לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

ערכים בתרבות הישראלית - 59709
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 14-02-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מדיניות ציבורית

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ' גד יאיר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: gad.yair@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום ג' 11:00-12:00

מורי הקורס:
פרופ גד יאיר

תאור כללי של הקורס:
האידיאולוגיה הציונית הייתה בראשיתה כוח רוחני מאגד חזק דיו כדי לחולל
מהפיכה של ממש, לא רק בחייהם של יחידים אלא גם בקיומם הקולקטיבי של יהודים
שביקשו לעצמם זהות לאומית תחת זהותם הדתית. כוח הגיוס האידיאולוגי של
חברת היישוב, ואחר כך של החברה הישראלית הוא יוצא דופן בעוצמתו בכל קנה
מידה. ואולם במשך כחמישה עשורים עברה החברה הישראלית מעודף סולידאריות
שאיים לחנוק את הפרטי תחתיו, למצב הנתפס בעיני רבים מן הישראלים כהתפוררות,
הפרטה ואינדיווידואליזציה. הקורס ינסה לתאר שינוי דרסטי ומהיר זה, תוך
עיון בתרבות ובפוליטיקה, החל משורשי האידיאולוגיה הציונית, דרך המשברים
הגדולים שעברו על ישראל ועד למה שמכונה היום "פוסט ציונות". ננסה להעריך
את תפקידם של המהפכים הפוליטיים מחד גיסא, ואת ההשפעות התרבותיות, בעיקר
השפעתה העצומה של ארה"ב מאידך גיסא, על דיוקנה של ישראל בראשית האלף השלישי.

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

הסטודנטים ירכשו ידע בסיסי במקורות הרעיוניים והפוליטיים של הציונות, אודות אופן מימושה, ואודות הויכוחים האידיאולוגיים המרכזיים שפקדו את החברה הישראלית מאז הקמת המדינה ועד ימינו.

דרישות נוכחות (%):
חובה

שיטת ההוראה בקורס: פרונטלית

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
I. מבוא: מקורות האידיאולוגיה הציונית

II. "יהודית ודמוקרטית"
לקריאה: גדי טאוב, "חירות, לאומיות ודמוקרטיה: מפעלו של הרצל" מתוך טאוב מהי הציונות (תל אביב: ידיעות ספרים, 2010), עמ' 62-76.
http://www.gaditaub.com/hblog/files/gadi-taub-whats-zionism.pdf

III. יחיד וקולקטיב: מרד השירה הצעירה
לקריאה: נתן זך, "הרהורים של שירת אלתרמן," עכשיו 64, גבריאל מוקד (עורך), שירה עברית בראי הביקורת, עמ' 9-22.

IV. מלחמת ששת הימים ופרשת הדרכים שבעקבותיה: שתי פרשנויות של הציונות
לקריאה:
1. עמוס עוז, "שר הביטחון ומרחב המחיה," מתוך עוז, באור התכלת העזה.
2. פואד עג'מי, מלכוד: ערביות וערבים מאז 1967, פרק ההקדמה.

V. הציונות הדתית ומפעל ההתנחלות (א')
לקריאה: עקיבא אלדר ועידית זרטל, אדוני הארץ (תל אביב: דביר, 2004), פרק 4: "חלוץ לפני משיח," עמ' 245-280.

VI. הציונות הדתית ומפעל ההתנחלות (ב')


VII. התפוררות הקונצנזוס (חלק א'): 73, 77'.
לקריאה: רונן ברגמן וגיל מלצר, מלחמת יום כיפור: זמן אמת, הפרק "משימת התאבדות," עמ' 246-261.

VIII. התפוררות הקונצנזוס (חלק ב'): 82', 87'.


IX. פוסטמודרניות כתחושה
לקריאה: פרדריק ג'יימסון: פוסטמודרניזם, או ההיגיון התרבותי של הקפיטליזם המאוחר.

X. פוסטמודרניות (כתחושה) בישראל
לקריאה: אתגר קרת, "געגועי לקיסינג'ר," ו"ציור," מתוך קרת, געגועי לקיסינג'ר.

XI. פוסטמודרניות כאידיאולוגיה
לקריאה: אדואורד סעיד, אוריינטליזם, פרק ראשון, סעיף I.

XII. פוסט-ציונות
לקריאה: בני מוריס, לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים, 1947-1949, פרק הסיכום.

XIII. רב-תרבותיות
לקריאה: דניאל גוטויין, "'היסטוריוגרפיה חדשה' או הפרטת הזיכרון", מתוך יחיעם ויץ (עורך), בין חזון לרוויזיה.

XIV. סיכום
לקריאה: גדי טאוב, "הביקורת הפוסט-ציונית" מתוך טאוב מהי הציונות (תל אביב: ידיעות ספרים, 2010), עמ' 34-61.
http://www.gaditaub.com/hblog/files/gadi-taub-whats-zionism.pdf


חומר חובה לקריאה:
גדי טאוב, "חירות, לאומיות ודמוקרטיה: מפעלו של הרצל" מתוך טאוב מהי הציונות (תל אביב: ידיעות ספרים, 2010), עמ' 62-76.
http://www.gaditaub.com/hblog/files/gadi-taub-whats-zionism.pdf

נתן זך, "הרהורים של שירת אלתרמן," עכשיו 64, גבריאל מוקד (עורך), שירה עברית בראי הביקורת, עמ' 9-22.

עמוס עוז, "שר הביטחון ומרחב המחיה," מתוך עוז, באור התכלת העזה.

פואד עג'מי, מלכוד: ערביות וערבים מאז 1967, פרק ההקדמה.

עקיבא אלדר ועידית זרטל, אדוני הארץ (תל אביב: דביר, 2004), פרק 4: "חלוץ לפני משיח," עמ' 245-280.

VI. הציונות הדתית ומפעל ההתנחלות (ב')


רונן ברגמן וגיל מלצר, מלחמת יום כיפור: זמן אמת, הפרק "משימת התאבדות," עמ' 246-261.

פרדריק ג'יימסון: פוסטמודרניזם, או ההיגיון התרבותי של הקפיטליזם המאוחר.

אתגר קרת, "געגועי לקיסינג'ר," ו"ציור," מתוך קרת, געגועי לקיסינג'ר.

אדואורד סעיד, אוריינטליזם, פרק ראשון, סעיף I.

בני מוריס, לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים, 1947-1949, פרק הסיכום.

דניאל גוטויין, "'היסטוריוגרפיה חדשה' או הפרטת הזיכרון", מתוך יחיעם ויץ (עורך), בין חזון לרוויזיה.
גדי טאוב, "הביקורת הפוסט-ציונית" מתוך טאוב מהי הציונות (תל אביב: ידיעות ספרים, 2010), עמ' 34-61.
http://www.gaditaub.com/hblog/files/gadi-taub-whats-zionism.pdf


חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה