לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מצב הדמוקרטיה הישראלית: נרטיבים, אידיאולוגיות ופוליטיקה עכשווית - 56313
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 21-10-2015
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מדע המדינה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר גייל טלשיר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: msgayil@huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום שני 14.10-15.10

מורי הקורס:
ד"ר גייל טלשיר

תאור כללי של הקורס:
הסמינר עוסק בניתוח ביקורתי של הדמוקרטיה הישראלית לפי שחקני מפתח תוך פיענוח המאבק על רעיונות, עמדות, מדיניות וכוח אחרי בחירות 2015. הסמינר בנוי בחלקו הראשון כסדנת מחקר ובו עבודה צוותית והתנסות מונחית בחקר וסמסטר שני בו כל תלמיד כותב את עבודת הסמינר שלו לפי פורטפוליו מתפתח המוצג בצמתי המחקר המרכזיים.

מטרות הקורס:
לייצר הבנת עומק של החברה הישראלית דרך ניתוח נרטיבים, מוסדות ושחקנים תוך שימוש בתיאוריה ויצירת פריזמה משווה לאנליזה ביקורתית.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

-לפענח את הנרטיבים המרכזיים של מוסדות ושחקנים במפלגות בבחירות -לעבוד עם משבר הדמוקרטיה ככלי ניתוח להבנת תופעות עומק בחברה
-לכתוב עבודת חקר עצמאית

דרישות נוכחות (%):
80% לפי דרישות השנתון ישנה גם חובת השתתפות לא רק נוכחות

שיטת ההוראה בקורס: עבודה בקבוצות חקר, סדנאות ודיונים כמו גם הרצאות ופרזנטציות.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
-משבר הדמוקרטיה
-מיפוי מפלגות ושינוי מערכת מפלגתית
-מחאה חברתית
-בחירות
-ניתוח שחקני מפתח ומפלגות
-ניתוח ארגונים לא-ממשלתיים
-ניתוח נרטיבי ואידיאולוגי
-מיפוי אידיאולוגיות

חומר חובה לקריאה:
ACRI, The Association of Civil Rights in Israel, 2013, Anti-Democratic Initiatives, in http://www.acri.org.il/en/category/democracy-and-civil-liberties/anti-democratic-legislation/ (accessed 27/7/2013).
Agmon Tamir and Ami Zadik. 2011. “Analyzing the Economic Implications of Concentration and Crosscutting Possessions in the Media”, Knesset research and information center, Jerusalem.
Arian Asher, Hadar Yael and Nir Atmor. 2006. Israel Democracy Index, Jerusalem: Israel Democracy Institute.
Arian Asher, Michael Philipov and Anna Knepelmann. 2009. Israel Democracy Index, Jerusalem: Israel Democracy Institute.
Avital Tomer, 2013. “Kendel on Concentrationalism” 29/5 Calcalist http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3603707,00.html (accessed 27/7/2013).
Beetham, David. 1994. “Key Principles and Indices for a Democratic Audit.” In: David Beetham, ed. Defining andMeasuring Democracy. London: Sage, 25-43.
Beetham, David, and Kevin Boyle. 1995. Introducing Democracy. Cambridge: Blackwell.
Ben-Basat, Avi and Momi Dahan (eds). 2009. The Political Economics of Municipalities, Israeli Democracy Institute, Jerusalem.
Beissinger, Mark and Gwendolyn Sasse. 2012. An End to Societal Patience? The Economic Crisis and Political Protest in Eastern Europe, Nuffield’s Working Papers Series in Politics.
Beyme, Klaus von. 1991. Theorie der Politik im 20. Jahrhundert. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
--. 1999. Die parlamentarische Demokratie. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
Bollen, Kenneth A. 1993. “Political Democracy: Conceptual and Measurement Traps.” In: Alex Inkeles, ed. On Measuring Democracy. New Brunswick, NJ: Transactior1, 3-20.
Bühlmann, Mare, Wolfgang Merkel, and Bernhard Weßels. 2008. Democracy Barometer. Zürich: NCCR.
Collier, David, and Steven Levitsky. 1997. “Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative Research.” World Politics 49: 430-451.
Croissant, Aurel. 2002. „Einleitung: Demokratische Grauzonen – Konturen und Konzepte eines Forschungszweiges.“ In: Petra Bendel, Aurel Croissant, and Friedbert W. Rüb, eds. Zwischen Demokratie und Diktatur. Opladen: Leske + Budrich: 9-54.
Croissant, Aurel, and Wolfgang Merkel, eds. 2004. Special Issue ofDemocratization: Consolidated or Defective Democracy? Problems of Regime Change. 1115.
Crouch, Colin. 2004. Post-Democracy. Cambridge: Polity.
Cutright, Philips. 1963. “National Political Development: Its Measures and Analysis”. American Sociological Review 28: 253-264.
Dahl, Robert A. 1971. Polyarchy. Participation and Opposition. New Haven: Yale University Press.
- - . 1989. Democracy and its Critics. New Haven: Yale University Press.
Dahrendorf, Ralf 1992. „Die Zukunft der Bürgergesellschaft“, In: Bernd Guggenberger and Klaus Hansen, eds. Die Mitte. Vermessungen in Politik und Kultur. Opladen: Leske + Budrich: 74-83.
Dalton, Russell C. and Mark Wattenberg, eds. 2000. Parties without Partisans: Political change in Advanced Industrial Democracies. Oxford: Oxford University Press.
Dalton Russell C., David Farrell and Ian McAllister. 2011. Political Parties and Democratic Linkage How Parties Organize Democracy, Oxford: Oxford University Press.
Detal, Lior. 2013. “How Much Money Does your Child Get from the Ministry of Education”, The Marker 18/7/2013 http://www.themarker.com/career/1.2075019 (accessed 27/7/2013).
Diamond, Larry. 1999. Developing Democracy. Toward Consolidation. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
--. 2000. “Is Pakistan the (Reverse) Wave of the Future.” Journal of Democracy 1114: 81-107.
Downs, Anthony. 1968. Ökonomische Theorie der Demokratie. Tübingen: J. C. B. Mohr.
Elster, Jon. 1988. “Introduction.” In: Jon Elster and Rune Slagstad eds. Constitutionalism and Democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 1-18.
Freedom House. 2001. http://freedomhouse.org. (accessed 27/7/2013).
Fuster Morell, Mayo. 2012. “The Free Culture and 15M Movements in Spain: Composition, Social networks and Synergies.” Special Issue: Occupy! of the Social Movement Studies: Journal of Social Cultural and Political Protest 11(3-4).
Gavison Ruth, Mordhechai Kremnitzer and Yoav Dotan. 2000. Judicial Activism: For and Against, The Role of the High Court of Justice in Israeli Society, Jerusalem: Magnes and Yediot Achronot.
Ghanem, As’ad. 2001. The Palestinian Arab Minority: A Political Study. Albany: State Uni- versity of New York Press.
Habermas, Jürgen. 1962. Strukturwandel der Öffentlichkeit. Neuwied: Luchterhand.
--. 1975. Legitimation Crisis. Cambridge MA: Beacon.
--. 1992. Faktizität und Geltung. Frankfurt/M.: Suhrkamp Taschenbuch.
--. 1996. „Über den internen Zusammenhang von Rechtsstaat und Demokratie.“ In: Jürgen Habermas. Die Einbeziehung des Anderen. Studien zur politischen Theorie. 2nd ed. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Taschenbuch: 31-66.
Hadar Yael and Atmor Nir. 2013. Participation in Elections and Declining Turnouts, IDI http://www.idi.org.il/ספרים-ומאמרים/מאמרים/השתתפות-בבחירות-והירידה-בשיעור-ההצבעה-בישראל/ (accessed 27/7/2013).
Hadenius, Axel. 1992. Democracy and Development. Cambridge: Cambridge University Press.
Held, David. 1996. Models of Democracy. 2nd ed. Cambridge: Polity Press.
Heller, Hermann. 1971[1928]. „Demokratie und soziale Homogenität.“ In: Hermann Heller, Gesammelte Schriften. Vol. 2. Leiden: Sijthoff.
Herman Tamar, Atmor Nir, Heller Ella and Lebbel Yuval. 2012. Israel Democracy Index, Jerusalem: Israel Democracy Institute.
Huntington, Samuel P. 1991. The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century. Norman: University of Oklahoma Press.
Karatnycky, Adrian. 1999. “The Decline of Illiberal Democracy,” Journal of Democracy 10/1: 112-123.
Kenig Ofer and Anna Kneplmann. 2012. “The Decline of Big Parties” in Changing the Electoral System, Jerusalem: Israel Democracy Institute.
Kersting, Wolfgang, ed., 2000. Politische Philosophie des Sozialstaats. Weilerwist: Velbrück.
Kerton Sarah. 2012. “Tahrir, Here? The Influence of the Arab Uprisings on the Emergence of Occupy” Social Movement Studies, Vol. 11, Nos. 3-4, 302-308, August–November , Routledge.
Kriesi, Hans-Peter. 2011. “The political consequences of the financial and economic crisis in Europe: electoral punishment and popular protest”, Oxford Papers, version 3, November 2011.
Kremnitzer, Mordechai and Michal Kramer. 2011. Human Dignity as a Supreme and Absolute Constitutional Value in German Law –In Israel Too? Israeli Democracy Institute, Jerusalem.
Kretzmer, David. 1997. “The Path to Judicial Review in Human Rights Cases: From Bergman and Kol Ha’am to Mizrahi Bank.” [In Hebrew.] Mishpatim 28: 359–385.
Lauth, Hans-Joachim. 2001. „Rechtsstaat, Rechtssysteme und Demokratie.“ In: Michael Becker, Hans-Joachim Lauth, and Gert Pickel, eds. Rechtsstaat und Demokratie. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag: 21-44.
--. 2002. „Die empirische Messung demokratischer Grauzonen: Das Problem der Schwellenwertbestimmung.“ In: Petra Bendel, Amel Croissant, and Friedbert W. Rüb, eds. Zwischen Diktatur und Demokratie. Opladen: Leske + Budrich, 119-138.
Lijphart, Arend. 1992. “Democratization and Constitutional Choices in Czechoslovakia, Hungary and Poland 1989-1991.” Journal of Theoretical Politics 4/2: 207-223.
Linz, Juan. 1990. “The Virtues of Parliamentarism.” Journal of Democracy 111: 84-91.
Linz, Juan J., and Alfred Stepan. 1996. Problems of Democratic Transition and Consolidation, Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
Lipset, Seymour M. 1959. “Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy.” American Political Science Review 53(1): 69-105.
--. 1981. Political Man. The Social Basis of Politics. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
--. 1993. “Reflections on Capitalism, Socialism and Democracy.” Journal of Democracy 4/2: 43--55.
Liss Johnathan. 2013. The Government has approved the conscription reform, 7/7/2013 http://www.haaretz.co.il/news/politi/1.2065063 (accessed 27/7/2013).
Luhmann, Niklas. 1984. Ökologische Kommunikation. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Mair Peter. 1997. Party System Change. Oxford: Clarendon Press.
Marshall, T.H. 1950. Citizenship and Social Class and Other Essays. Cambridge: Cambridge University Press.
Maus, Ingeborg. 1994. Zur Aufklärung der Demokratietheorie. Rechts- und demokratietheoretische Überlegungen im Anschluss an Kant. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Mautner, Menachem. 1993. The Decline of Formalism and the Rise of Values in Israeli Law. [In Hebrew.] Tel Aviv: Ma’agalay Da’at.
Meydani. Assaf. 2012. “The Supreme Court as a Political Entrepreneur The Case of Israel”, Israel Studies Review, Volume 27, Issue 2, Winter, 65–85.
Merkel, Wolfgang. 1999. „Defekte Demokratien.“ In: Wolfgang Merkel and Andreas Busch, eds. Demokratie in Ost und West. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 361-381.
--. 2002. “Social Justice and the Three Worlds of Welfare Capitalism.” Archives Européennes de Sociologie XLIII/1: 59-91.
--. 2004: „Embedded and Defective Democracies“, in: Aurel Croissant, Wolfgang Merkel (eds.): Special Issue of Democratization: Consolidated or Defective Democracy? Problems of Regime Change 11/5: 33-58.
--. 2010. Systemtransformation 2nd ed. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
--. (ed.) 2014. Krise der Demokratie. Wiesbaden: Springer VS.
Merkel, Wolfgang, Hans-Jürgen Puhle, Aurel Croissant, Claudia Eicher, Peter Thiery (2003): Defekte Demokratie, Bd. 1: Theorie. Opladen: Leske + Budrich.
Merkel, Wolfgang, Hans-Jürgen Puhle, Aurel Croissant, Peter Thiery (2006): Defekte Demokratie, Bd. 2: Regionalanalysen, Wiesbaden: VS-Verlag für Sozialwissenschaften.
Mill, John Stuart, 1861. Consideration on Representative Government. London: Longmans, Green, and Co.
Montesquieu, Charles de. 1838. Oeuvres completes. Paris: Lefevre.
Morlino, Leonardo. 1998. Democracy Between Consolidation and Crisis. Parties, Groups, and Citizens in Southern Europe. Oxford: Oxford University Press.
Moore, Barrington. 1969. Soziale Ursprünge von Demokratie und Diktatur. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Nino, Carlos Santiago. 1996a. “Hyperpresidentialism and Constitutional Reform in Argentina.” In: Arend Lijphart, and Carlos Waisman, eds. Institutional Design in New Democracies, Eastern Europe and Latin America. Boulder, CO: Westview Press, 161-174.
---. 1996b. The Constitution of Deliberative Democracy. New Haven: Yale University Press.
Norris, Pippa. 2011. Democratic Deficit. Cambridge: Cambridge University Press.
O’Donnell, Guillermo. 1994. “Delegative Democracy.” Journal of Democracy 5/1: 55-69.
---. 1998. “Horizontal Accountability in New Democracies.” Journal of Democracy 9/3: 112-126.
Offe, Claus. 1994. Der Tunnel am Ende des Lichts. Frankfurt a. M.: Campus.
Przeworski, Adam. 1991. Democracy and the Market. Political and Economic Reforms in Bastern Europe and Latin America. Cambridge: Cambridge University Press.
Przeworski, Adam, and Fernando Limongi. 1997. “What Makes Democracies Endure.” World Politics 49/1: 155-183. In: Larry Diamond, Mare F. Plattner, Yun-han Chu, and Hung-mao Tien, eds. Consolidating the Third Wave Democracies: Themes and Perspectives. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 295-312.
Putnam, Robert D. 1993. Making Democracy Work. Civic Traditions in Modem Italy. Princeton: Princeton University Press.
Rawls, John. 1971. A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press.
--.1991.
Reitz, John. 1997. “Constitutionalism and the Rule of Law.” In: Robert D. Grey, ed. Democratic Theory and Post-Communist Change. London: Prentice Hall, Citizenship and the State in the Middle East (Butenschon, Davis & Hassassian eds.; Syracuse University Press, 2000, 111-143.
Rueschemeyer, Dietrich, Evelyn Huber Stephens, John D. Stephens. 1992. Capitalist Development and Democracy. Chicago: University of Chicago Press.
Samooha. 1990.
Schechter, Asher. 2012. Rothschild: The Story of a Protest Movement, Tel Aviv: HaKibutz HaMeuchad.
Schmitter, Philippe C.. 1997. “Civil Society East and West.” In: Larry Diamond, Mare F. Plattner, Yun-han Chu, and Hung-mao Tien, eds. Consolidating the Third Wave Democracies. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 239-263.
Schmitter, Philippe C., and Terry Karl. 1991. “What Democracy Is ... and Is Not?,” Journal of Democracy 2/3: 75-88.
Schumpeter, Joseph A. 1950. Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie. Bern: Francke.
Sen, Amartya. 2000. Ökonomie für den Menschen. München: Hanser.
Shapira Assaf. 2010. “Lobbysts and Lobbism: Comparative Theoretical and Historical Analysis” Parliament, September, issue 66. http://www.idi.org.il/ספרים-ומאמרים/פרלמנט/גיליון-66/שדלנות-ושדלנים-מבט-תאורתי-היסטורי-ומשווה (accessed 27/7/2013).
Sheleg Yair, 2012. “Will Give Will Get” 27.2.2012 http://www.idi.org.il/ספרים-ומאמרים/מאמרים/הערות-לסדר-ייתנו-–-יקבלו (accessed 27/7/2013).
Shepard, B. H. .2012. “Labor and Occupy Wall Street: Common Causes and Uneasy Alliances, Working USA”: The Journal of Labor and Society, 15: 121-134.
Smith, J.. 2011. Globalizations Forum on Middle East Protests: Commentary, Globalizations, 8(5): 655-659.
Smooha, Sammy. 1990. “Minority Status in an Ethnic Democracy: The Status of the Arab Minority in Israel.” Ethnic and Racial Studies 13(3): 389-413.‏
---. 2002. “The Model of Ethnic Democracy: Israel as a Jewish and Democratic State.” Nations and Nationalism 8(4): 475-503.
Stepan, Alfred, and Cindy Skach. 1993. “Constitutional Frameworks and Democratic Consolidation. Parliamentarism versus Presidentialism.” World Politics 46(1): 1-22.
Stiglitz, Joseph. 2012. The Price of Inequality: How today’s divided society endangers our future, New York: W.W. Norton.
Talshir Gayil (forthcoming) “Social Protest in view of the Crisis for Israeli Democracy: Between Economics, Politics and Identity”, Politika, Jerusalem.
Streeck, Wolfgang 2013: Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Taylor, Charles. 1993. „Der Begriff der bürgerlichen Gesellschaft im politischen Denken des Westens.“ In: Micha Brumlik and Hauke Brunkhorst, eds. Gemeinschaft und Gerechtigkeit. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch Verlag: 117-144.
Tocqueville, Alexis de. 1985[1835]. Über die Demokratie in Amerika. Stuttgart: Reclam.
Vanhanen, Tatu. 1984. The Emergence of Democracy A Comparative Study of 119 States, 1850-1979. Helsinki: Finnish Society of Sciences and Letters.
---. 1989. “The Level of Democratization Related to Socioeconomic Variables in 147 States, 1980-1985.” Scandinavian Political Studies 1212: 95-127.
Walzer, Michael. 1998. Sphären der Gerechtigkeit. Frankfurt a. M.: Campus.
Yakobson, Alexander and Amnon Rubinstein. 2008. Israel and the Family of Nations: The Jewish Nation-State and Human Rights. London: Routledge.
Yiftachel, Oren. 2006. Ethnocracy: Land and Identity Politics in Israel/Palestine. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Welzel, Christian. 2002. Fluchtpunkt Humanentwicklung. Über die Grundlagen der Demokratie und die Ursachen ihrer Ausbreitung. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
Yona Yossi and Avia Spivak (eds.) 2012. It Can Be Different. Tel Aviv: Kav Adom.

חומר לקריאה נוספת:
ספרי בחירות בישראל
מדד הדמוקרטיה הישראלית

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה10 %
השתתפות 20 %
הגשת עבודה 50 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 20 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
מרכיבי ציון קורס. חוץ מזה נקודות זכות על כתיבת סמינר
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה