לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

פשע מאורגן - 61794
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 06-06-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: קרימינולוגיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר יהודית בנדלק

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: judy-ben@zahav.net.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר יהודית בנדלק

תאור כללי של הקורס:
הקורס יתמקד בהיבטים השונים של נושא הפשע המאורגן, כגון: בעיות ההגדרה ומשמעותם מבחינת מדיניות, צורות הארגון, שחיתות ואלימות לדורותיה, פשיעה מאורגנת והגירה. בנוסף לכך תידון ה"מלחמה" בפשע המאורגן, היינו, חקיקה, אכיפה נגד אנשים, ארגונים ושווקים. הדיון בסוגיות הללו יכלול סקירת מחקר בתחום כמו גם, היבטים תיאורטיים, אירועים אקטואליים בארץ ובעולם ועוד.

מטרות הקורס:
הקורס יבחן את הצורות השונות של ארגוני הפשע והתהוותם, יעסוק בהגדרת התופעה ובעיותיה, בליווי דיון בגישות תיאורטיות המתייחסות לנושא זה. תערך סקירה של ארגוני הפשע בישראל ובעולם, כמו גם, בחינת סוגיית הפשע הבין-לאומי והשלכותיו הנרחבות.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

הסטודנט יתוודע לארגוני הפשע השונים בארץ וברחבי העולם.
הסטודנט יתמצא בהיבטים השונים של התופעה ובאמצעים אפקטיביים למאבק בהשלכותיה.
הסטודנט יתמצא בגישות תיאורטיות המתייחסות לסוגיה זו.

דרישות נוכחות (%):
90%

שיטת ההוראה בקורס: פרונטלית

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. פשיעה מאורגנת: צורות הארגון;
2. הגדרות לתופעת הפשע המאורגן;
3. בעיות ההגדרה והיבטים תיאורטיים;
4. הפשע המאורגן בישראל;
5. הפשע המאורגן בארצות העולם;
6. פשע מאורגן בין-לאומי.

חומר חובה לקריאה:
1. אלדר, ש. (2012). על היקפו של המונח "ארגון פשיעה" בחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003, משפטים, מב, 242-183.
2. אמיר, מ. (2001). ארגוני טירור וארגוני פשע מאורגן: הדימיון, השוני והקשר ביניהם. משטרה וחברה, 5, 107-132.
3. אמיר, מ. (2004). יש פשע מאורגן בישראל: תולדותיו של ויכוח ציבורי. בתוך: ל. עדן, א. שדמי, וי. קים (עורכים), רודפי צדק: מחקרים בפשיעה ואכיפת חוק בישראל (עמ' 419-437). בית ברל.
4. I. אשד, ג. (2005). הפשיעה המאורגנת בישראל ובעולם- מגמות ותהליכים. המשפט, 19, 14-25.
4. II. דו"ח מבקר המדינה, (2008). המאבק בארגוני הפשיעה, 59-ב, 1-43.
5. הופנונג, ת. (2013). אתיקת רווח: הקוד האתי של ארגון הפשע היפני- היאקוזה- ותכליתו, קרימינולוגיה ישראלית, 2, 107-131.
6. I. טובי, ט. (2008). ארגוני הפשע המאורגן כאיום על המדינה הריבונית. נתיב, 121, 65-73.
6. II. סרינג, ד. (2013). "תראו אותו": על המשמעות האזרחית של סרטי הגנגסטרים. בתוך: אבנון, ד. (עורך). חינוך אזרחי בישראל (פרק 16).
6. III. פלאח, ז. (2016). דוקטרינת הרב-עבריינים. משפט וממשל, יז-תשע"ו,485-518.
7. תמיר, א., וגלילי, י. (2011). ספורט וטרור- מדיניות ארגוני הספורט הבין-לאומיים בנושא קיום אירועי ספורט בזמני טרור בישראל. בתנועה, י'(1).
(ראה גם רשימת חובה לקריאה באנגלית)

חומר לקריאה נוספת:
13. אמיר, מ. (2001). היש פשע מאורגן בישראל?. שערי משפט, ב(3), 321-335.
14. אמיר, מ. (2003). פשע מאורגן בין-לאומי: תחילתה של תאוריה ושיקולי מדיניות. בתוך: מ. חובב, ל. סבה, ומ. אמיר (עורכים), מגמות בקרימינולוגיה: תאוריה, מדיניות ויישום (עמ' 710-639). ירושלים: ארט פלוס.
15. גלני מ. (2009). מֶקמאפיה- פשע ללא גבולות, ת"א, ספרי עליית הגג-ידיעות אחרונות פרוט עמ' יימסר במהלך הסמסטר).
16. סביאני, ר. (2008). קאמורה: המאפיה של נאפולי. ת"א: אריה ניר (פרוט עמ' יימסר במהלך הסמסטר).
17. פישר, ר., ודור, ד. (1993). סולומון אבו גנגסטר יהודי. ספרית מעריב (פרוט עמ' יימסר במהלך הסמסטר).
18. רוב, פ. (2000). חצות בסיציליה. ת"א: זמורה-ביתן. (פרוט עמ' יימסר במהלך הסמסטר).
19. רז, י. (2004). אחי, היאקוזה: מסע אישי אל תוך המאפיה היפנית. תל-אביב: מודן (פרוט עמ' יימסר במהלך הסמסטר).
20. שוהם, ש"ג., אדד, מ., ורהב, ג. (2004). קרימינולוגיה. ירושלים: שוקן (פרוט עמ' יימסר במהלך הסמסטר).
(ראה גם רשימת קריאה נוספת באנגלית)

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 90 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 10 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה