לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

משפט וחברה - 61864
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 11-08-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: קרימינולוגיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): עו"ד מיכל קליין

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: michalk123@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
עו"ד מיכל קליין

תאור כללי של הקורס:
הקורס יבחן את התהליכים החברתיים המעורבים ביצירת כללים חברתיים ואת המערכת הסימביוטית בין המשפט והחברה. במהלך הקורס, נבחן את מטרותיו, יכולותיו ומגבלותיו של המשפט כסוכן של שינויים חברתיים.
הקורס יתמקד באופן שבו החוקים מיושמים הלכה למעשה על ידי בתי המשפט וגופי הפיקוח השונים באספקלריות שונות, ויעמוד על הגישות השונות לחקר המשפט מנקודת מבט ביקורתית.
דגש מיוחד יינתן לשאלת הציות לחוק, להיבטים תיאורטיים של נקודות החיתוך בין המשפט והחברה במישור הכלכלי, הפילוסופי, התרבותי, ובמישור ההיסטורי. בתוך כך, הקורס יעסוק גם באלמנטים אמפיריים בכל הקשור למדיניות מבוססת-ראיות.

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להעריך, להשוות, לבקר ולהציג תיאוריות וממצאים על נקודות החיבור בין משפט וחברה.

דרישות נוכחות (%):
הקורס הינו קורס מקוון, לפיכך אין נדרשת נוכחות בכיתה או בשיעורים.

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות מקוונות.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. מבוא – מדעי החברה, החברה, משפט וראיות
2. המשפט עם עלייתם של מדעי החברה
3. המבנה החברתי, סטייה ועבריינות - אסכולת שיקגו, גישות אקולוגיות ותת-תרבויות
4. קרל מרקס - כלכלה, משפט וחברה.
5. מקס וובר - בירוקרטיה, רציונליזציה, ריבוד חברתי והמשפט
6. פורמאליזם, ריאליזם ו-CLS
7. הגישה ההתפתחותית לסטייה, פשיעה ועבריינות.
8. המשפט כסוכן לשינוי חברתי
9. פיקוח על התנהגות – היש בנמצא חלופות מועילות יותר להסדרת התנהגות?
10. כשהמשפט פוגש א החברה – תיוג, תוויות וסטיות
11. גישת ההרתעה

חומר חובה לקריאה:
כל חומרי הקריאה הינם חומרי רשות

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
המבחן הסופי בקורס הינו מבחן בית.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה