לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

חקירת התנהגויות וסיטואציות אלימות באמצעות וידאו - 61795
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 07-09-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: קרימינולוגיה

סמסטר: סמסטר קיץ

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): גב גלי פרי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: gali.perry@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש בלבד

מורי הקורס:
ד"ר עידו יואב

תאור כללי של הקורס:
הקורס "הקצנה ואלימות פוליטית" הוא קורס מבוא הסוקר תהליכי רדיקליזציה, ומתמקד באינטראקציה בין גורמי סיכון ברמת הפרט לחשיפה לגורמי הקצנה בסביבתו. נבדוק כיצד מתפתח הפוטנציאל לאלימות פוליטית וטרוריזם, ואלו גורמים סביבתיים עשויים לעודד או למגר את המעבר מפוטנציאל כזה למעורבות באקט אלים על רקע פוליטי.
הקורס בנוי משלושה חלקים עיקריים: הראשון סוקר את המושגים אלימות פוליטית, טרוריזם ורדיקליזציה, כיצד נחקרו מושגים אלו עד כה, ומהם האתגרים המרכזיים עמם מתמודדים חוקרים בתחום. החלק השני עוסק בתיאוריות קרימינולוגיות על אלימות פוליטית, ומתמקד בתיאורית הפעולה המצבית (SAT) כמסגרת תיאורטית להמשגה והבנה של תהליך הרדיקליזציה. החלק השלישי סוקר שיטות למניעה ושיטור של אלימות פוליטית וטרוריזם, ובכלל זה מניעה מוקדמת של רדיקליזציה ברמת הפרט וברמה המוסדית, שיטור מחאה ואלימות פוליטית והתמודדות עם טרור.

מטרות הקורס:
לחשוף את הסטודנטים לידע הקרימינולוגי על רדיקליזציה וטרוריזם, תוך דיון על האתגרים במחקר בתחום, בדגש על איסוף נתונים וניתוחם

לסקור תיאוריות קרימינולוגיות העוסקות במעבר מרדיקליזציה לאלימות פוליטית, בדגש על SAT כמסגרת תיאורטית להבנה והמשגה של תהליך הרדיקליזציה

לצייד את הסטודנטים בכלים מקצועיים ביחס למניעה ושיטור של אלימות פוליטית, העשויים לשמש אותם בתפקידם ברשויות אכיפת החוק

לעודד חשיבה ביקורתית בנוגע לתהליכי רדיקליזציה, הקשר בין טרוריזם לאידיאולוגיה, ותפקיד המדינה במניעת אלימות פוליטית

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לזהות את המושגים המרכזיים בחקר רדיקליזציה ואלימות פוליטית, ולהצביע על האתגרים העומדים בפני החוקרים בתחום

לתאר את התיאוריות העיקריות בקרימינולוגיה העוסקות ברדיקליזציה ואלימות פוליטית

להתייחס לאינטראקציה בין גורמים ברמת הפרט לחשיפה לגורמי הקצנה בסביבה, ולרדיקליזציה כתוצר של התהליך

להעריך את תפקיד המדינה וסוכנויות אכיפת החוק במניעה ושיטור של הקצנה פוליטית וטרוריזם

דרישות נוכחות (%):
75%

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1.מרדיקליזציה לאלימות פוליטית
2.אלימות פוליטית, טרוריזם ואידיאולוגיה
3.אתגרים בחקר קיצונות פוליטית וטרוריזם
4.גישות תיאורטיות לרדיקליזציה
5.תיאורית הפעולה המצבית: מסגרת תיאורטית לרדיקליזציה
6.גורמים ברמת הפרט: התפתחות מוסרית ושליטה עצמית
7.השפעת החשיפה לגורמים קיצוניים
8.מימוש הפוטנציאל לאלימות פוליטית
9.המאבק ברדיקליזציה: תפקיד המדינה ו"מודל אהרוס"
10.שיטור מחאה ואלימות פוליטית

חומר חובה לקריאה:
ללא קריאת חובה

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 20 %
הגשת עבודה 80 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה