לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מבוא לסטטיסטיקה בקרימינולוגיה - 61797
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 08-10-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 6

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: קרימינולוגיה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר רוני פקטור

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: rfactor@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר רון פקטור
מר ערן איצקוביץ'
גב שקד קובלסקי

תאור כללי של הקורס:
קורס מבוא לסטטיסטיקה לסטודנטים לקרימינולוגיה

מטרות הקורס:
מטרת הקורס היא להקנות מושגי יסוד בסטטיסטיקה שיאפשרו לסטודנטים לערוך מחקר בסיסי בקרימינולוגיה ולהיות קוראים ביקורתיים של מחקרים שנעשו בידי אחרים. הסטודנטים ילמדו שיטות ומבחנים סטטיסטיים, תוך מתן דגש לשימוש בתכנת SPSS לצורך עיבודים סטטיסטיים, ללימוד מעשי, יישום השיטות ופירוש הממצאים המתקבלים מהניתוחים.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להעריך מחקרים שנקטו בשיטות סטטיסטיות בסיסיות; לעשות שימוש מושכל במדדים סטטיסטים, לחשבם ולפרש את משמעותם; לעבד קבצי נתונים בתוכנת SPSS ו- Excel ולפרש את הממצאים.

דרישות נוכחות (%):
100% - התלמידים נדרשים להיות נוכחים בכל ההרצאות והתרגילים

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות ותרגולים במעבדה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. שימוש ב- SPSS
2. סולמות מדידה
3. הצגת נתונים וקריאת טבלאות
4. מדדים לנטייה מרכזית
5. מדדי פיזור
6. הסתברות
7. הלוגיקה שמאחורי ההסקה הסטטיסטית
8. שלבי הבחינה הסטטיסטית
9. התפלגות נורמאלית
10. מבחן Z
11. מבחן פרמטרי למדגם אחד
12. מבחנים פרמטרים לשני מדגמים
13. רווח בר סמך
14. ניתוח שונויות
15. עוצמה סטטיסטית
16. קשרים בין משתנים
17. מתאם פירסון
18. רגרסיה לינארית

חומר חובה לקריאה:
Weisburd D. & Britt C. (2014). Statistics in Criminal Justice. New York: Springer

חומר לקריאה נוספת:
אייזנבך, ר. (1992). סטטיסטיקה ללא סטטיסטיקאים. ירושלים: הוצאת אקדמון.

זמיר, ש.; בייט-מרום, ר. (2005). מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה – א', יחידות 1-5. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.

שריד, מ.; שריד, י. (2011). המדריך העברי למשתמש בתכנת ה-SPSS ל-Windows. קרית חיים: מכון שריד – שירותי מחקר והדרכה.

Agresti, A., & Finlay, B. (2009). Statistical Methods for the Social Sciences. New Jersey, NY: Prentice Hall.

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. London, UK: SAGE Publications.

Fox J. (2008). Applied Regression Analysis and Generalized Linear Models. Los Angeles: Sage.

Kleinbaum, D., & Lawrence, I. (1988). Applied Regression Analysis and Other Multivariable Methods. Boston, MA: PWS-KENT Publishing Company.

Welkowitz, J. (2012). Introductory Statistics for the Behavioral Sciences. Wiley: Hoboken, N.J.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 85 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 15 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה