לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

ניתוח מדיניות - 59911
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 10-09-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מדיניות ציבורית

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ' מימון דהן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: momi.dahan@mscc.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
פרופ מימון דהן,
מר שאול מרידור,
פרופ איל פאר,
מר גיא מור

תאור כללי של הקורס:
הסדנא תשמש זירה לדיון יסודי בניתוח מדיניות על כל שלביו: זיהוי השחקנים המעורבים, קביעת סדר יום, הגדרת הבעיה, בחינת חלופות, טכניקות של קבלת החלטות, יישום והערכת המדיניות.

מטרות הקורס:
מטרת הסדנא היא לפתח אצל הלומד יכולת ניתוח עצמאית של סוגיות במדיניות ציבורית. כדי להשיג מטרה זו יתנסו הלומדים באופן מעשי בניתוח ובכתיבת נייר מדיניות על סוגיות אקטואליות משולחן העבודה של הלומדים. הסדנה נועדה גם להכשיר את הלומדים לבחון ולבקר הצעות מדיניות של מוסדות ממשלתיים, ארגונים חוץ ממשלתיים וגופים בינלאומיים.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

• לעצב מדיניות במגוון תחומי חיים תוך שילוב מגוון שיקולים בגיבוש הצעות לשינוי מדיניות ציבורית.
• להעריך את ניתוח מדיניות שנעשה במוסדות לאומיים ובינלאומיים.
• להצדיק התערבות ממשלתית או אי התערבות ממשלתית במגוון שאלות ציבוריות.
• להשוות בין המדיניות הרצויה לבין המדיניות הנהוגה בפועל בישראל ובמדינות המפותחות.
• לבחון ולבקר הצעות מדיניות של מוסדות ממשלתיים וגופים בינלאומיים.

דרישות נוכחות (%):
100%

שיטת ההוראה בקורס: מעורבת: לימוד מרחוק, פרונטאלית והצגות סטודנטים

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
הקדמה-ניתוח מדיניות ומנתח המדיניות

גישת השלבים לניתוח מדיניות

הגדרת בעיה

חלופות

הערכת חלופות-ניתוח מדיניות במשטר דמוקרטי

הערכת חלופות-הניתוח הפוליטי

הערכת חלופות-ניתוח עלות/תועלת

כללי החלטה

איסוף מידע לניתוח מדיניות

הנחיות לכתיבת נייר מדיניות

ייעוץ כיתתי


חומר חובה לקריאה:
הקדמה-ניתוח מדיניות ומנתח המדיניות
Chapter 2: What is Policy Analysis?
Weimer, D. and Vining, A., Policy Analysis Concepts and Practice, 5th Edition, Pearson Education Inc., 2011.
גישת השלבים לניתוח מדיניות

Introduction
Bardach, E. 2011. A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving.
הגדרת בעיה

The Eightfold Path (pp. 1-15)
Bardach, E. 2011. A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving, Sage.

חלופות

Chapter 10: Correcting Market and Government Failures: Generic Policies
Weimer, D. and Vining, A., Policy Analysis Concepts and Practice, 5th Edition, Pearson Education Inc., 2011.
הערכת חלופות-ניתוח מדיניות במשטר דמוקרטי

Chapter 8: Limits to Public Intervention
Weimer, D. and Vining, A., Policy Analysis Concepts and Practice, 5th Edition, Pearson Education Inc., 2011.
הערכת חלופות-הניתוח הפוליטי

Chapter 11: Adoption
Weimer, D. and Vining, A., Policy Analysis Concepts and Practice, 5th Edition, Pearson Education Inc., 2011.

הערכת חלופות-ניתוח עלות/תועלת

Chapter 16: Cost Benefit Analysis
Weimer, D. and Vining, A., Policy Analysis Concepts and Practice, 5th Edition, Pearson Education Inc., 2011.

כללי החלטה
אין

איסוף מידע לניתוח מדיניות
Chapter 14: Gathering Information for Policy Analysis
Weimer, D. and Vining, A., Policy Analysis Concepts and Practice, 5th Edition, Pearson Education Inc., 2011.
הנחיות לכתיבת נייר מדיניות
Chapter 15: Landing on Your Feet
Weimer, D. and Vining, A., Policy Analysis Concepts and Practice, 5th Edition, Pearson Education Inc., 2011.חומר לקריאה נוספת:
הקדמה-ניתוח מדיניות ומנתח המדיניות

דהן מומי, "ניתוח מדיניות במשרד האוצר", בתוך רפורמות, פוליטיקה ושחיתות, עורכים: בן בסט אבי ומומי דהן, הוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2014 (עמודים 72-97).

Radin A. Beryl, (2000), Beyond Machiavelli: Policy Analysis Comes of Ages, Georgetown University Press, Washington, chapter 1.


גישת השלבים לניתוח מדיניות
אין

הגדרת בעיה
אין

חלופות

קריאת רשות:
Appendix B: Things Governments Do
Bardach, E. 2011. A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving, Sage.

הערכת חלופות-ניתוח מדיניות במשטר דמוקרטי
אין

הערכת חלופות-הניתוח הפוליטי

Kingdon, J.W., (1995) Agenda, Alternatives and Public Policy, Glenview,IL: Scott, Foresman and Co.

Stone D., (1988), Policy Paradox and Political Reason, New York: Harper Collins Publishers.

Lindblom, Charles E. "The science of" muddling through"." Public administration review (1959): 79-88.

Baumgartner, Frank R., and Bryan D. Jones. Agendas and instability in American politics. University of Chicago Press, 1993.

Schneider, Anne, and Helen Ingram. "Social construction of target populations: Implications for politics and policy." American political science review 87.02 (1993): 334-347.


בן בסט אבי, "מחלוקות, אינטרסים ופוליטיקה ברפורמות מבניות", בתוך רפורמות, פוליטיקה ושחיתות, עורכים: בן בסט אבי ומומי דהן, הוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2014 (עמודים 15-52).

הערכת חלופות-ניתוח עלות/תועלת
נוהל פר"ת 2012, הנחיות לבדיקת כדאיות פרוייקטים תחבורתיים, דצמבר 2012, מדינת ישראל

כללי החלטה
Chapter 8: Defining preferences
Stokey, Edith, and Richard Zeckhauser. "Primer for policy analysis." (1978).


איסוף מידע לניתוח מדיניות

Assembling Evidence
Bardach, E. 2011. A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving, Sage.

הנחיות לכתיבת נייר מדיניות

באתר בית הספר ניתן למצוא ניירות מדיניות בסוגיות מגוונות של בוגרי תוכניות המוסמך במדיניות ציבורית

Chapter 1: Preview: The Canadian Salmon Fishery
Weimer, D. and Vining, A., Policy Analysis Concepts and Practice, 5th Edition, Pearson Education Inc., 2011.

Chapter 9 (192-203): Regulation of the Madison Taxi Market
Weimer, D. and Vining, A., Policy Analysis Concepts and Practice, 5th Edition, Pearson Education Inc., 2011.


The Eightfold Path
Bardach, E. 2011. A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving.
הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 100 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
רשימת הקריאות והמטרות מתייחסות לשני הסמסטרים הציון נקבע בסמסטר ה-1 לפי ציוני התרגילים ולפי נייר המדיניות בסמסטר השני
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה