לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מבוא לפסיכולוגיה פוליטית - 56338
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 24-09-2021
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מדע המדינה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר פזית בן-נון בלום

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: pazit.bennun@mail.huji.ac.i

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש

מורי הקורס:
פרופ פזית בן-נון-בלום

תאור כללי של הקורס:
כיצד אנשים מגבשים עמדות פוליטיות, מה מניע מתיחות בין קבוצות, ואיך המצב בו אנו נמצאים משפיע על נטייה לאלימות? פסיכולוגיה פוליטית הוא ענף אקדמי מסעיר ובינתחומי הבוחן סוגיות פוליטיות באמצעות תיאוריות ושיטות מחקר מתחום הפסיכולוגיה.

מטרות הקורס:
קורס המבוא יפתח בסקירת הענף והכלים המאפיינים אותו. משם נעבור לבחינת השפעת הסיטואציה והאישיות על התנהגות פוליטית ברמת הציבור והאליטות. לאחר מכן נתרכז בפסיכולוגיה של גיבוש עמדות פוליטיות ברמת הפרט. לבסוף, נתייחס לשורשים הפסיכולוגיים של סכסוכים פוליטיים ושל יחסים בין קבוצות.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להגדיר מושגים בסיסיים בפסיכולוגיה פוליטית.לזהות את האסכולות המרכזיות בתחום הפסיכולוגיה הפוליטית.להסביר כיצד תיאוריות פסיכולוגיות שונות מסייעות בהבנת התנהגות פוליטית.להדגים שימוש במתודולוגיה ניסויית בחקר התנהגות פוליטית.

דרישות נוכחות (%):
80

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות
רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
I. מהי פסיכולוגיה פוליטית?1. רקע, נושאי הקורס2. מבוא: מהי פסיכולוגיה פוליטיתII. השפעות הסיטואציה על התנהגות פוליטית3. קונפורמיות וציות4. דה-אינדיווידואציה ותפקידיםIII. אישיות, תכונות5. ניתוח התנהגות מנהיגים: הגישה הפסיכו-ביוגרפית, הגישה מבוססת-התכונות6. ניתוח מונהגים: הדוגמה של סמכותנותIV. קוגניציה פוליטית7. תחכום פוליטי8. רציונליות מוגבלת וכללי אצבע9. השפעות תקשורת ההמונים10. חשיבה-מוּנעתV. קבוצות11. קונפליקט בין קבוצות12. השפעת הרכב הקבוצה13. התאבדות טרוריסטית: פרופיל אישיותי מול דינמיקה קבוצתית14. סיכום: זרמים עדכניים בפסיכולוגיה פוליטית, ביו- פסיכו- פוליטיקה

חומר חובה לקריאה:
1. רקע, נושאי הקורסקריאה:* סילבוס הקורס2. מבוא: מהי פסיכולוגיה פוליטית?קריאה:* McGuire, W.J. (1993). The Poly-Psy Relationship: Three Phases of a Long Affair. In- Jost and Sidanius, 22-31. JS* Jordan, C.H., Zanna, M.P. How to read a journal article in social psychology. In- Jost and Sidanius, p. 467-476. JS3. קונפורמיות וציותקריאה:* Asch, S.E. (1955). Opinions and social pressure. Scientific American, 193:31-35.* Milgram, S. (1963). Behavioral study of obedience. Journal of Abnormal and Social Psychology, 67:371-378.4. דה-אינדיווידואציה ותפקידיםקריאה:* Diener, E., Fraser, S.C., Beaman, A.L. and Kelem, R.T. (1976). Effects of deindividuation variables on stealing among Halloween trick-or-treaters. Journal of Personality and Social Psychology, 33(2):178-183.* Zimbardo, P.G. (1970). The human choice: Individuation, reason, and order vs deindividuation, impulse, and chaos. In W. J. Arnold & D. Levine (Eds.), Nebraska Symposium on Motivation,1960. Lincoln: University of Nebraska Press.5. ניתוח התנהגות מנהיגים: הגישה הפסיכו-ביוגרפית, הגישה מבוססת-התכונותקריאה:* Barber, J.D. (1985). The presidential character. Reprinted in Neil Kressel, ed., Political Psychology: Classic and Contemporary Readings. New York: Paragon, 1993.* Winter, D.G. (1987). Leader appeal, leader performance, and the motive profiles of leaders and followers: A study of American presidents and elections. In- Jost and Sidanius, 124-134. JS6. ניתוח מונהגים: הדוגמה של סמכותנותקריאה:* Brown, R. The Authoritarian Personality and the Organization of Attitudes. In- Jost and Sidanius, 39-68. JS* Stenner, K. (2005). The Authoritarian Dynamic. London: Cambridge University Press. Chapter 2, pp. 13-36.7. תחכום פוליטיקריאה:* Converse, P.E. (1964). The nature of mass belief systems in mass publics. In- Jost and Sidanius, 181-199. JS8. רציונליות מוגבלת וכללי אצבעקריאה:* Lupia, A. (1994). Shortcuts versus encyclopedias: Information and voting behavior in California insurance reform elections. American Political Science Review, 88:63-76.9. השפעות תקשורת ההמוניםקריאה:* Iyengar, S., Peters, M.D., Kinder, D.R. Experimental demonstrations of the "not-so-minimal" consequences of television news programs. American Political Science Review, 76, 848-858. In- Jost and Sidanius, 139-149. JS* Nelson, T.E., Clawson, R.A., Oxley, Z.M. (1997). Media framing of a civil liberties conflict and its effect on tolerance. American Political Science Review, 91, 567-583.10. קוגניציה פוליטית: חשיבה-מוּנעת* Taber, C., Lodge, M. (2006). Motivated Skepticism in the Evaluation of Political Beliefs. American Journal of Political Science, 50, 755-769.* Lebo, M. J., Cassino, D. (2007). The Aggregated Consequences of Motivated Reasoning and the Dynamics of Partisan Residential Approval. Political Psychology 28, 719-746.11. קונפליקט בין קבוצותקריאה:* Tajfel, H., Turner, J.C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W.G. Austin and S. Worchel (Eds.), The Social Psychology of Intergroup Relations. Monterey, CA: Brooks/Cole.12. השפעת הרכב הקבוצהקריאה:* Huckfeldt, R., Morehouse Mendez, J., Osborn, T. (2004). Disagreement, ambivalence, and engagement: The political consequences of heterogeneous networks. Political Psychology, 25, 65-95.* Mutz, D.C. (2002). The consequences of cross-cutting networks for political participation. American Journal of Political Science, 46, 838-855.13. התאבדות טרוריסטית: פרופיל אישיותי מול דינמיקה קבוצתיתקריאה:


* Merari, A. (2010). Conclusion: An integrative view of suicide terrorism. In A. Merari. Driven to Death: Psychological and social aspects of suicide terrorism. Oxford University Press, chapter 10, 261-280.


14. סיכום: זרמים עדכניים בפסיכולוגיה פוליטית, ביו-פסיכו-פוליטיקה

קריאה:
* Alford, J.R., Funk, C.L., Hibbing, J.R. (2005). Are Political Orientations Genetically Transmitted? American Political Science Review, 99, 153-167.

חומר לקריאה נוספת:
-

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
I. מטלות הקורס• קריאה, נוכחות והשתתפות בדיון. התלמידים חייבים בקריאת החובה השבועית עליה מבוסס השיעור והמפורטת להלן, לפני כל שיעור. מכיוון שקריאה ודיון הם חלקים מרכזיים בקורס זה, נוכחות בשיעורים וכן השתתפות פעילה ומושכלת בדיונים בכיתה מהווים חלק מהדרישות.• מבחן מסכם. המבחן יתייחס לכל חומר הקורס מתחילתו, לרבות ההרצאות וחומרי הקריאה.II. מדיניות• במהלך הקורס יכולה המרצה, במסגרת שיקול דעתה האקדמית, להחליט על שינויים בתכנית הקורס, לרבות שינוי חומרי הקריאה ושינוי המטלות המפורטות בסילבוס. נא עקבו אחרי ההודעות בשיעורים ובאתר.שימו לב: סילבוס עדכני יועלה לאתר הקורס, בכל מקרה של סתירה - הגרסה העדכנית באתר הקורס היא הקובעת.• ספר הקורס:John T. Jost and Jim Sidanius. (2004). Political Psychology. Psychology Press.הספר נמצא בשמורים בספריה, ופריטי הקריאה מתוכו מסומנים "JS".• בנוסף למאמרים מתוך הספר, נקרא במהלך הסמסטר סדרת פרסומים אקדמיים. על פי רוב, לינקים רלוונטיים יהיו זמינים אלקטרונית באתר הקורס במערכת מוּדל. אם נתקלתם בבעיה באיתור המאמר באופן אלקטרוני, גשו לספריה לצילום עותק קשיח מחומר הקריאה עבור אותו השיעור.• הסטודנטים נדרשים להתעדכן בהודעות באתר לקראת כל שיעור. נא עדכנו דוא"ל במערכת.• במידה והחמצתם שיעור, זו אחריותכם להשלים את החומר שנלמד ונידון בכיתה.• יצירת קשראם ברצונך ליצור איתי קשר מחוץ לכיתה, אנא שלח/י לי דוא"ל המציין את שמך, שם הקורס, וכתובת אימייל אליה אוכל לחזור. נא אפשר/י כ-72 שעות למשלוח תשובה. אני מצפה מכל התקשורת הכתובה להיות מקצועית בטבעה. לחילופין, ביכולתך להגיע למשרדי במהלך שעת הקבלה (מומלץ לתאם ביקור בדוא"ל).

הנוסח אינו סופי, אנא ראו באתר הקורס ב-moodle עם פתיחת שנה"ל.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה