לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

שיטות מחקר בקרימינולוגיה - 61202
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 19-09-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: קרימינולוגיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר טל יונתן-זמיר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: tal.jonathan@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר טל יונתן-זמיר

תאור כללי של הקורס:
הקורס יעניק לסטודנטים הבנה בסיסית לגבי מהות המחקר הקרימינולוגי: מה זה מחקר במדעי החברה בכלל ובקרימינולוגיה בפרט, מה הן מטרותיו, כיצד הוא מבוצע ומה ניתן להסיק ממנו. הקורס אף יספק תשתית ראשונית לתכנון וביצוע מחקרים הלכה למעשה בעתיד.

מטרות הקורס:
הקורס נועד להקנות לסטודנטים הבנה מעמיקה והערכה ביקורתית של מחקרים בקרימינולוגיה, וכן תשתית ראשונית לתכנון וביצוע מחקרים עצמאיים בעתיד.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להבין לעומק מחקרים בקרימינולוגיה שבוצעו ע"י אחרים.
לספק הערכה ביקורתית של מחקרים בקרימינולוגיה שבוצעו ע"י אחרים.
לתכנן ולבצע מחקרים פשוטים בקרימינולוגיה.

דרישות נוכחות (%):
נוכחות מלאה (80%). נוכחות תבדק באופן קבוע.

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1.מהות החקירה המדעית
•מהי תיאוריה מדעית?
•ממונח תיאורטי להגדרה אופציונאלית
2. שלבי החקירה המדעית
•שאלת מחקר
•השערת מחקר
•מתאם אל מול סיבתיות
•דגימה
3. מדידה
•סולמות מדידה
•מהימנות
•תוקף
4. המחקר האיכותני על קצה המזלג
•הגישה הפנומנולוגית אל מול הגישה הפוזיטיביסטית
•מחקר כמותי אל מול איכותני
5. סגנונות מחקר עיקריים בקרימינולוגיה
•הסקר
•הניסוי
•שימוש בנתונים קיימים
6. אתיקה במחקר
•בעיות אתיות פוטנציאליות
•פרקטיקות מקובלות לעריכת מחקר אתי

חומר חובה לקריאה:
בייט מרום, ר. (2014). שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.

שימוש במאמרי הבחירה לתרגילים

חומר לקריאה נוספת:
Maxfield, M. G., & Babbie, E. R. (2015/2017). Research methods for criminal justice and criminology. Stamford, CT: Cengage Learning

Ariel, B. (2012). Deterrence and moral persuasion effects on corporate tax compliance: findings from a randomized controlled trial. Criminology, 50(1), 27-69.

Boxer, P., Rowell Huesmann, L., Dubow, E. F., Landau, S. F., Gvirsman, S. D., Shikaki, K., & Ginges, J. (2013). Exposure to violence across the social ecosystem and the development of aggression: A test of ecological theory in the Israeli–Palestinian conflict. Child development, 84(1), 163-177.

Factor, R., Mahalel, D., Rafaeli, A., & Williams, D. R. (2013). A social resistance perspective for delinquent behaviour among non-dominant minority groups. British Journal of Criminology, 53(5), 784-804.

Hasisi, B., Shoham, E., Weisburd, D., Haviv, N., & Zelig, A. (2016). The “care package,” prison domestic violence programs and recidivism: a quasi-experimental study. Journal of Experimental Criminology, 12(4), 563-586.

Hasisi, B., & Weisburd, D. (2011). Going beyond ascribed identities: The importance of procedural justice in airport security screening in Israel. Law & Society Review, 45(4), 867-892.

Jonathan-Zamir, T., & Harpaz, A. (2014). Police understanding of the foundations of their legitimacy in the eyes of the public: The case of commanding officers in the Israel National Police. British Journal of Criminology, 54(3), 469-489.

Jonathan-Zamir, T., & Weisburd, D. (2013). The effects of security threats on antecedents of police legitimacy: Findings from a quasi-experiment in Israel. Journal of Research in Crime and Delinquency, 50(1), 3-32.

Landau, S. F., & Bendalak, Y. (2010). The role of individual, situational and interactional factors in violence: The case of personnel victimization in hospital emergency wards. International Review of Victimology, 17(1), 97-130.

Perry, S., Apel, R., Newman, G. R., & Clarke, R. V. (2016). The Situational Prevention of Terrorism: An Evaluation of the Israeli West Bank Barrier. Journal of Quantitative Criminology, 1-25.

Weisburd, D., & Amram, S. (2014). The law of concentrations of crime at place: the case of Tel Aviv-Jaffa. Police Practice and Research, 15(2), 101-114.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 70 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 30 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
יש לעקוב במהלך הסמסטר אחר הודעות והנחיות באתר הקורס
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה