לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

יישום שיטות סטטיסטיות מתקדמות בקרימינולוגיה ב' - 61880
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 21-10-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: קרימינולוגיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר ג גצקו

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: joshua.guetzkow@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש באמצעות הדואר האלקטורני

מורי הקורס:
ד"ר ג'ושוע-אהר גצקו
מר נעם חביב

תאור כללי של הקורס:
הקורס חושף את תלמידיו לשיטות מחקר מתקדמות, תוך הסבר הבסיס התיאורטי העומד מאחורי כל שיטה, עיון במאמרים מדעיים המיישמים את השיטה, הסבר לגבי אופן פרשנות הממצאים והערכת "איכות הראיות" המדווחות. במקביל לדיון התיאורטי, תלמידי הקורס ייחשפו להדגמה של שימוש בכלים סטטיסטיים ומתודולוגיים המשמשים ליישום השיטות הנלמדות
(how to do).

מטרות הקורס:
הקורס מבקש לעורר גישה למדנית וביקורתית בקרב תלמידי המסלול המחקרי, תוך הבנת הבסיס התיאורטי העומד מאחורי שיטות מחקר הנמצאות בחזית המחקר במדעי החברה; והדגמת אופן יישומן.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לחפש ולנהל מקורות ביבליוגרפיים באמצעות כלים טכנולוגיים מתאימים (תכנת EndNote).

לסווג ולהבחין בין כתבים אקדמיים שונים על-פי מערך המחקר ושיטת המחקר.

להעריך את "איכות הראיות" (תוקף פנימי וחיצוני) של הממצאים המדווחים במחקרים אקדמיים כתלות במערך ושיטת המחקר.
לפרש ממצאים המדווחים בסקירת ספרות שיטתית וניתוחי-על (Systematic Review and Meta-Analysis).

לבקר מחקרים הנשענים על "מובהקות סטטיסטית" בהערכת קשרים בין משתנים, תוך התעלמות מהמשמעות הסובסטנטיבית/קלינית של חוזק הקשר בין המשתנים.


להעריך ולהשוות את יתרונותיו וחסרונותיו של מערך המחקר הניסוי בהשוואה למערך המחקר התצפיתי במדעי החברה.

ליישם שיטת מחקר מתקדמת המשמשת להגברת התוקף הפנימי במערכי מחקר תצפיתיים ודמויי-ניסויים (e.g., PSM,).

לבצע ניתוח גורמים מגשש, ולפרש את ממצאיו.

דרישות נוכחות (%):
100%

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה פרונטאלית, ומספר שיעורים צמודי מחשב.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
על דברים שחשוב לדעת בניתוח כמותני של נתונים.

סקירה שיטתית וניתוחי-על: מאפיינים.

סקירה שיטתית וניתוחי על: עיון בממצאים ופרשנותם.

עד כמה ניתן לסמוך על הממצאים: מערך מחקר ניסויי מול תצפית, דיון ביקורתי השוואת.

שיטות להגברת התוקף הפנימי של מחקרים דמויי-ניסויים ומחקרים תצפיתיים.

מדידת ותיקוף משתנים לטנטיים: מהימנות כעקיבות פנימית.

מדידת ותיקוף משתנים לטנטיים: ניתוח גורמים מגשש.

חומר חובה לקריאה:
Apel, Robert J, and Gary Sweeten. 2010. Propensity score matching in criminology and criminal justice. In Handbook of quantitative criminology: Springer.

Cohen, Jacob. 1990. Things I have learned (so far). American Psychologist 45 (12):1304.

Cohen, Jacob. 1994. The earth is round (p<.05). American Psychologist 49 (12):997.

Fabrigar, Leandre R, Duane T Wegener, Robert C MacCallum, and Erin J Strahan. 1999. Evaluating the use of exploratory factor analysis in psychological research. Psychological methods 4 (3):272.

Farrington, D.P, and B.C. Welsh. 2005. Randomized experiments in criminology: What we have learned in the last two decades. Journal of Experimental Criminology 1:9-38.

Sampson, Robert J. 2010. Gold standard myths: Observations on the experimental turn in quantitative criminology. Journal of Quantitative Criminology 26 (4):489-500.

Streiner, David L. 2003. Starting at the beginning: an introduction to coefficient alpha and internal consistency. Journal of personality assessment 80 (1):99-103.

Weisburd, David. 2010. Justifying the use of non-experimental methods and disqualifying the use of randomized controlled trials: challenging folklore in evaluation research in crime and justice. Journal of Experimental Criminology 6 (2):209-227.

Wilson, D. B. 2001. Meta-analytic methods for criminology. Annals of the American Academy of Political and Social Science 578:71-89.

———. 2009. Missing a critical piece of the pie: Simple document search strategies inadequate for systematic reviews. Journal of Experimental Criminology 5:429-440.

שומרון מויאל (2012). אי ציות ואלימות פוליטיים: סקירה אמפירית של מודל אינטגרטיבי, האוניברסיטה העברית בירושלים, חיבור לשם קבלת תואר דוקטורט לפילוסופיה (פרק שלישי: הקשר בין קיפוח יחסי לבין מחאה: סקירת ספרות שיטתית וניתוח על).

חומר לקריאה נוספת:
Costello, Anna B, and Jason W Osborne. 2005. Best Practices in Exploratory Factor Analysis: Four Recommendations for Getting the Most From Your Analysis. Practical Assessment Research & Evaluation 10 (7):2.

Crown, William H. 2014. Propensity-Score Matching in Economic Analyses: Comparison with Regression Models, Instrumental Variables, Residual Inclusion, Differences-in-Differences, and Decomposition Methods. Applied health economics and health policy 12 (1):7-18.Gold, David. 1969. Statistical tests and substantive significance. The American Sociologist:42-46.

Jann, Ben. 2008. The Blinder-Oaxaca decomposition for linear regression models. The Stata Journal 8 (4):453-479.


Nickerson, Raymond S. 2000. Null hypothesis significance testing: a review of an old and continuing controversy. Psychological methods 5 (2):241.


הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 100 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
אין
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה