The Hebrew University Logo

סילבוס

אריגת אמת: מבט מגדרי על ועדות פיוס, קורבנות ועדים - 58936
עברית
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 11-11-2019
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 1

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: יחסים בין-לאומיים

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: אנגלית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר ארנצ'ה גרסייה דל סוטו

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: argarcia@fordham.edu

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
ד"ר ארסלי גרסייה דל סרטו

תאור כללי של הקורס:
בשכוך אירועים אלימים מדינות ואזרחים מנסים להבין את האלימות שהפעילו, חוו, והיו עדים לה, להשלים עם התרחישים שלאחר הסכסוך ולסלול דרך להמשיך הלאה. "הסיפור האמתי" סביב פרוץ האלימות והסיפורים האמיתיים על מעשי האלימות שמספרים גורמים שונים, נמצאים לרוב בסתירה ושזורים בממדים נוספים, לעתים מושתקים, של מין, גזע, אתניות, נטייה מינית, מעמד וכן הלאה. ועדות האמת והפיוס ממונות לשזור יחד אמיתות סותרות, המסופרות על ידי ניצולים, עדים וקובעי מדיניות על מנת ליצור סיפור כוללני ומכיל יותר של האירועים. התהליך עצמו כמו גם הדו"ח וההמלצות שמתקבלות מרכזיים בתהליך הריפוי של האומות.

אלימות מגדרית נהוגה ומושתקת לעתים קרובות בסכסוכים. קורס זה עוסק בדרכים וכלים לעבודה עם ניצולים, באופן אינדיבידואלי וקולקטיבי. לאנתרופולוגים פורינזים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, אנשי חינוך ואמנים יש דרכים לתרום לרווחת הקורבנות, יחד עם הקמת ועדות האמת והפיוס שמתמקדות בחשיפת האמת שיש לשמוע ובדרכים לפצות את הקורבנות. במהלך הקורס, בכדי להבין טוב יותר את ההיבטים הכרוכים בפגיעה ובהחלמה שעברו הניצולים וקהילותיהם, נציג דרכי עבודה שונות עם הנפגעים, נצפה בסרטונים ועדויות ונעבד אותם דרך עבודת קבוצות ומשחקי תפקידים.

מטרות הקורס:
1. להבין את המטרות העיקריות של ועדות האמת והפיוס
2. ללמוד דרכים לעבוד עם קורבנות של הפרות זכויות אדם, בייחוד בנושאים של אלימות מינית ונעדרים
3. לנתח את גישות פעולה בצבים של "פוסט קונפליקט" במדינות שונות

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

1. לתאר את האתגרים העיקריים של ועדות האמת (באופן כללי, במיקומים שונים)
2. לתאר את ההשפעות והאסטרטגיות העיקריות בעבודה עם קורבנות סכסוך.
3. לנתח את היתרונות והחסרונות בתוכניות בנושא אלימות מינית והיעלמות בהסכסוכים האחרונים

דרישות נוכחות (%):
100%

שיטת ההוראה בקורס: שילוב של הרצאות, עבודת קבוצות, ניתוח מקרי בוחן ומצגות קבוצתיות

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
• ועדת האמת והפיוס בקולומביה: גישות מרכזיות בנושאי מגדר, אתניות וגלות.
• מקרי בוחן מעבודה עם צוותים גולים באירופה וארה"ב
• מגדר ואלימות מינית בקונפליקט ופוסט קונפליקט
• מקרי בוחן: קולומביה והבלקן
• הנעלמים ומשפחותיהם
• מקרי בוחן: קולומביה וגואטמלה

חומר חובה לקריאה:
- García del Soto, A. (2018) “Working with victims of violence in international contexts: The search for empirical knowledge, and common tensions to the analyses of Civil Society.” In the book Sociedad Civil y Cultura Política. Homenaje a Víctor Pérez Díaz. Eds. Funcas y Aranzadi

- Garcia del Soto, A. y Barbera, R. (Diciembre 2010). International Law/Revista Colombiana de Derecho Internacional. Edición Especial de JUSTICIA TRANSICIONAL n. 17. “De Esperas y Esperanzas. Aspectos psicosociales en procesos de justicia transicional”. pp 447-481.

- Inter-Agency Standing Committee (2015) Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Action: Reducing risk, promoting resilience and aiding recovery.
- Lucena, Jorge Gutierrez. “Truth Commissions and the Mental Health of Victims,” August 28, 2016. https://www.e-ir.info/2016/08/28/truth-commissions-and-the-mental-health-of-victims/
- Martin Beristain, C. (2006) Humanitarian Aid: A Critical Approach. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- “Psychology’s Response to the Truth and Reconciliation Commission of Canada’s Report,” May 2018, 1–36. A report of the Canadian Psychological Association and the Psychology Foundation of Canada
- Ruta Pacífica de las Mujeres. English Version (2017). The Women´s Truth. Victims of the Armed Conflict in Colombia. Summary

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 100 %
ראו פירוט במידע נוסף

מידע נוסף / הערות:
הרצאה פרונטלית קצרה 20%
עבודה מסכמת 80%
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה