לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

היבטים תיאורטיים בשיטור - 61771
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 27-09-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: קרימינולוגיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר סימון פרי
גב'גבריאלה סוסינסקי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: simon.perry@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: עפ"י תיאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר סימון פרי

תאור כללי של הקורס:
בניגוד לדעה הרווחת, כי תפקיד המשטרה הוא לטפל בפשיעה גרידא, מוטלות עליה עוד משימות רבות ומגוונות. על מנת להתמודד עם מטלות אלה, פותחו במהלך השנים מודלים שונים של שיטור. מטרת הקורס הינה לחשוף את הסטודנטים למודלים של שיטור שנעשה בהם שימוש במשטרות בעולם ובישראל. הסטודנטים ילמדו אודות השיטור הסטנדרטי, שיטור פתרון בעיות, גישת החלונות השבורים, שיטור מוקדי פשיעה ועוד. לגבי כל מודל, יוצגו הקונטקסט ההיסטורי שבו התפתח, הנחות וכללי יסוד של המודל, ישום המודל הלכה למעשה, פיתוחים עדכניים וביקורת.

מטרות הקורס:
מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנטים ידע אודות מודלים עיקריים של שיטור שפותחו בשלושת העשורים האחרונים וישומם במשטרות בחברות דמוקרטיות ובעיקר בארצות הברית שם הם פותחוובישראל.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

בסיומו של הקורס הסטודנטים יהיו מסוגלים ליישם הלכה למעשה את המודלים של השיטור שנלמדו במהלכו.

דרישות נוכחות (%):
80%

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות פרונטאליות

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
הקורס יתמקד בנושאים הבאים: מבנה ותפקיד של משטרות בעולם, הקונטקסט ההיסטורי שבו צמחו המודלים, מודלים מסורתיים של שיטור, הקשר בין הקהילה למשטרה, הקשר בין המודלים השונים לבין התרבות והמבנה האירגוני של המשטרות. בנוסף, ילמדו המודלים הבאים: שיטור קהילתי, גישת החלונות השבורים, שיטור מכוון פתרון בעיות, שיטור הפעלת מנופים, שיטור גורם שלישי, שיטור מוקדי פשיעה, קומפסטאט, שיטור מבוסס ראיות.

חומר חובה לקריאה:
אמיר, מ' (2001). השיטור הקהילתי בישראל ובעולם: סקירת ספרות. ירושלים: המשרד לביטחון פנים.
רטנר, א' (2009). תרבות החוק: מערכת החוק והמשפט בראי החברה הישראלית-מחקר אורך 2000-2009. ירושלים: מרכז שאשא למחקרים אסטרטגיים.
Braga, A.A. & Weisburs, D.L. (2011). The effects of focused deterrence strategies on crime: A systematic review and meta-analysis of the empirical evidence. Journal of Research in Crime and Delinquency, 000, 1-36.
Hasisi, B. & Weitzer, R. (2007). Police relations with Arabs and Jews in Israel. British Journal of Criminology, 47, 728-745.
Tyler, T.R. (2004). Enhancing police legitimacy. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 593, 84-99.
Weisburd, D. & Braga, A. (Eds.). (2006). Police innovation: Contrasting perspectives. New York and Cambridge: Cambridge University Press.
Weisburd, D. & Eck, J.E. (2004). What can police to do to reduce crime, disorder and fear? The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 593, 42-65.
Weisburd, D., Hasisi, B., Jonathan, T., & Aviv, G. (2009). Terrorist threats and police performance: A study of Israeli communities. British Journal of Criminology, 50, 725-747.
Weisburd, D., Morris, N.A. & Groff, E.R. (2009). Hot spots of juvenile crime: A longitudinal study of arrest incidents at street segments in Seattle, Washington. Journal of Quantitative Criminology, 25, 443-467.
Weisburd, D., Telep, C.W., Hinkle, J.C. & Eck, J.E. (2010). Is problem-oriented policing effective in reducing crime and disorder? Criminology & Public Policy, 9, 139-172.


חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 100 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה