לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

שיטות מחקר איכותניות בקרימינולוגיה - 61840
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 06-06-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: קרימינולוגיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר ענבל וילמובסקי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: mimi@huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: שני – 15:00-16:00

מורי הקורס:
ד"ר ענבל וילמובסקי

תאור כללי של הקורס:
הקורס יסקור את הגישה פרשנית – נרטיבית לחקר מקורות טקסטואליים, ויזואליים ואחרים. הקורס יתמקד בתובנות התיאורטיות המזינות את שיטת המחקר האיכותנית ובשיטות המתודולוגיות השונות המשמשות את החוקרים האיכותניים. תלמד הזיקה של השיטות השונות לקרימינולוגיה.

מטרות הקורס:
מטרת הקורס היא להכיר את הפרדיגמה התיאורטית שתומכת במחקר האיכותני, להקנות כלים לקריאה ומחקר של מחקרים איכותניים ולהתנסות בביצוע מחקר בשיטות אלו.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

בסיום הקורס הסטודנטים יהיו מסוגלים להבין את היתרונות והחסרונות של שיטות המחקר האיכותניים ולבצע עבודת מחקר בכלים איכותניים

דרישות נוכחות (%):

שיטת ההוראה בקורס: הוראה פרונטלית

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
מבוא תיאורטי
מהימנות ותוקף במחקר איכותני
אנתרופולוגיה ותצפיות
ראיונות
ניתוח תוכן וניתוח שיח
סוגיות אתיות

חומר חובה לקריאה:
חומר חובה לקריאה קסן לאה ומיכל קרומר-נבו (2010) – עורכות. ניתוח נתונים במחקר איכותני. באר-שבע: אוניברסיטת בן-גוריון.
שלסקי, שמחה ברכה אלפרט (2007) דרכים בכתיבת מחקר איכותני: מפירוק המציאות להבנייתה כטקטס. תל-אביב: מכון מופ"ת.
שקדי, א. (2003). מילים המנסות לגעת – מחקר איכותני, תיאוריה ויישום. הוצאת רמות: תל-אביב.
תובל-משיח, רבקה וגבריאלה ספקטור-מרזל (2010) מחקר נרטיבי: תאוריה, יצירה ופרשנות. ירושלים: מכון מופ"ת והוצאת ספרים ע"ש מאגנס, האוניברסיטה העברית.
סויה, רבקה ומרק ויסמן (1999 ) "שילוב שיטות כמותיות ואיכותניות בהערכת תכניות". חברה ורווחה. יט (3): 323-335.
Silverman, D. (1993) Interpreting Qualitative Data – Methods for Analyzing Talk. Text and Interaction. London: Sage. Pp. 144-162.


*שאר הפריטים יופיעו בסילבוס ובאתר הקורס


חומר לקריאה נוספת:
בהתאם לפרויקט המחקר

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 100 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
הגשת עבודה סופית מותנית בעבודה פעילה במשך הקורס והגשת תרגילים
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה