לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

תיאוריות מתקדמות בקרימינולוגיה - 61878
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 22-08-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: קרימינולוגיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ' שלהוב קיבורקיאן נאדירה

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: msnadera@mscc.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: ימי ב', בין השעות 14:00-16:00, בתיאום מראש

מורי הקורס:
פרופ נאדירה קיבורקיאן

תאור כללי של הקורס:
הקורס ידון בתיאוריות קרימינולוגיות קלאסיות, ביקורתיות ואנטי-הגמוניות תוך כדי התמקדות בפמיניזם, תיאוריותל ראדיקליות וביקורתיות, פוסט-מודרניזם, קולוניאליזם, פוסט-קולוניאליזם.

מטרות הקורס:
א. לחשוף את הסטודנטים לידע התיאורטי, המתודולוגי והאמפירי אודות האסכולות המתקדמות בקרימינולוגיה.
ב. לעורר בקרב הסטודנטים קריאה וחשיבה קרימינולוגית ביקורתית
ג. להעלות סוגיות עכשוויות בקרימינולוגיה, כגון: פיקוח אינטרנטי ופשיעה וטרור ופשיעה, גזענות ופשיעה
ד. לחשוף את הסטודנטים למבני הכוח הקיימים בחברה, בכלכלה, בפוליטיקה, בתרבות ובדת והשפעתם על ייצור ועל ייצור מדש של פשיעה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

א. לקרוא ולחשוב באופן ביקורתי.
ב. להבין לעומק מבני כוח ואת השפעתם על מערכת אכיפת החוק.
ג. להבין לעומק את הקשר בין מבני הכוח ופשיעה יחידים וקהילות.

דרישות נוכחות (%):
80%

שיטת ההוראה בקורס: פרונטלית

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
נשים ופשיעה, גזע ופשיעה, פשעי שנאה, ילדים ופשיעה, פשעי מדינה, פשעים פוליטיים, גלובליזציה ופשיעה, כלכלה פוליטית ופשיעה

חומר חובה לקריאה:
Lyon, D., 2008. Identification practices: state formation, crime control, colonialism and war. In K. F. Aas, H. O. Gundhus, & H. M. Lomell, eds. Technologies of (In)Security: The Surveillance of Everyday Life. New York: Routledge-Cavendish, pp. 42-58.
Neocleous, M., 2007. Security, Commodity, Fetishism. Critique, 35(3), pp.339-355.
Neocleous, M. (2003). Staging power: Marx, Hobbes and the personification of a capital
Walklate, S. (2008). What is to be done about violence against women? Gender, violence, cosmopolitanism and the law
1. Lynch, Michael J., and Raymond J. Michalowski. 2006. A primer in radical criminology: Critical perspectives on crime, power, and identity. 4th ed. Monsey, NY: Criminal Justice Press.
2. Gabe Mythen and Sandra Walklate (2006). Criminology and Terrorism
Which Thesis? Risk Society or Governmentality? British Journal of Criminology. British Journal of Criminology Volume 46, Issue 3
Pp. 379-398
.

3. Andrew Woolford (2006).
Making Genocide Unthinkable: Three Guidelines for a Critical Criminology of Genocide

Critical Criminology . Volume 14, Issue 1, pp 87-106 .
4. Jude McCulloch and Sharon Pickering (2005).
Suppressing the Financing of Terrorism
Proliferating State Crime, Eroding Censure and Extending Neo-colonialism 45 ( 4 ) Pp. 470-486 .

חומר לקריאה נוספת:
המאמרים שפורסמו במהלך השנתיים האחרונות בכתבי העת:
The British Journal of Criminology and Theoretical Criminology and
Criminology

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 100 %
ראה הערות

מידע נוסף / הערות:
א. נוכחות והשתתפות פעילה-20%
ב. הגשת סיכום של שני מאמרים-30%
ג. הצגת סוגיה קרימינולוגית בכיתה תוך כדי התבססות על מאמרים עדכניים-20%
ד. הגשת מטלה סופית-30%
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה