לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

דו-לאומיות בישראל/פלסטין: מושגי מפתח והכוח של התיאוריה - 56542
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 16-09-2013
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מדע המדינה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: אנגלית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): בשיר בשיר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: bashbashir@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס: ב' 3-4, חדר 3308 מדע החברה

מורי הקורס:
ד"ר בשיר בשיר

תאור כללי של הקורס:
הקורס מבקש לבחון את יכולתה של התיאוריה הפוליטות המודרנית להצביע על כיוונים חדשים ליישוב הסכסוך ישראלי-פלסטיני. ליתר דיוק הקורס יבח את תרומתתה של חשיבה מחודשת ובקורתית של מושגים כמו הזכות להגדרה עצמית, ריבונות, מדינת הלאום, צדק מאחה, פוליטקה של פיוס, ופדירליזם לפיתוחם של אלטרנטיבות פוליטיות ומוסדיות ל "היגיון החלוקה" שהנחה ומנחה עד עכשיו את הנסיונות הכושלים ליישב את הסיכסוך פלסטיני-ישראלי.

מטרות הקורס:
נא לעיין בגרסה באנגלית

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

נא לעיין בגרסה באנגלית

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: נא לעיין בגרסה באנגלית

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
נא לעיין בגרסה באנגלית

חומר חובה לקריאה:
נא לעיין בגרסה באנגלית

חומר לקריאה נוספת:
נא לעיין בגרסה באנגלית

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
שיטת ההערכה בקורס זה היא בחינת בית בסוף הקורס. אין בחינת בית מועד ב' בקורס זה

רשימת הקריאה עלולה להשתנות במשך הסמסטר
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה