לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

ויקטימולוגיה ו(אי)נגישות לצדק בקרב אוכלוסיות מוחלשות - 61732
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 20-07-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: קרימינולוגיה

סמסטר: סמסטר קיץ

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר ענבל וילמובסקי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: inbiloo@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס: ימי שני 13:00-14:00

מורי הקורס:
ד"ר ענבל וילמובסקי

תאור כללי של הקורס:
תחום הוויקטימולוגיה (Victimology) מתפתח בשנים האחרונות ותופס מקום מרכזי בשיח האקדמי והחברתי כתחום מחקר משמעותי אשר מתמקד בקורבנות פשיעה. בקורס זה נכיר מושגי יסוד בשדה הידע הויקטימולוגי ונבחן אותם באופן ביקורתי. ראשית, נבחן את התפתחות מושג ה'קורבנות' מפרספקטיבה היסטורית ואת הגישות התיאורטיות השונות כלפי 'קורבנות', תוך דיון במקומו של הקורבן בחברה בכלל ובמערכת אכיפת החוק בפרט. נבחן נתונים בנוגע לקורבנות בקבוצות חברתיות שונות ונשים דגש על קורבנות באוכלוסיות מוחלשות (על צירים של אתניות, מוצא, מעמד, נטייה מינית, גיל ומגדר) תוך בדיקת יחסיהן עם הממסד ו(אי)נגישותן לצדק. שנית, נציג מחקרים בתחום של קורבנות והשפעותיה ברמה האישית והחברתית, בהיבטים חברתיים, משפטיים, כלכליים, בריאותיים ונפשיים. נוסף על כך, נרחיב את מושג הקורבנות ונעלה שאלות חברתיות רחבות על 'אזרחים בסיכון', על פחד מפשיעה ועל משמעותם של שיחים על 'קורבנות' במרחבים שונים. בנוסף נבחן את ההיסטוריה וההתפתחות של 'התנועה לזכויות הקורבן' ואת המדיניות החברתית המכוונת כלפי רווחת קורבנות פשיעה וננסה לחשוב יחד ולהציע דרכים לשיפור ועשייה בתחום.

מטרות הקורס:
להבין פשיעה מנקודת המבט של הקורבן ולנתח תופעות בקרימינולוגיה בפרספקטיבה ויקטימולוגית ביקורתית.
לזהות ולהבין מקומות של אי נגישות לצדק אצל קורבנות ואוכלסיות החשופות לקורבנות ולהציע פתרונות יצירתיים לשינוי.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

הסטודנטיות/ים יוכלו להביט על תופעות בתחום הקרימינולוגיה ולנתח אותן מפרספקטיבה ויקטימולוגית, להתמקד בנקודת המבט של הקורבןולנתח אותו בגישה ביקורתית.

דרישות נוכחות (%):
נוכחות חובה והשתתפות פעילה

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות ודיונים משותפים, הגשת דו"חות קריאה ומטלות כתיבה לקראת הכנת עבודה מסכמת

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. תיאוריות של קורבנות
2. מדידה והערכה של קורבנות
3. היבטים נפשיים של קורבנות
4. היבטים כלכליים של קורבנות
5. היבטים משפטיים של קורבנות- זכויות הקורבן בהליך הפלילי
6. המצב בישראל- חוק זכויות נפגעי עבירה
7. ילדים כקורבנות
8. נשים כקורבנות
9.קשישים ונכים כקורבנות
10. מיעוטים כקורבנות
11. קורבנות פשעי שנאה
12. פחד ופשיעה וקורבנות

חומר חובה לקריאה:
אנא ראו באתר הקורס (moodle)

חומר לקריאה נוספת:
אנא ראו באתר הקורס (moodle)

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
דרישות הקורס- השתתפות פעילה בשיעורים, קריאת מאמרים ומתן תגובה עליהם ומבחן מסכם (100%)
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה