לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מערכת הכליאה בישראל : חיים בין חומות - 61847
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 03-08-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: קרימינולוגיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): עודדה שטיינברג

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: odeda.steinberg@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר עודדה שטיינברג

תאור כללי של הקורס:
בסמינר נעסוק בסוגיות, דילמות ואתגרים הקשורים למערכת הכליאה בישראל הנחלקים לחמש רמות של עניין ודיון: א. בית הסוהר כמוסד טוטאלי על מאפייניו השונים (התפתחות היסטורית של בתי הסוהר לאור האסכולות השונות בקרימינולוגיה), בתי סוהר על פי רמת הביטחון, בתי סוהר עפ"י סיווג אסירים (גברים, נשים, נוער, ביטחוניים) ועוד. ב. אסירים - תת תרבות אסירים, תהליך הפריזוניציה, מכאובי המאסר, השפעת המאסר והבידוד, אבות ואימהות בכלא,יחסי חוסים סגל ועוד. ג. סגל - סוהרים, צוות מקצועי (עו"ס, חינוך, רופאים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים), תוכניות שונות (גמילה מסמים, ניהול אלימות, הורות וכו'). ד. חלופות למאסר מסורתיות ורדיקליות: של"צ, פקוח אחר בקהילה, ,Abolitionism רפורמות אחרות.ה. אחרי המאסר: הרשות לשיקום האסיר, פני עתיד – איך ולאן?.במסגרת הסמינר ייערכו כשניים עד שלושה סיורים לבתי הכלא (חלה חובת השתתפות בסיורים אלה); במהלך השיעורים וכחלק מהם ייפגשו הסטודנטים עם נציגים בכירים בשב"ס. הסמינר מיועד לתלמידי שנה ב' ואילך. חובות הקורס: עבודה סמינריונית והצגתה בכיתה.

מטרות הקורס:
הבנת הדילמות והאתגרים הקשורים למערכת הכליאה בישראל

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להכיר את מאפייניו של בית הסוהר כמוסד טוטאלי, להבין את ההבדלים בין סוגי בתי הסוהר השונים בהתייחס לסיווג האסירים, לרמת בטחון בית הסוהר ולסגל. להכיר את חלופות המאסר ואת הרפורמות בתחום הכליאה.

דרישות נוכחות (%):
90%

שיטת ההוראה בקורס: במהלך השיעורים וכחלק מהם ייפגשו הסטודנטים עם נציגים בכירים בשב"ס.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
א. בית הסוהר כמוסד טוטאלי על מאפייניו השונים (התפתחות היסטורית של בתי הסוהר לאור האסכולות השונות בקרימינולוגיה), בתי סוהר על פי רמת הביטחון, בתי סוהר עפ"י סיווג אסירים (גברים, נשים, נוער, ביטחוניים) ועוד. ב. אסירים - תת תרבות אסירים, תהליך הפריזוניציה, מכאובי המאסר, השפעת המאסר והבידוד, אבות ואימהות בכלא,יחסי חוסים סגל ועוד. ג. סגל - סוהרים, צוות מקצועי (עו"ס, חינוך, רופאים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים), תוכניות שונות (גמילה מסמים, ניהול אלימות, הורות וכו'). ד. חלופות למאסר מסורתיות ורדיקליות: של"צ, פקוח אחר בקהילה, ,Abolitionism רפורמות אחרות.ה. אחרי המאסר: הרשות לשיקום האסיר, פני עתיד – איך ולאן?

חומר חובה לקריאה:
אייזנשטדט, מ' סופר, מ', שטיינברג, ע' (2010). בכלא אני נחה: אסירות מבעד
לחומות. תל – אביב: הקיבוץ המאוחד, קו אדום.

אמיר, מ', הורוויץ, מ' (2005) שיקום האסיר בקהילה. ירושלים: הביטוח הלאומי.

בן- דוד, ש' אלק, מ' סילפן, פ' (2002) אסירות בישראל: טראומה ופשיעה. בתוך אדד, מ' וולף, י' (עורכים), עבריינות וסטייה חברתית: תיאוריה ויישום. רמת גן: הוצאת אוניברסיטת בר-אילן. עמ': 107-124.

גולדברג, א' (2003) הסתגלות למאסר ורצידיביזם, עבודת דוקטור, בר אילן

גופמן, א' (2005) "המאפיינים של המוסדות הכוללניים". בתוך: רוט-הלר,ד' ונוה נ' (עורכים) היחיד והסדר החברתי. תל-אביב: הוצאת עם עובד, עמ' 230-262.
הסנגוריה הציבורית (2008 תנאי המעצר והמאסר במתקני הכליאה של משטרת
ישראל ושירות בתי הסוהר.

ויסבורד, ד' ושות' (2005) מחקר מעקב בקרב אסירים משוחררים בוגרי מרכז
השיקום הארצי בכלא השרון בין השנים 1994-1997, הרשות למלחמה בסמים.

כרמי, נ' ( 2004) החטא ועונשו: הפרטת בתי הכלא. נייר עמדה.

לוטן, א' (2006 ). זכויות אסירים במשפט הבין-לאומי וביקורת על תנאי הכליאה בישראל. ירושלים: הכנסת, מרכז מחקר ומידע.

נוה, א' (2007) אסירות של החיים: ענישת נשים באמצעות כליאה – הכאב,
האובדן והענישה הכפולה. צוהר לבית סוהר 11: 15 - 25

סנג'רו, ב' (2006) מי מעוניין במאסרים מרובים וממושכים יותר? על הצעת חוק העונשין . עלי משפט ה (מרץ): 247-273.

סתר, ד' (1999) אבחון ומיון אסירים בשירות בתי הסוהר בישראל .
רמת גן [חמו"ל],

רוזנפרל, ש' (2004) אסירים, סוהרים ומה שביניהם : כלא "מעשיהו" 1978-1982 :
ניסיון חיים של מנהל כלא. בת ים [חמו"ל]

Ajzenstadt, M. & Barak Ariel (2008) "Terrorism and risk management: The Israeli case." Punishment and Society. Vol 10(4): 355–374,


Arditti, J. Lambert-Shute, J. and Karen Joest (2003) "Saturday morning at the jails: Implications of incarceration for families and children" Family Relations. 52(3): 195-204.

Bottoms, A., Rex, S. & Robinson, G. (2004). Alternatives to prison:
Options for an insecure society. Devon, UK: Willan Publishing.

Bryan J. Prisons. (2000) San Diego, Ca: Green haven Press.

Crewe, B. (2005) "Prisoner Society in the era of hard drugs". Punishment &
Society, 7 (4): 457-481.

Deitch, D.A. Koutsenok, I. & Ruitz, A. (2004) "In-custody therapeutic community substance abuse treatment: Does it have an impact on custody personnel." Criminal Justice Policy Review. 15(1): 61-83.

Dobash, R. Dobash, E. (1986) The Imprisonment of Women. Oxford: Blackwell. Pp:
124-158

Farrington, D. (1988). “Prison size, overcrowding, prison violence and
recidivism”. Journal of Crime and Justice, 8: 221-231.


Gartner, R. & Kruttschnitt, C. (2004) "A brief history of doing time: The California
institution for women in the 1960s and the 1990s." Law and Society Review. 38(2): 267-304.

Geiger, B. & Fisher, M. (2003) "Female repeat offenders negotiating identity" International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. 47(5): 496-515.

Gillespie, W. (2003) Prisonization: Individual and Institutional Factors Affecting Inmate Conduct. New York: LFB

Halsey, M. (2006) "Negotiating conditional release: Juvenile narratives of repeat incarceration". Punishment and Society." 8(2): 147-181.

Jacobson, M. & Kruttschnitt, C. (2006). Downsizing Prisons: How to Reduce Crime and End Mass Incarceration Law Society Review, 40 (3): 740.


Kimmet, E, I. O’Donnell & Martin, C. 2003. Prison violence: the dynamics of conflict,
fear and power. Devon: Willan

McIntosh, J. Savile, S (2006) "The challenges associated with drug treatment in prison" Probation Journal. 53(3): 230-247.

Naser, R.L. & Visher, C. (2006) "Family members' experience with incarceration and reentry" Western Criminology. 7(2): 20-32.

Visher, C., & Travis, J. (2003). Transitions from prison to community: Understanding
individual pathways. Annual Review of Sociology, 29, 89–113.:


Watterson, K. (1996) Women in prison: inside the concrete womb.
Boston: Northeastern University Press.


Wellch, M. (1999) Punishment in America: social control and the ironies of
imprisonment. Thousand Oaks, Sage.

Gideon, L. Shoham, E. Weisburd. D. (2010) Changing prison into therapeutic milieu:
Evidence from the Israeli National Rehabilitation center for prisoners. Prison Journal, Vol. 90, 2, 179-202

חומר לקריאה נוספת:
• צוהר לבית הסוהר, גיליון 12
• אירוינג גופמן, המאפינים של מוסדות כוללניים
• הסנגוריה הציבורית. תנאי המעצר והמאסר במתקני הכליאה של משטרת ישראל
• ויסבורד. מחקר מעקב בקרב אסירים משוחררים בוגרי מרכז השיקום הארצי
• כרמי, החטא ועונשו
• סנג''רו. מי מעוניין במאסרים מרובים וממושבים ויתר?
• לוטן, א' (2006 ). זכויות אסירים
• נוה, א' (2007) אסירות של החיים
• Naser, et al"Family members'
• בן- דוד, ש' אלק, מ' סילפן, פ' (2002) אסירות בישראל:t
• Ajzenstadt & Barak, Terrorism and risk management
• Arditti, et al "Saturday morning at the jails:
• Crewe, B. (2005) "Prisoner Society
• Deitch, et al. (2004) "In-custody therapeutic
• Dobash, The Imprisonment of Women.
• Farrington, D. (1988). “Prison size, overcrowding,
• Gartner, et al "A brief history of doing time:
• Geiger, et al "Female repeat offenders
• Halsey, "Negotiating conditional release:
• Jacobson,et al, Downsizing Prisons:
• McIntosh, et al, "The challenges associated
• Visher, Transitions from prison to community:
• Gideon et al Changing prison into therapeutic milieu

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 80 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 20 %
רפרט

מידע נוסף / הערות:
הרכב הציון מבוסס על 80 אחוז ציון העבודה ו 20 אחוז מצגת בכיתה
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה