*גימשי, ד. (2007). ההליך הפלילי וסדר דין פלילי. בתוך: מערכת הצדק בפלילים: אכיפת החוק בחברה דמוקרטית (עמ' 264-276, 280-289). ראשון לציון: פלס הוצאה לאור.

*גימשי, ד. (2007). ארגון המשטרה. בתוך: מערכת הצדק בפלילים: אכיפת החוק בחברה דמוקרטית (עמ' 293-302, 391-461). ראשון לציון: פלס הוצאה לאור.

*גימשי, ד. (2007). התביעה ומערכת בתי המשפט. בתוך: מערכת הצדק בפלילים: אכיפת החוק בחברה דמוקרטית (עמ' 463-469, 478-500). ראשון לציון: פלס הוצאה לאור.

*גימשי, ד. (2007). מאסר ובתי סוהר בישראל. בתוך: מערכת הצדק בפלילים: אכיפת החוק בחברה דמוקרטית (עמ' 545-555). ראשון לציון: פלס הוצאה לאור.

*גימשי, ד. (2007). תקון בקהילה בישראל. בתוך: מערכת הצדק בפלילים: אכיפת החוק בחברה דמוקרטית (עמ' 572-590). ראשון לציון: פלס הוצאה לאור.

- אתרי האינטרנט הרשמיים של הארגונים הרלוונטיים.
- הרצאות מרצים אורחים מטעם הארגונים.Stojkovic, S., Kalinich, D., and Klofas, J. (2008). Chapter 1: Basic concepts for understanding criminal justice organizations. Criminal justice organizations: Administration and management (fourth edition) (pp. 1-16). Belmont, CA: Wadsworth, Cengage Learning.*Bohm, R.M. (2006). McJustice: On the McDonaldization of criminal justice. Justice Quarterly, 23(1), 127-144.

*Geva, R., and Shem-Tov, O. (2002). Setting up community policing centers: Participatory action. Police Practice and Research, 3(3), 189-200.

Kalinich, D., and Stojkovic, S. (1985). Contraband: The basis for legitimate police in prison social systems. Criminal Justice and Behavior, 12, 435-451.

Stojkovic, S., Kalinich, D., and Klofas, J. (2008). Chapter 2: Structure of criminal justice organizations. Criminal justice organizations: Administration and management (fourth edition) (pp. 17-42). Belmont, CA: Wadsworth, Cengage Learning.

*Weisburd, D. and Eck, J.E. (2004). What can police do to reduce crime, disorder and fear? Annals of the American Academy of Political and Social Science, 593, 42-65.

Weisburd, D., Shalev, O., & Amir, M. (2002). Community policing in Israel: Resistance and change. Policing: An International Journal of Police Strategies and Management, 25(1), 80-109.

Williams, E.J. (2003). Structuring in community policing: Institutionalizing innovative change. Police Practice and Research, 4(2), 119-129.Greene, J.R., and Herzog, S. (2009). The implications of the formal and social organization of policing in the U.S and Israel: Some concerns and opportunities. In D. Weisburd, T. Feucht, I. Hakimi, M. Lois and S. Perry (Eds.), To protect and to serve: Policing in an age of terrorism (pp. 143-175). New York: Springer.

Kovandzic, T.V., Sloan, J.J. and Vieraitis, L.M. (2004). Striking out as crime reduction policy: The impact of three strikes laws on crime rates in US cities. Justice Quarterly, 21(2), 85-97.

*Lorinskas, L., Kalinich, D., and Banas, D. (1985). Symbolism and rhetoric: The guardians of the status quo in the criminal justice system. Criminal Justice Review, 10, 41-46.

Stojkovic, S., Kalinich, D., and Klofas, J. (2008). Chapter 3: The criminal justice system in its environment. Criminal justice organizations: Administration and management (fourth edition) (pp. 43-79). Belmont, CA: Wadsworth, Cengage Learning.
*Weisburd, D., Mastrofski, S.D., Willis, J.J., and Greenspan, R. (2006). Changing so that everything can remain the same: Compstat and American policing. In D. Weisburd and A.A. Braga (Eds.), Police innovation: Contrasting perspectives (pp. 284-304). Cambridge: Cambridge University Press.

Light, S., and Newman, T. (1992). Awareness and use of social science research among executives and administrative staff members of state correctional agencies. Justice Quarterly, 9, 299-319.

Lovell, R. (1988). Research utilization in complex organizations: A case study in corrections. Justice Quarterly, 5, 258-280.

*Lum, C. (2009). Translating police research into practice. Ideas in American Policing, 11.

Lum, C., Koper, C.S., and Telep, C. (2011). The evidence-based policing matrix. Journal of Experimental Criminology, 7, 3-26.

Rosenfeld, R., Fornango, R., and Baumer, E. (2005). Did Ceasfire, Compstat and Exile reduce homicide? Criminology and Public Policy, 4(3), 419-450.

Sherman, L.W. (1998). Evidence-based policing. Ideas in American Policing, July.

Stojkovic, S., Kalinich, D., and Klofas, J. (2008). Chapter 15: Research in criminal justice organizations. Criminal justice organizations: Administration and management (fourth edition) (pp. 399-425). Belmont, CA: Wadsworth, Cengage Learning.

Weisburd, D., and Braga, A. (2006). Introduction: Understanding police innovation. In D. Weisburd and A.A. Braga (Eds.). Police innovation: Contrasting perspectives (pp. 1-26). New York: Cambridge University Press.
*Weisburd, D., and Neyroud, P. (2011). Police science: Toward a new paradigm. New Perspectives in Policing, January.Joanthan-Zamir, T. and Harpaz, A. (2014). Police understanding of the foundations of their legitimacy in the eyes of the public: The case of commanding officers in the Israel National Police. The British Journal of Criminology, 54(3), 469-489.
Jonathan-Zamir, T., Mastrofski, S.D., and Moyal, S. (2015). Measuring procedural justice in police-citizen encounters. Justice Quarterly, 32(5), 845-871.
*Jonathan-Zamir, T., and Weisburd, D. (2013). The effects of security threats on antecedents of police legitimacy: Findings from a quasi-experiment in Israel. Journal of Research in Crime and Delinquency, 50(1), 3-32.
*Sunshine, J., and Tyler, T.R. (2003). The role of procedural justice and legitimacy in shaping public support for policing. Law and Society Review, 37, 513-48.
*Tyler, T.R. (2004). Enhancing police legitimacy. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, May, 593-608.
*Tyler, T.R. (2009). Legitimacy and criminal justice: The benefits of self-regulation. Ohio State Journal of Criminal Law, 7, 307-359.
הרפז, ע. (2012). אסטרטגיות שיטור: סוגיות בעיצוב מדיניות אכיפת החוק. שריגים-ליאון: נבו [פרק ג' סעיף ב' - לגיטימיות המשטרה, עמ' 44-48]

Bayley, D.H. (1996). Measuring overall effectiveness. In: Hoover L.T. (Ed.), Quantifying quality in policing. Police Executive Research Forum, Washington, DC, pp 37–54.
Mastrofski, S.D. (1996). Measuring police performance in public encounters. In: Hoover L.T. (Ed.), Quantifying quality in policing. Police Executive Research Forum, Washington, DC, pp 207–241.
Skogan, W.G. (1999). Measuring what matters: crime, disorder, and fear. In: Langworthy R.H. (Ed.), Measuring what matters: Proceedings from the police research institute meetings, pp 37–54. Washington, DC: National Institute of Justice and Office of Community Oriented Policing Services, U.S. Department of Justice
*Telep, C. (2014). Methodological issues in evaluating police performance. In G. Bruinsma and D. Weisburd (Eds.), Springer encyclopedia of criminology and criminal justice. New York: Springer.
Wilson, J.Q. (1993). The problem of defining agency success. In: DiIulio JJ et al (Eds.), Performance measures for the criminal justice system. Bureau of Justice Statistics, U.S. Department of Justice, Washington, DC, pp 156–164.


הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 100 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
יש לעקוב במהלך השנה אחר הודעות והנחיות באתר הקורס. האתר אף יכלול את רוב הפריטים הביבליוגראפיים.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה