לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

דמוקרטיה ופוליטיקה בישראל - 56806
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 04-10-2015
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מדע המדינה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): איתן אלימי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: eitan.alimi@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום שני, 16:15-17:15

מורי הקורס:
פרופ איתן אלימי

תאור כללי של הקורס:
הקורס נועד לבחון בצורה מעמיקה את מושגי הדמוקרטיה והפוליטיקה ואת יישומם בהקשר הישראלי. עיקר הדגש בקורס יושם על המתחים המתקיימים בין שני המושגים הן במימד העקרוני-רעיוני והן במימד הפרקטי כפי שהוא באים לידי ביטוי במערכת הפוליטית ובחברה הישראלית, לפני ובעיקר מאז 1967.

מטרות הקורס:
לספק התבוננות עשירה וביקורתית של הפוליטיקה והחברה בישראל, נוכח האתגרים בפניהם ניצבת הדמוקרטיה בישראל.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

בתום הסמסטר יוכלו הסטודנטים להגדיר את מושגי היסוד של הקורס, וכן לזהות את המתחים המרכזיים בין מושגים אלו.

דרישות נוכחות (%):
80%

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות פרונטליות

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
* פוליטיקה, דמוקרטיה וליברליזם: מגמות משלימות ומגמות סותרות
* פוליטיקה אנטי-דמוקרטית: בשם האל או בשם הממלכה
* פוליטיקה אנטי-דמוקרטית: צרכים ביטחוניים, זכויות, ושלטון החוק
* פוליטיקה אנטי-דמוקרטית: אתנו-לאומיות, אזרחות, וזכויות המיעוט
* בחזרה לפוליטיקה דמוקרטית

חומר חובה לקריאה:
Parekh, Bhikhu. 1992. “The Cultural Particularity of Liberal Democracy,” Political Studies, Volume 40, Issue Supplement 1: 160–175
Diamond, Larry. 1993. “Democracy as Paradox.” In: Israeli Democracy under Stress, Ehud Sprinzak and Larry Diamond (eds.), Boulder and London: Lynne Rienner, Pp. 21-43.
קימרלינג, ברוך, "יחסי מדינה-חברה בישראל," בתוך: אורי רם (עורך)- החברה הישראלית: היבטים ביקורתיים, תל-אביב, הוצאת ברירות, 1993, 328-350.
Sprinzak, Ehud. 1992. “Elite Illegalism in Israel and the Question of Democracy.” In: Israeli Democracy under Stress, Ehud Sprinzak and Larry Diamond (eds.), Boulder and London: Lynne Rienner, pp. 173-198.

Liebman, Charles S. 1993. “Religion and Democracy in Israel”. In: Israeli Democracy under Stress, Ehud Sprinzak and Larry Diamond (eds.), Boulder and London: Lynne Rienner, pp. 273-292.
זיסר, ברוך, ואשר כהן, "מדמוקרטיה הסדרית לדמוקרטיה משברית", פוליטיקה, 3, 1999.
Lustick, Ian S. 1988. For the Land and the Lord: Jewish Fundamentalism in Israel. New York: Council on Foreign Relations, Ch. 2 and Ch. 3.
Edelman, M. 2000. “A Portion of Animosity: The Politics of the Disestablishment of Religion in Israel,” Israel Studies, 5(1).

הופנונג, מנחם. 1991. בטחון המדינה מול שלטון החוק. ירושלים: נבו, עמ' 259-276, 137-174, 175-219,.
Peri, Yoram. 2006. Generals in the Cabinet Room – How the Military Shapes Israeli Policy. Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press, Ch. 1 and Ch. 10.
לוי, יגיל. 2010. מי שולט על הצבא? בין פיקוח על הצבא לשליטה בצבאיות. ירושלים: אשכולות, מאגנס, פרקים: מבוא, ופרק 1.

פפה, אילן. 1999. "האזרחים הפלסטינים בישראל לקראת המאה העשרים ואחת", בתוך: בתוך: סוגיות יסוד בדמוקרטיה הישראלית, רפאל כהן-אלמגור (עורך), תל אביב, ספרית פועלים, עמ' 211-226.
פלד, יואב, "זרים באוטופיה: מעמדם האזרחי של הפלסטינים בישראל," תיאוריה וביקורת מס' 3, 1993, 21-35
Ghanem, Asad. 2001. The Palestinian-Arab Minority in Israel, 1948-2000: A Political Study. Albany: SUNY Press, Ch. 1 and Ch. 8.
Piven, F. Frances, and Richard A. Cloward. 1988. Why Americans Don’t Vote. New York: Pantheon Books, Ch. 1 and Ch. 3.

אזרחי, ירון. 2001. "מבוא", בתוך: ישראל לקראת דמוקרטיה חוקתית – עקרונות לתיקון מדינה ומשטר. ירושלים, המכון הישראלי לדמוקרטיה, עמ' 13-31.
פדהצור, עמי, 2002. 'בין "דמוקרטיה מתגוננת" ל"דמוקרטיה מתחסנת": ישראל במבחן', תרבות דמוקרטית, 6: 135-194.
כהן-אלמגור, רפאל, ווויל קימליקה. 1999. "מיעוטים עדתיים-תרבותיים בדמוקרטיות ליברליות", בתוך: סוגיות יסוד בדמוקרטיה הישראלית, רפאל כהן-אלמגור (עורך), תל אביב, ספרית פועלים, עמ' 187-209.
Levy, Yagil. 2012. “How Military Recruitment Affects Collective Action and Its Outcomes,” International Studies Quarterly (online first)
Tarrow, Sidney. Forthcoming. War, States, and Contention: How War Sometimes Retracts Rights – But Sometimes Doesn’t – and Why. Ch. 1.

חומר לקריאה נוספת:
אין

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 80 %
הרצאה20 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
יתכנו שינויים בנושאי הקורס ובחומרי הקריאה.
תכנית הקורס המעודכנת תופיע באתר הקורס.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה