לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

יזמות וחדשנות חברתית - 59525
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 22-09-2018
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: גלוקל פיתוח בין-לאומי

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: אנגלית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): יונתן מירוויס

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: jonathan.mirvis@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום ב 1230-1400

מורי הקורס:
ד"ר יונתן מירוויס

תאור כללי של הקורס:
הקורס דן בסוגיות מרכזיות בתחום של יזמות חברתית. שמןש נרחב נעשה בפרדיגמות מיזמות כלכלית למרות ההבדל העקרוני בין שני תחומים

מטרות הקורס:
מטרת הקורס היא להקנות בקיאות בספרות ומושגי היסוד של יזמות חברתית.

מכיון שהקורס מיועד לאנשי שדה , יש דגש ע״י יישום המושגים בפועל

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

המשתתפים יוכלו ליישם את הידע שלהם כחברי צוות בהקמת יזמות

דרישות נוכחות (%):
80

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות עם ההשתתפות פעילה של הנוכחים. מרצים אורחים

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:

יזמות וחדשנות חברתית

תשע"ה– 59525

ד"ר יונתן מירוויס

שו"ת, סמסטר א'
יום ג 230-400
קבלת קהל: יום ב'12:30 –2:00 (חינוך 407)

דרישות הקורס:
א. נוכחות והשתתפות פעילה
ב. קריאת מאמרים
ג. תרג

רשימת מאמרים:

הגדרת התחום ומושגי יסוד

1. Schumpeter, J.A. (2000). “Entrepreneurship as Innovation”. In: R. Swedberg (Ed.). Entrepreneurship: The Social Science View. Oxford: Oxford University Press, pp. 51-75.

2. Dees, J.G., and Economy, P. (1998). The Meaning of “Social Entrepreneurship".
http://www.redalmarza.cl/ing/pdf/TheMeaningofsocialEntrepreneurship.pdf

ערך חברתי: הגדרתו

3. Young, R. (2006). “For What It is Worth: Social Value and the Future of Social Entrepreneurship”. In A. Nicholls (Ed.). Social Entrepreneurship: New Models of Sustainable Social Change. Oxford: Oxford University Press, pp. 56-73.
http://www.untag-smd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_1/ENTREPRENEURSHIP%20Social%20entrepreneurship,%20New%20m.pdf


4. Mulgan, G. “Measuring Social Value”. Stanford Social Innovation Review, Summer,2010
http://www.ssireview.org/pdf/2010SU-Feature_Mulgan.pdf
מקורות החידוש ואסטרטגיות לפיתוחו

5. Jeffrey H. Dyer, Hal B. Greogersen, and Clayton M. Christensen (2009). “The Innovator's DNA. ” Harvard Business Review December 2009, pp. 208.
http://uncw.edu/studentaffairs/pdc/documents/HBR-InnovatorsDNA.pdf

6. Drucker, F.P. (1985). “The Discipline of Innovation”. Harvard Business Review (August 2002), pp. 95-102.
http://mis.postech.ac.kr/class/MEIE780_AdvMIS/2012%20paper/Part1%20%28Pack1-3%29/01_intro/1-2%29%20The%20Discipline%20of%20Innovation.pdf
התיאוריה של שינוי

7. Bradach, D. “Going to Scale: The Challenge of Replicating Social Programs”. Stanford Social Innovation Review, Spring 2003 pp. 19-25
http://www.ssireview.org/images/articles/2003SP_feature_bradach.pdf.


הרחבת אוכלוסיית היעד


8. Kim, C., & Mauborgne, R. (2001). “Creating New Market Space”. Harvard Business Review on Innovation. USA: Harvard Business School Publishing Corporation, pp. 1-30.
https://www.unifr.ch/management/assets/files/courses/hs11_svc/Kim%20&%20Mauborgne%201999.pdf


9. Kim, C., & Mauborgne, R. (2004). "Blue Ocean Strategy". Harvard Business Review. USA: Harvard Business School Publishing Corporation, pp.1-9.
http://info.psu.edu.sa/psu/fnm/ymelhem/blue%20ocean%20str.v2.pdf

חדשנות משבשת

10. Christensen, C. M., and Overdorf, M. (2001). “Meeting the Challenge of Disruptive Change”. Harvard Business Review on Innovation. USA: Harvard Business School Publishing Corporation, pp.103-129.
http://www.zurichna.com/internet/zna/SiteCollectionDocuments/en/media/FINAL%20HBR%20Meeting%20Challenge%20of%20Disruptive%20Change.pdf

הפצה

11. Grossman, A., Kasturi Rangan, V. (2000). “Managing Multisite Nonprofits”. Harvard Business School Social Enterprise Series, No. 8, pp. 321-337. Published Online: 14 Jul 2003 DOI: 10.1002/nml.11306.
http://www.socialimpactexchange.org/sites/www.socialimpactexchange.org/files/Managing_MultiSite_Nonprofits_0.pdf


הטמעה

12. Rogers E. M. (1995). Diffusion of Innovations, 4th edition. New York: The Free Press, pp. 252-268.
http://www.d.umn.edu/~lrochfor/ireland/dif-of-in-ch06.pdf.

השקעה במרקם האנושי

13. Gittel, J.H. (2002). The Southwest Airlines Way: Using the Power Relationships to Achieve High Performance. New York: McGraw-Hill, pp. 197-207
http://www.theclci.com/resources/TheSouthwestAirlinesWay.PDF
.

14. Hertzberg, F. “One More Time: How Do You Motivate Your Employees?” Harvard Business Review (September-October 1987), pp. 5-16.
http://www.facilitif.eu/user_files/file/herzburg_article.pdf

עסק חברתי

15. Dees, J.G. “Enterprising Nonprofits”. Harvard Business review on Nonprofits. Boston: Harvard Business School Publishing, 1999, pp. 135-166.
http://www.uic.edu/sph/phtpg/Content/Reading%20Room/Articles/Dees%20Enterprising%20Nonprofits.pdf


16. Quarter, J. (2000). Beyond the Bottom Line: Socially Innovative Business Owners. Westport, CT.: Quorum Books, pp. 135-150.

מודלים עסקיים


17. Foster, W. L., Kim, P., & Christiansen B. “Ten Nonprofit Funding Models”. Stanford Social Innovation Review. Spring 2009
http://www.ssireview.org/pdf/2009SP_Feature_Foster_Kim_Christiansen.pdf.

חומר חובה לקריאה:
נא לעיין בלעל

חומר לקריאה נוספת:
David Bornstein: How to Change the World

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
לפי בקשה
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה