לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

סוגיות בדמוקרטיה הישראלית - 56805
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 26-09-2015
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מדע המדינה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): עדו נבו

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: iddonevo@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס: שני 14:00- 15:00

מורי הקורס:
ד"ר עדו נבו

תאור כללי של הקורס:
הקורס ידון בסוגיות שונות מן ההיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל בפרספקטיבות השוואתיות וקונטקסטואליות.

מטרות הקורס:
לספק התבוננות עשירה וביקורתית של הפוליטיקה והחברה בישראל.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

בתום הסמסטר יוכלו הסטודנטים להגדיר את מושגי היסוד של הקורס, וכן לזהות את המתחים המרכזיים בין מושגים אלו.

דרישות נוכחות (%):
80%

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות פרונטליות

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
סוגיות שונות מן ההיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל.

חומר חובה לקריאה:
אברמוב, ש. ז., על מפלגה שנעלמה ועל ליברליזם. ת"א: דביר, 1995. עמ' 15- 62 (מבוא).
אהרונסון, שלמה, "חוקה לישראל- הדגם הבריטי של דוד בן גוריון", בתוך: פוליטיקה, גליון 2, דצמבר 1998. עמ' 9- 30.
אוסיצקי לזר, שרה, "שכרו המפוקפק יוצא בהפסדו הוודאי", בתוך: הכהן, דבורה וליסק, משה [עורכים], צומתי הכרעות ופרשיות מפתח בישראל. ב"ש: מכון בן גוריון, 2010. עמ' 334- 365.
בר- אור, עמיר, "מן היסוד- נפתוליה של תנועה פוליטית רעיונית", בתוך: עיונים בתקומת ישראל, כרך 4, 1994. עמ' 478- 493.
גוטוויין, דני, " 'החלוציות הבורגנית': תרבות פופולרית והאתוס של 'מעמד הביניים הממסדי' ", בתוך: ישראל [20], אביב 2012, עמ' 21- 80.
דורון, גדעון, רוזנטל, מעוז, "החכמה ההירוסטטית של בן גוריון בנוגע להכרעה הקיומית הגדולה: הקמת מדינה אל מול כינון דמוקרטיה קונסטיטוציונית". בתוך: הכהן, דבורה וליסק, משה [עורכים], צומתי הכרעות ופרשיות מפתח בישראל. ב"ש: מכון בן גוריון, 2010. עמ' 419- 445.
הכהן, דבורה, "חוק חינוך ממלכתי תשי"ג (1953)- צומת הכרעה שהוחמץ?", בתוך: הכהן, דבורה וליסק, משה [עורכים], צומתי הכרעות ופרשיות מפתח בישראל. ב"ש: מכון בן גוריון, 2010. עמ' 88- 131.
וינריב, אלעזר, היסטוריה מיתוס או מציאות. ת"א: האוניברסיטה הפתוחה, 2004. עמ' 13- 48 (פרק 1).
ינאי, נתן, משברים פוליטיים בישראל. ירושלים: כתר, 1982. עמ' 141- 184 (פרקים 4, 5).
כבהא, מוסטפא, "המזימה והקורבן", בתוך: רוזנטל, רוביק [עורך], כפר קאסם: אירועים ומיתוס. ת"א: הקיבוץ המאוחד, 2000. עמ' 87- 116.
ליסק, משה, הקליטה הגדולה בשנות החמישים- כישלונו של כור ההיתוך. ירושלים: מוסד ביאליק, 1999. עמ' 1- 44 (פרק ראשון).
קבלו, פולה, "שורת המתנדבים ומיסוד הביקורת הציבורית בישראל", בתוך: בראלי, אבי, גוטווין, דניאל ופרילינג, טוביה [עורכים], חברה וכלכלה בישראל- מבט היסטורי ועכשווי [ב]. ב"ש: מכון בן גוריון, 2005. עמ' 773- 802.
שטרית, סמי שלום, המאבק המזרחי בישראל. ת"א: עם עובד, 2004. עמ' 42- 71 (פרק ראשון).
שפירא, יונתן, לשלטון בחרתנו. ת"א: עם עובד, 1989. 133- 161 (פרק שביעי).

חומר לקריאה נוספת:
אין

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 100 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
יתכנו שינויים בנושאי הקורס ובחומרי הקריאה.
תכנית הקורס המעודכנת תופיע באתר הקורס.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה