לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

פליטים ופיתוח - 59541
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 11-03-2019
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: גלוקל פיתוח בין-לאומי

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: אנגלית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר אורית גזית-לדרמן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: orit.gazit@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום ג', 16:00-17:00

מורי הקורס:
ד"ר אורית גזית-לדרמן

תאור כללי של הקורס:
קורס זה מתמקד בתהליכי הבניית זהותן של קהילות פליטים ומבקשי מקלט, וממקם תהליכים אלה בהקשר החברתי-פוליטי והאסטרטגי הרחב המאפיין את 'עידן ההגירה' של ימינו. דרך התוודעות למחקרים אתנוגרפיים, סוציולוגים ופוליטיים-בינלאומיים עכשוויים הנעשים כיום בשדה המחקר אודות הגירה בינלאומית ופליטים, נתבונן יחד ונדון בחרדה הקיומית והעדר הביטחון הזהותי המהווים רכיב בלתי נפרד מ'להיות זר'; בתהליכים מיקרו-חברתיים של הבניית זהות, ובטכניקות ופרקטיקות שמאמצות קהילות פליטים על מנת להתמודד עם מצבן; בקשרים ההדוקים שבין פליטות, פיתוח וביטחון בינלאומי; במשמעויות הסוציו-סימבוליות והפוליטיות של חציית גבולות ומעברים טריטוריאליים; בקשר שבין מרחב, הגירה ורגשות; ובהיבטים מקרו-פוליטיים, חברתיים ואסטרטגים המשפיעים על גורלן של קהילות פליטים ומבקשי מקלט בעידן שבו ניתן לטעון כי כולנו, במידה רבה, גם זרים.

מטרות הקורס:
לחשוף את תלמידי הקורס למחקר העכשווי הנעשה כיום בתחום של חקר פליטים והגירה;

להציע מבט אינטגרטיבי על הגירה בינלאומית, המשלב מימד מיקרו-סוציולוגי הנוגע לזהותם וחווייתם הסובייקטיבית של פליטים ומבקשי מקלט; עם מימד מקרו-סוציולוגי ופוליטי-בינלאומי, הממקם תופעה זו בנסיבות הגלובליות והמבניות העכשוויות בהן היא נטועה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לגלות הבנה לעומק של הגישות העיקריות והמחקר העכשווי הנעשה כיום בתחום ההגירה הבינלאומית, ובפרט זה הנוגע לחקר פליטים ומבקשי מקלט.

דרישות נוכחות (%):
80

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות פרונטליות ודיון

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
*מהו 'עידן ההגירה'? על מוביליות ותנועות אוכלוסין מהדרום לצפון הגלובלי;

*פליטים, עקירה וזהות: מסגרת מושגית;

*הזר כצורה חברתית וזרות כחוויה קיומית בעידן ה(פוסט)מודרני;

*האלסטיות של גבולות והפוליטיקה של משבר הפליטים באירופה;

*הגירה בלתי-חוקית ומרחב הביניים שבין מדינות וחברות;

*החברה הקולטת ומבקשי-המקלט: מפגשים סימבוליים ופוליטיים;

*הביטחוניזציה של ההגירה;

*פליטים כאתגר למדינת הלאום: מושג 'המחנה' במחקר העכשווי אודות הגירה ופליטים;

*חוויית הפליטות ואתנוגרפיה של טראומה;

*ביטחון אונטולוגי בהגירה;

*מתחים ודילמות בעבודת שדה עם פליטים;

*ארגונים וולונטריים, הומניטריזם וייצוגים של דמות הפליט;

*בין אוניברסליזם ללאומיות: מדיניות הגירה ואזרחות במאה ה-21

חומר חובה לקריאה:
ר' אתר הקורס

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 10 %
הגשת עבודה 90 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
הקורס הינו יוזמה משותפת של תכנית המ.א במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ותכנית גלוקל. פתוח לתלמידי שנה ג' בסוציולוגיה באישור המרצה. ההרצאות יינתנו באנגלית.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה