לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

חישוב ומשמעות - 6111
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 30-01-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מדעי הקוגניציה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: קרית א"י ספרא

מורה אחראי על הקורס (רכז): עמרי אבנד

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: oabend@cs.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
ד"ר עמרי אבנד

תאור כללי של הקורס:
התנהגות שפתית נתפסת לרוב כסימן ראשי לאינטילגנציה ("מבחן טיורינג“). בתוך התחום בינה מלאכותית נעשים מאמצים רבים לפתח
שיטות חישוביות שיחקו את היכולת האנושית להבנת שפה. אנו נדון בהתפתחויות עכשוויות בבלשנות חישובית ולמידה חישובית, וכיצד הן מוליכות להתפתחויות בהבנה החישובית של שפה טבעית. בקורס נסקור את התחום מפרספקטיבה רחבה, ונעסוק בגישות המרכזיות לייצוג חישובי של משמעות וללמידתו מטקסט. נעסוק גם בקשר שבין שאלות אלו לבין טכנולוגיה לעיבוד שפה, כמו תרגום אוטומטי ומענה אוטומטי על שאלות, וקשרים למידול קוגניטיבי, כגון מודלים לרכישת שפה אצל ילדים.

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להבין הבנה בסיסית נושאים עכשוויים בסמנטיקה חישובית, ולמקם אותם בתוך
ההקשר של המטרות המרכזיות של התחום.

דרישות נוכחות (%):
80

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
הקורס יעסוק בגישות עכשוויות לייצוג ולמידה אוטומטית בתתי התחומים הבאים של סמנטיקה חישובית:
1. סמנטיקה לקסיקלית (משמעותן של מילים)
2. משמעות של משפטים
3. סמנטיקה במבט בין-שפתי
4. יישומים של סמנטיקה לקסיקלית (לדוגמא מענה על שאלות ותרגום אוטומטי)
5. מידול חישובי של רכישת שפה

חומר חובה לקריאה:
יימסר בהמשך

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 20 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 80 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה