לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מגדר ופמיניזם - 59540
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 08-10-2019
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: גלוקל פיתוח בין-לאומי

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: אנגלית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד״ר הדס כהן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: hadas.cohen15@huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
ד"ר הדס כהן

תאור כללי של הקורס:
הקורס יציג תיאוריות פמיניסטיות מהדרום והצפון הגלובליים, ובמהלכו נבחן את התפקיד שיש למגדר בתהליכים תרבותיים, חברתיים וכלכליים.
נבחן הבניות מגדריות, ואת הקשר בין אידיאולוגיה ותהליכי הדרה של קבוצות שונות בחברה.


מטרות הקורס:
מטרת הקורס הינה לדון בהבניות, הפרקטיקות וההיבטים המגדריים של פיתוח ברחבי העולם, תוך
שימת דגש על תיאוריות העוסקות בדרום ובצפון הגלובלי

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

הבנה של הבניות מגדריות

הסבר של מגדר כקטגוריה הנמצאת בצומת (intersection) של מערכות יחסים מורכבות, הבניות חברתיות וביולוגיות, ומבנים כלכליים

בניית טיעון והוכחותו תוך התבססות על החומר שנלמד במהלך הקורס

קריאת טקסטים בהם נדון נושאים הקשורים למגדר ופיתוח

דרישות נוכחות (%):
נוכחות חובה והשתתפות בכתה

שיטת ההוראה בקורס: הרצמאות פרונטליות ודיוני סמינר

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
מבוא - מה הוא פמיניזם ומה זה מגדר

הצומת של מגדר, גזע ומעמד כמעצבים דיכוי

הטרוסקסואליות והטרונורמטיביות כהבניות מגדריות

הגוף הנחשק ושאלה של סוכנות

תיאוריות פמיניסטיות מהדרום הגלובלי

מגדר והגלובלי

חומר חובה לקריאה:
Marilyn Frye, “Oppression”

bell hooks, “Feminism: A Movement to End Sexist Oppression”

Kimberle Crenshaw “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics The University of Chicago Legal Forum, vol. 1989, issue 1, p. 139.

Frances M. Beal, Double Jeopardy: To Be Black and Female, in: The Black Woman (p. 146 - 155).

Annamarie Jagose, “Queer” in Queer Theory: An Introduction, New York University Press, 1996, P. 72-100

Adrienne Rich, “Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence.” Signs, vol. 5, no. 4, 1980, pp. 631–660. 

Judith Butler, “Critically Queer” in: Bodies that Matter: on the Discursive Limits of “Sex” (Routledge: New York, London, 1993), p. 223-242.

Catherine A. MacKinnon, “Sexuality, Pornography, and Method: ‘Pleasure under Patriarchy.” Ethics, vol. 99, no. 2, 1989, pp. 314–346.

Saba Mahmood, Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject, Chapters 1, 5.

Chandra Mohanty, Under Western Eyes, in: “Third World Women and the Politics of Feminism,” by Chandra Talpade Mohanty, Ann Russo.

Gloria Anzaldua, “La Conciencia de la Mestiza – Towards New Consciousness,” in: Borderlands/ La Frontera, p. 77-91.

Emily Starr and Michele Adams, "The Domestic Exotic: Mail-Order Brides and the Paradox of Globalized Intimacies," Signs: Journal of Women in Culture and Society 41, no. 4 (Summer 2016): 953-975.

Angela Y. Davis, “The Meaning of Freedom,” in: The Meaning of Freedom and Other Difficult Dialogues. San Francisco: Open Media Series/City Lights Books, 2012, 135-51.

Cindi Katz, “On the Grounds of Globalization: A Topography for Feminist Political Engagement,” Signs, Vol. 26, No. 4, Globalization and Gender (Summer, 2001), pp. 1213-1234.

Cynthia Enloe, “The Curious Feminist: Searching for Women in a New Age of Empire,” (Chapters 1, 2, 4, 9).

Raewyn Connell, 100 Million Kalashnikovs: Gendered Power on a World Scale, In Debate Feminista, Volume 51, 2016, Pages 3-17.


חומר לקריאה נוספת:
אנא בדקו את אתר הקורס במודל

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה40 %
השתתפות 10 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 50 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה