לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

סדנה לעבודות גמר - 61850
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 03-08-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: קרימינולוגיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר באדי חוסייסי, ד"ר רוני פקטור

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: badi.hasisi@mail.huji.ac.il, rfactor@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: עפ"י תיאום מראש

מורי הקורס:
פרופ באדי חוסייסי

תאור כללי של הקורס:
קורס זה מכין את הסטודנטים לקראת כתיבת עבודת גמר (תיזה) במכון לקרימינולוגיה. הסדנה עוסקת בבחירת נושא לעבודה ובאיתור מנחה פוטנציאלי, בבחירת שאלת מחקר, שיטת המחקר, איתור נתונים, חיפוש מימון, כתיבת הצעת מחקר, ביצוע המחקר, כתיבת המסמך הסופי ופרסום אקדמי. סטודנטים יתוודעו לקשיים בביצוע מחקר, כגון חוסר נגישות לנתונים הכרחיים, סוגיות אתיות, מתודולוגיות ואחרות ויבחנו דרכים אפשריות להתגבר על חסמים אלה.

מטרות הקורס:
המטרה העיקרית של הקורס היא לספק לסטודנטים במסלול המחקרי את הידע והכלים הנדרשים לשם כתיבת תיזה בקרימינולוגיה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לאתר ספרות רלוונטית לנושא נבחר
לזהות את סוגי הכתיבה השונים בתחום, לסכמם ולהעריכם
לאתר מנחה לעבודת תיזה
לפתח שאלת מחקר
לכתוב הצעת מחקר לתיזה
לדון ולהתמודד עם סוגיות אתיות במחקר
לדון ולהתמודד עם קשיים שונים בעת ביצוע המחקר

דרישות נוכחות (%):
נוכחות מלאה (80%)

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות פרונטאליות
פגישות אישיות

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
פיתוח שאלת מחקר
חסמים ומגבלות בתהליך המחקרי ופתרונות אפשריים
חיפוש ספרות בקרימינולוגיה
אתיקה, כללים וכלים
ניתוח נתונים: מקורות ראשוניים ומקורות משניים
כתיבה אקדמית
הצגה אקדמית

חומר חובה לקריאה:
לא רלוונטי

חומר לקריאה נוספת:
לא רלוונטי

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 10 %
הגשת עבודה 70 %
הגשת תרגילים 20 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
סיום הקורס בציון 80 לפחות הוא תנאי הכרחי להמשך לימודים במסלול המחקרי וכתיבת תיזה.
דרישות הקורס כוללות: נוכחות חובה בשיעורים, השתתפות פעילה, קריאת חומרים על פי דרישה במהלך הסדנה, הגשת מטלות, הצגת רפרט, הגשת עבודה מסכמת.
פירוט מלא של תכנית ההרצאות, דרישות המטלות ומועדי ההגשה מופיע באתר הקורס.
יש לעקוב במהלך השנה אחר הודעות והנחיות באתר הקורס.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה