לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

הערכת אישיות ומסוכנות של עבריינים - 61601
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 02-10-2019
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: קרימינולוגיה

סמסטר: סמסטר קיץ

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): דר' לימור יהודה ודר' ראובן יעקב

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: limory@huji.mail.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: Friday 10:00-11:00

מורי הקורס:
ד"ר לימור יהודה
ד"ר יעקב ראובן

תאור כללי של הקורס:
הקורס יעסוק בהכרת כלי אבחון והערכת אישיות ומסוכנות, תוך הצגת טיפולוגיות של עבריינים. כמו כן, הקורס יעסוק בהכרה ויישום הלכה למעשה של שלבי כתיבת מחקר עיוני.
במהלך הקורס יינתן דגש לעיסוק בידע מדעי ותיאורטי בתחום כלי האבחון ושימושם בהיבט פורנזי, לצד הענקת ידע בעניין כתיבת עבודת מחקר עיוני, בדגש על בניית מסגרת תיאורטית וכתיבת דיון במענה לשאלת מחקר

מטרות הקורס:
מטרת הקורס הינה להקנות לתלמידים כישורים הדרושים לכתיבת עבודת חקר עיונית בנושא הקשור לנושא הקורס, תוך ביצוע עצמאי של כל השלבים הנדרשים לכתיבת חיבור אקדמי עיוני.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:
1. להגדיר את שלבי עבודתם השונים
2. לנסח שאלת מחקר
3. להפגין בקיאות בתחום כלי אבחון והערכת אישיות וטיפולוגיות של עבריינים
4. לדעת כיצד לאתר חומר מדעי רלוונטי לנושא הנבחר ולשאלת המחקר
5. לכתוב מסגרת תיאורטית הולמת לשאלת המחקר
6. לייצר דיון המספק מענה מקיף ויסודי לשאלת המחקר, תוך הצגת נקודות מבט חדשניות ויצירתיות בנוגע לשאלה הנדונה.
7. לכתוב רשימת מקורות ולהשתמש בכללי איזכור עדכניים לפי ה APA.


דרישות נוכחות (%):
לפי תקנון האוניברסיטה

שיטת ההוראה בקורס: שיטת ההוראה בקורס:
שיטת ההוראה משלבת הרצאות בכיתה, דיונים ועבודה בסדנאות הקורס, לשם הפקת תוצרים שישמשו לצורך כתיבת העבודה.


שיטת ההוראה בקורס:
שיטת ההוראה משלבת הרצאות בכיתה, דיונים ועבודה בסדנאות הקורס, לשם הפקת תוצרים שישמשו לצורך כתיבת העבודה.רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. הערכת מסוכנות
2. טיפולוגיות של עבירות שונות
3. הבניית מחקר איכותני
4. בניית מסגרת תיאורטית ומענה באמצעות דיון לשאלת מחקר

חומר חובה לקריאה:
קריאת חובה


1. ויניקוט, ו, ד, (2014). חסך ועבריינות – והמאמר "מוסר וחינוך". הוצאת תולעת ספרים. (חלק ב' – טבעה של הנטייה האנטי חברתית ומקורותיה עמ' 171-241)
2. טיאנו , ש. (2010). פסיכיאטריה של הילד המתבגר. הוצאת דיונון, אוניברסיטת תל אביב.

Bozalek, V. & Bak, N. (2011). Reviewing the literature. In R. M. Grinnell & Y. A. Unrau (Eds.), Social work research and evaluation: Foundations of evidence-based practice (9 ed., pp. 122-128). Oxford UK: Oxford University Press
De Vogela, V., Van den Broeka E., De Vries Robbéa, M. (2014). “The Use of the HCR-20V3 in Dutch Forensic Psychiatric Practice,” International Journal of Forensic Mental Health, a Van der Hoeven Kliniek, Utrecht, the Netherlands, Published online.
Douglas, K. S., Hart, Stephen D., Webster Christopher D.(2014). Historical-Clinical-Risk Management-20, Version 3 (HCR-20V3): Development and Overview. International Journal of Forensic Mental Health, 13 (2)
DSM–V(2014).Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.5tEdition.http://dsm.psychiatryonline.org/book.aspx?bookid&eq;556

Grinnell, R. M., Williams, M., & Unrau, Y. A. (2011). Research problems and questions. In R. M. Grinnell & Y. A. Unrau (Eds.), Social work research and evaluation : Foundations of evidence-based practice (9th ed., pp. 20-31). Oxford UK: Oxford University.
Whittaker, A. (2012). Research skills for social work (2nd ed.; pp. 23-35). London: Sage Publications.

חומר לקריאה נוספת:
Belfrage. H., Guy, Laura S. & Wilson, Catherine M. (2014). Use of risk assessment instruments to predict violence and antisocial behavior in 73 samples involving 24827 people: systematic review and meta-analysis. International Journal of Forensic Mental Health, 13: 93–108.
Hart, C. (1998). Doing a literature review (Ch 7. pp. 173-206). London, Sage.
Reid, W. J., & Smith, A. D. (1989). Research in social work (pp. 43-56). New York: Columbia University Press.
הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 80 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 20 %
הצגת רפרט

מידע נוסף / הערות:
סטודנטים עם מוגבלות:

האוניברסיטה העברית ובית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית רואים חשיבות רבה בהנגשת דרכי ההוראה והשירותים הניתנים לסטודנטים. סטודנטים עם מוגבלויות מוזמנים לפנות למרצה הקורס על מנת לדון איתו/ה על צרכי הנגישות שלהם ועל ההתאמות הנדרשות. שימו לב כי חלק מההתאמות מחייבות אישור של יחידת הנגישות (negishut@savion.huji.ac.il), יחידת האבחון והתמיכה בסטודנטים עם ליקויי למידה והפרעות קשב (ldsupport@savion.huji.ac.il ) או המרכז לעיוור (cb@savion.huji.ac.il). יחידות אלו אף מספקות שירותים שונים אשר יכולים לתמוך משמעותית בתהליך הלמידה. על כן, במקביל לפניה למרצה, מומלץ לסטודנטים לפנות ליחידות אלו בהקדם האפשרי.

 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה