לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

קריאה מודרכת - 61824
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 03-08-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: קרימינולוגיה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר באדי חוסייסי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: badi.hasisi@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: עפ"י תיאום מראש

מורי הקורס:
פרופ באדי חוסייסי

תאור כללי של הקורס:
במסגרת הקורס יבחרו הסטודנטים נושא מעולם הקרימינולוגיה שקרוב לליבם, יזהו את הפריטים הביבליוגראפיים הרלוונטיים, יכינו ראשי פרקים ולבסוף יכתבו סקירת ספרות מקיפה על הנושא, שתכלול התפתחות כרונולוגית של המחקר בתחום, זרמים מובילים, ביקורות, סיכום הידע העדכני וכיוונים אליהם התחום צפוי להתפתח בעתיד.

מטרות הקורס:
מטרות הקורס כוללות למידה מעמיקה של הנושא הנבחר כמו גם חשיפה למאגרי מידע ולכתבי עת מובילים בקרימינולוגיה, תוך תרגול כתיבה אקדמית ושזירת הידע הקיים לסקירת ספרות.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לחפש ולזהות פריטים ביבליוגראפיים רלוונטיים לסוגיה נבחרת בקרימינולוגיה.
לסכם סוגיה נבחרת בקרימינולוגיה, כולל הספרות התיאורטית והאמפירית בתחום.
לבנות סקירת ספרות מקיפה בנושא הנבחר.


דרישות נוכחות (%):
נוכחות מלאה במפגש הפתיחה ובכל המפגשים האישיים

שיטת ההוראה בקורס: מפגש פתיחה
פגישות אישיות רציפות עם המרצה ועוזרת ההוראה
התייעצות עם מומחה בתחום עפ"י הכוונה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
איתור רשימה ביבליוגראפית רלוונטית ומלאה + אישור
הכנת ראשי פרקים לסקירת הספרות + אישור
כתיבת סקירת הספרות בהתאם להכוונה שניתנה מתחילת השנה


חומר חובה לקריאה:
לא רלוונטי

חומר לקריאה נוספת:
לא רלוונטי

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 70 %
הגשת תרגילים 30 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
הקורס מתקיים במתכונת של פגישות אישיות שמספקות הכנה הדרגתית לכתיבת סקירת הספרות, לפי הנחיות ובתדירות כפי שיתואם מול צוות הקורס. פגישות אישיות אלה הן חובה ומהוות תנאי להגשת העבודה הסופית ולסיום הקורס בהצלחה.
לא ניתן להגיש את העבודה ללא מעבר דרך שלבי האישורים (אישור הרשימה הביבליוגרפית, תמצות המאמר ואישור ראשי הפרקים).
פירוט מדויק של המטלות, ההנחיות למטלות ומועדי הגשה מופיע באתר הקורס.
יש לעקוב במהלך השנה אחר הודעות והנחיות באתר הקורס.
העבודה בזוגות בלבד
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה