לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

קריאה אקדמית - מסלול מחקרי ומדע פורנזי מחקרי - 61870
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 03-08-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 0

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: קרימינולוגיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): גב' מאור שי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: maor.shay@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: עפ"י תאום מראש

מורי הקורס:
מר תומר כרמל

תאור כללי של הקורס:
מטרת הקורס היא פיתוח מיומנויות בקריאת טקסטים והקניית כלים לכתיבת עבודות אקדמיות בקרימינולוגיה. במהלך הקורס נתוודע לפרסומים אקדמיים מסוגים שונים, נלמד כיצד לאתר פרסומים רלוונטים ולעשות בהם שימוש, ננתח טקסטים אקדמיים תוך שימת דגש על ההקשר התיאורטי בו נטוע הטקסט, הנחות היסוד המוצהרות והמובלעות של הכותבים, שאלות המחקר שעומדות במוקד הטקסט ובחינה ביקורתית של התשובות אותן מספק הטקסט לשאלות הללו. במקביל, נדון בהיבטים התיאורטיים והמבניים של כתיבה אקדמית במדעי החברה ונתרגל כתיבת חיבורים אקדמיים קצרים.

מטרות הקורס:
פיתוח מיומנויות בקריאה ביקורתית של טקסטים, איתור ושימוש במידע והקניית כלים לכתיבת עבודות אקדמיות בקרימינולוגיה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לזהות טקסט אקדמי ולהבחין בינו לבין כתיבה פופולרית או מקצועית.
להבחין ולעשות שימוש נכון במונחים המתייחסים לטקסטים אקדמיים, כגון אמפירי, שפיט, מחקרי, תיאורטי.
לאתר פרסומים רלוונטים ולעשות בהם שימוש.
לקרוא טקסטים אקדמיים קריאה ביקורתית, ולמקם אותם בספרות הקרימינולוגית הרחבה.
לזהות שאלת מחקר, השערות מחקר ומתודולוגיה.
לנסח טיעון ושאלת מחקר לטקסט אקדמי.
להשתמש במקורות באופן התואם את כללי האתיקה של הכתיבה.

דרישות נוכחות (%):
נוכחות מלאה

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות פרונטליות
פגישות אישיות

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
מחקר מדעי וכתיבה אקדמית
סוגי מקורות מידע והדרכים להערכתם
איתור וחיפוש במאגרי מידע אקדמיים
קריאה וסיכום של טקסט אקדמי
כתיבת עבודה אקדמית: מבנה וצורה, כללים וראשי פרקים, טיעון – ביסוס והפרכה, סקירת הספרות, שאלות והשערות המחר, מתודולוגיה, ממצאים, דיון וסיכום, כתיבת ביבליוגרפיה
אתיקה של שימוש במקורות מידע
פרזנטציה אקדמית

חומר חובה לקריאה:
לא רלוונטי

חומר לקריאה נוספת:
אלחנני, א' וווינבך, ל' (1988). החיבור האוניברסיטאי- עקרונות ותרגילים. ת"א: דיונון.
אפרתי, נ', קאופמן, ח' ולידור, ר' (2001). המאמר המדעי- מבנהו והגשתו לפרסום. תל-אביב: מכון מופ"ת.
אפרתי, נ', ולידור, ר' (2006). העבודה הסמינריונית: כתיבה, הנחיה והערכה. תל-אביב: מכון מופ"ת.
וולפה, ע' ועמית, ע' (1994). חיבור מדעי- האתגר. ת"א: דיונון.
וולפה, ע' ועמית, ע' (1998). לכתוב עבודת מחקר- כלים וכללים. ת"א: דיונון.
זר, ח' (1999). כתיבת עבודה אקדמית: תהליך ותוצר. תל אביב: מכללת לוינסקי.
חיות, ע' (2004). מדריך למחקר ולכתיבה מדעית: מהלכה למעשה. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.
יזרעאלי, א. (1999). המדריך המלא לכתיבה אקדמית. רמת גן: י.ח.ל.

מרבך, ע. (2002). תיהלוך החשיבה האקדמית. תל אביב: כליל.

ערפלי, ב' (1999). מדריך להגשת חיבור אקדמי. דיונון: תל-אביב.
שר, ע'' (2009). איך להימנע מפלגיאט (Plagiarism)? אתיקה של ציטוט ושימוש בידע קודם (תרגום ועיבוד מאנגלית: דן בנור). על הגובה: כתב-עת לענייני הוראה בחינוך הגבוה, 8, 38-39.

Publication manual of the American Psychological Association 6th ed. (2010). Washington, DC : American Psychological Association

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 100 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %
עובר/לא עובר

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה