לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

סדנא לעבודות גמר - ב' - 61729
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 08-10-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: קרימינולוגיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר רון פקטור

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: rfactor@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: עפ"י תיאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר רון פקטור

תאור כללי של הקורס:
קורס זה מהווה המשך לקורס "סדנא לעבודות גמר א'" ומכין את הסטודנטים לקראת כתיבת עבודת גמר (תיזה) במכון לקרימינולוגיה. הקורס מושתת על מפגשים פרונטליים ופגישות אישיות, המאפשרים לסטודנט ליווי רציף לקראת איתור מנחה והגשת הצעת התיזה.

מטרות הקורס:
המטרה העיקרית של הקורס היא לספק לסטודנטים במסלול המחקרי את הידע והכלים הנדרשים לשם כתיבת תיזה בקרימינולוגיה. הקורס גם מספק מסגרת למעקב אחר ההתקדמות בכתיבת התיזה

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לאתר ספרות רלוונטית לנושא נבחר
לזהות את סוגי הכתיבה השונים בתחום, לסכמם ולהעריכם
לאתר מנחה לעבודת תיזה
לפתח שאלת מחקר
לכתוב הצעת מחקר לתיזה
לדון ולהתמודד עם סוגיות אתיות במחקר
לדון ולהתמודד עם קשיים שונים בעת ביצוע המחקר

דרישות נוכחות (%):
נוכחות מלאה (100%)

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות פרונטאליות
פגישות אישיות

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
פיתוח שאלת מחקר
חסמים ומגבלות בתהליך המחקרי ופתרונות אפשריים
כתיבה אקדמית
הצגה אקדמית

חומר חובה לקריאה:
לא רלוונטי

חומר לקריאה נוספת:
לא רלוונטי

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה20 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 50 %
הגשת תרגילים 30 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
סיום הקורס בציון 80 לפחות הוא תנאי הכרחי להמשך לימודים במסלול המחקרי וכתיבת תיזה.
פירוט מלא של תכנית ההרצאות, דרישות המטלות ומועדי ההגשה מופיע באתר הקורס.
יש לעקוב במהלך השנה אחר הודעות והנחיות באתר הקורס.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה