לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

פרוייקט בנושא אכיפת חוק - 61818
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 03-08-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 6

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: קרימינולוגיה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר באדי חוסייסי
מר נעם חביב

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: badi.hasisi@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר סימון פרי

תאור כללי של הקורס:
במסגרת הפרויקט הסטודנטים יבחרו (בהתאם לפעילותם המקצועית בארגוני אכיפת החוק השונים ובהסתמך על ניסיונם), נושא הקרוב לליבם לשם לימודו והכרתו באופן מעמיק, תוך שימוש בכלים וידע אקדמי שצברו במהלך לימודיהם. בנושא הנבחר תכתב עבודת גמר במסגרת "פרויקט אכיפת חוק".

מטרות הקורס:
מטרת הפרויקט היא הצבת פלטפורמה שתאפשר לאנשי מערכת אכיפת החוק מתחומים וגופים שונים לשלב במהלך לימודיהם בין פרקטיקה לתיאוריה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לגבש נושא מחקר, להגדיר על בסיס סקירת ספרות שאלת מחקר, לבצע את המחקר תוך שימוש בכלים מדעיים ולהגיש פרוייקט מחקרי.

דרישות נוכחות (%):
80%

שיטת ההוראה בקורס: מפגשים פרונטליים
מפגשים קבוצתיים
ומפגשים אישיים

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
גיבוש נושא לפרוייקט
גיבוש המתודולוגיה
גיבוש מתווה העבודה

חומר חובה לקריאה:
לא רלוונטי

חומר לקריאה נוספת:
לא רלוונטי

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 20 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 80 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה