לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מסלולי חיים עברייניים - 61831
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 02-09-2019
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: קרימינולוגיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר רונן זיו

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: Ronenzivuc@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
ד"ר רונן זיו

תאור כללי של הקורס:
מדע הקרימינולוגיה עוסק בשאלה ׳מדוע חלק מהאנשים עוברים על החוק בעוד שאחרים שומרים על החוק׳. קורס זה מנסה לענות על שאלה זו תוך תשומת הלב לנקודת הזמן שבו התחילה ההתנהגות העבריינית ("onset"), תקופת הזמן שנמשכה ("persistence"), והחדילה מעבריינות ("desistance"). ארבעת חלקי הקורס יאפשרו לבחון את ההיבטים השונים של מסלולי החיים העברייניים. החלק ראשון יסקור את מסלולי החיים העברייניים במדע הקרימינולוגיה, יבחן את הקשר בין גיל למעורבות בפשע, ויציג את שיטות המחקר המתאימות. החלק השני של קורס יעסוק בתקופת הילדות ויפרט על השפעות הביולוגיות והמשפחתיות על התפתחות אורח חיים עברייני. החלק השלישי יפרט על מאפייני העבריינות בגיל ההתבגרות—תקופה בה מגיעה המעורבות העבריינית לשיאה. החלק הרביעי יעסוק בעבריינות בתקופת הבגרות תוך התמקדות במגוון התיאוריות המסבירות חדילה מפשע.

מטרות הקורס:
1. הכרת המחקר העדכני באשר לגורמים המשפיעים על עבריינות במהלך חיי האדם.
2. הכרת התיאוריות המסבירות מדוע האדם מתפתח לתוך עולם הפשע.
3. הכרת התיאוריות מדוע האדם דבק באורח החיים העברייני.
4. הכרת התיאוריות מדוע האדם חודל מפשיעה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

הסטודנטים יכירו את התיאוריות והמחקר העדכני העוסקים בגורמים המשפיעים על הכניסה לחיי הפשע, דבקות באורך החיים העברייני, וחדילה מפשיעה.

דרישות נוכחות (%):
85% (לא יותר משתי היעדרויות מוצדקות)

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה פרונטלית

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
שבוע 1. מבוא לקרימינולוגיה הבוחנת את מסלולי החיים של העבריין.
שבוע 2. הקשר בין גיל להתנהגות עבריינית ושיטות המחקר הבוחן מסלולי חיים.
שבוע 3. היבטים תיאורטיים של מסלולי חיים עברייניים.
שבוע 4. שורשי הקריירה העבריינית: ביולוגיה והתנהגות.
שבוע 5. צעדים ראשונים במסלול: השפעת המשפחה. שבוע 6. התבגרות ועבריינות: מסלולי ההתנגשות עם גורמי אכיפת החוק.
שבוע 7. גיל התבגרות משפטי: ניבוי עבריינות נוער והתערבויות תקון.
שבוע 8. אורח חיים עברייני בתקופת הבגרות.
שבוע 9. המשך ושינוי באורח החיים העברייני: התבגרות מנטלית וחברתית.
שבוע 10. לחשוב מחדש על עבריינות: תיאוריות קוגניטיביות של חדילה.
שבוע 11: תמיכה בחדילה מפשע: מה עובד? מה מבטיח?
שבוע 12. הקשר בין התערבות טיפולית לחדילה מפשע.
שבוע 13: מסלולי חיים של אוכלוסיות מיוחדות: פסיכופתים, צווארון לבן, ונשים.
שבוע 14. סיכום הקורס

חומר חובה לקריאה:
שבוע 1. מבוא לקרימינולוגיה הבוחנת את מסלולי החיים של העבריין:
• None.

שבוע 2. הקשר בין גיל להתנהגות עבריינית ושיטות המחקר הבוחן מסלולי חיים.

• Wright, J. P., Tibbetts, S. G., & Daigle, L. E. (2015). Criminals in the making: Criminality across the Life Course (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. Chapter 1: Life Course Criminal.

שבוע 3. היבטים תיאורטיים של מסלולי חיים עברייניים.

• שלדון גליק ואלינור גליק (1958) ״חקר הסיבות לעבריינות הנוער: כמה גישות מתוך הספרות״ (מתוך: חשיפת השיבות לעבריינות הנוער, 1950), מגמות, עמ׳ 19-41.

שבוע 4. שורשי הקריירה העבריינית: ביולוגיה והתנהגות.

• Barnes, J. C. (2014). The impact of biosocial criminology on public policy: Where should we go from here? In M. DeLisi and K. M. Beaver (Eds.). Criminological theory: A life course approach (pp. 83-98). Burlington, MA: Jones & Bartlett.

שבוע 5. ילדות ועבריינות: השפעת המשפחה.

• Wright, J. P., Tibbetts, S. G., & Daigle, L. E. (2015). Criminals in the making: Criminality across the Life Course (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. Chapter 11: Families and crime (pp. 195-205).

שבוע 6. התבגרות ועבריינות: מסלולי ההתנגשות עם גורמי אכיפת החוק.
• אורי תימור, תהל אוזן, ונתי רונאל, ״חיים בבלגן: התנהגות אנטי-סוציאלית בגיל ההתבגרות״, בתוך נוער בבלגן: קטינים עוברי חוק בישראל (תימור, בן-ברוך ואלישע עורכים, 2015), עמ׳ 7-37.

שבוע 7. גיל התבגרות משפטי: ניבוי עבריינות נוער והתערבויות תקון.

• Moffitt, T. E. (2011). Pathways in the Life Course to Crime. In F. T. Cullen, R., Agnew (Eds.), Criminological theory: Past to present: essential readings (pp-525-544). New York, NY: Oxford University Press.

שבוע 8. אורח חיים עברייני בתקופת הבגרות.
• Zara, G., & Farrington, D. P. (2016). Chronic offenders and the syndrome of antisociality: Offending is a minor feature! Irish Probation Journal 13, 40-64.

שבוע 9. שינוי במסלול החיים העברייני: חדילה מפשיעה.
• Laub, J. and Sampson, R. (2011). A theory of persistent offending and desistance from crime. In F. T. Cullen, R., Agnew (Eds.), Criminological theory: Past to present: essential readings (pp. 497-503). New York, NY: Oxford University Press.

• Giordano, P. C., Stephen A. Cernkovich, S. A., and Rudolph, J. L. (2011). Cognitive transformation and desistance from crime. In F. T. Cullen, R., Agnew (Eds.), Criminological theory: Past to present: essential readings (pp. 504-509). New York, NY: Oxford University Press.

שבוע 10. לחשוב מחדש על עבריינות: תיאוריות קוגניטיביות של חדילה.
• Paternoster, R. & Bushway, S. (2014). Identity and desistance from crime. In J. A. Humphrey, and P. Cordella (Eds.), Effective interventions in the lives of criminal offenders (pp. 63-77). New York, NY: Springer.

שבוע 11: פגישה עם עבריין לשעבר.

שבוע 12. הקשר בין התערבות טיפולית לחדילה מפשע.

• McNeill, F. (2017). Punishment, Rehabilitation and Reintegration. (Text from the closing plenary address at the British Criminology Conference at Sheffield Hallam University on 8th July 2017). https://blogs.iriss.org.uk/discoveringdesistance/2017/08/29/punishment-rehabilitation-and-reintegration/

שבוע 13. מסלולי חיים של אוכלוסיות מיוחדות: פסיכופתים, צווארון לבן, ונשים.

שבוע 14. סיכום קורס
• None.

חומר לקריאה נוספת:
• Lilly, J. R., Cullen, F. T., & Ball, R. A. (2015). Criminological theory: Context and consequences. Thousand Oaks, Calif, CA: Sage. Chapter 16: The development of criminals (pp. 438-456).
• Lilly, J. R., Cullen, F. T., & Ball, R. A. (2011). Criminological theory: Context and consequences. Thousand Oaks, Calif, CA: Sage. Chapter 14: The search for the “Criminal Man” revised (pp. 377-401).
• Wright, J. P., Tibbetts, S. G., & Daigle, L. E. (2015). Criminals in the making: Criminality across the Life Course (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. Chapter 13: Post-pubescence: Adolescence and adulthood (עמ׳ 234-251 בלבד).

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה20 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 80 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה