לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

סוגיות בתאוריה דמוקרטית - 56867
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 22-07-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מדע המדינה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר יותם בנזימן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: yotam.benziman@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
ד"ר יותם בנזימן

תאור כללי של הקורס:
הקורס יבחן את מושג הצדק כפי שהוא משתקף בתיאוריה דמוקרטית בת זמננו. נשאל מה פירוש לנהוג בצדק, מה מקרותיה של החובה הזאת וכלפי מי היא חלה.

מטרות הקורס:
הקורס יבחן את מושג הצדק כפי שהוא משתקף בתיאוריה דמוקרטית בת זמננו.נשאל מה פירוש לנהוג בצדק, מה מקורותיה של החובה הזאת וכלפי מי היא חלה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לפתח תיאוריה של צדק חברתי
לקבוע אם בשם הצדק מותר להפר את השוויון
להחליט מתי אם בכלל נדרשת אפליה מתקנת
לקבוע מהן זכוויות האזרח המהותיות ומדוע דווקא הן
להמליץ על מדיניות שתצמצם מקרים של אי-צדק בחברה הישראלית

דרישות נוכחות (%):
80

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה ודיון

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. מבוא – טבעת גיגס והצדק.
אפלטון, פוליטאה ב (כתבי אפלטון, כרך שני, שוקן, 1979), עמודים 203-207 (358-362) .

2. מהו צדק?
אריסטו, אתיקה ניקומאכית (שוקן, 1985), ספר חמישי (1129א-1138ב).

3. צדק כהוגנות – התיאוריה של רולס
John Rawls, A Theory of Justice(Oxford University Press, 1973), pp. 3-22.

4. הביקורת על רולס – האני והקהילה
Michael Sandel, "The Procedural Republic and the Unencumbered Self," Political Theory 12 (1), February 1984, pp. 81-96.

5. הביקורת על רולס – זכויות חברתיות
דני פילק, "ביסוס הזכות לבריאות על פי תורתו של רולס: מבט ביקורתי", בתוך דניאל אטאס ודוד הד (עורכים) מורה צדק – עיונים בתורתו של ג'ון רולס, מאגנס, 2007.

6. צדק, ליברטריאניזם ווילט צ'מברליין – התיאוריה של נוזיק
Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia (Blackwell, 1974), pp. 150-174.

7. שוויון ברווחה? התיאוריה של דבורקין
Ronald Dworkin, "What is Equality? Part 1: Equality of Welfare," Philosophy and Public Affairs 10 (3), 1981, pp. 183-191; 228-240.
8. שוויון במשאבים? – התיאוריה של דבורקין
Ronald Dworkin, "What Is Equality? Part 2: Equality of Resources," Philosophy and Public Affairs 10 (4), pp. 283-314.

9. ספירות של צדק
Michael Walzer, Spheres of Justice, Basic Books, 1983, chapter 1.

10. בין תיאוריה לפוליטיקה
Iris Marion Young, Justice and the Politics of Difference, Princeton University Press, 1990, ch. 1.

11. צדק ורב תרבותיות
Will Kymlicka, Multicultural Citizenship, Oxford University Press, 1996, ch. 6.

12. אפליה מתקנת?
Tom L. Beauchamp, "In Defense of Affirmative Action," The Journal of Ethics 2, 1998, pp. 143-158.

13. צדק בינלאומי?
Peter Singer, “Famine, Affluence and Morality,” Philosophy and Public Affairs 1(3), pp. 229-243.

14. אי צדק
Judith N. Shklar, The Faces of Injustice, Yale University Press, 1990, pp. 1-14; 40-50.


חומר חובה לקריאה:
ראו רשימת נושאים

חומר לקריאה נוספת:
אין

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 70 %
הגשת תרגילים 30 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %
אין

מידע נוסף / הערות:
אין
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה