לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מבוא למדע פורנזי - 61806
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 01-10-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: קרימינולוגיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופסור יוסף אלמוג

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: almog@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתאום מראש

מורי הקורס:
פרופ יוסף אלמוג

תאור כללי של הקורס:
בקורס יוסברו המושגים מדע פורנסי, קרימינליסטיקה ועדות מומחה, יוצגו תיקי פשע שפענוחם התאפשר כתוצאה משימוש בשיטות מתחום המדע הפורנסי, יוצגו מגמות בפשיעה שהמדע הפורנסי מנסה "להקדים להן תרופה" וידונו סוגיות משפטיות שהתעוררו בעקבות עדויות של מומחים פורנסיים.

מטרות הקורס:
להקנות לסטודנטים מושגי יסוד במדע פורנסי; לדעת את האפשרויות והמגבלות של השימוש בשיטות מדעיות לפיענוח עבירות; להבין את משקלן של ראיות עקיפות, שהופקו בדרך מדעית, לעומת ראיות "ישירות"; להכיר את הדרישות מהעד המומחה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להבין כיצד המדענים הפורנסיים משתמשים באמצעים כטביעות אצבע או DNA לזיהוי בני אדם; ויהיו להם מושגי יסוד בזיהוי סמים, ורעלים, בחקירה מדעית של פיצוצים ושרפות, בבדיקות בליסטיות, ובבדיקות טכניות של מסמכים ושל סימני כלים ומכשירים.

דרישות נוכחות (%):
2/3

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה פרונטלית בלווית מצגת פאואר פוינט.

שעורי בית יינתנו פעמיים-שלוש במהלך הקורס.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
מבוא ומושגי יסוד, סקירה היסטורית; זירת עבירה וחשיבותה בתהליך החקירה; זיהוי בני אדם; טביעות אצבעות (פיתוח טביעות אצבע סמויות, השוואת טביעות אצבע והערך הראייתי שלהן בבית המשפט); ביולוגיה פורנסית (לפני עידן ה – DNA ; מושג הפולימורפיזם, שיטת ההכפלה - טכניקת ה – PCR; הערך הראייתי בבית המשפט ); בדיקות מסמכים (השוואת כתבי יד ובדיקות טכניות); סמים מסוכנים (כולל סקירה כללית, שיטות הזיהוי במעבדה פורנסית, סמים "מעוצבים", פקודת הסמים המסוכנים ופסקי דין נבחרים); בעיות בלתי פתורות במדע הפורנסי.

חומר חובה לקריאה:
יעקב קדמי: "על הראיות", חלק ג'
פסקי דין של בית המשפט העליון, לפי העניין

חומר לקריאה נוספת:
ריצ'רד ספרשטיין, קרימינליסטיקה: מבוא למדע פורנסי, מהדורה עשירית.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה