לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מחשבה מדינית מודרנית - 56120
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 01-08-2021
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מדע המדינה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ניקול הוכנר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: nicole.hochner@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יש לפנות בדואל

מורי הקורס:
ד"ר ניקול הוכנר

תאור כללי של הקורס:
הקורס תולדות המחשבה המדינית המודרנית הינו קורס בוגר חובה במדע המדינה. הקורס מבוסס על הטענה כי רעיונות שצמחו במהלך התקופה המודרנית מעצבים את עולמנו הפוליטי והדמוקרטי עד היום. ההכרה של ההוגים הבולטים מאפשר להעריך ולהבין את תרומתם הייחודית, להכיר את מושגי היסוד ואת השפה הפוליטית שמאפשרת לנו עד היום לדון בחיי החברה, המוסר והמדינה. אולם הקורס לא רק מציע לעבור על קאנון של יצירות מופת, הוא גם מזמין אותנו להתנסות בניתוח ופרשנות ולהעריך את חשיבות הדיאלוג בינינו לבין הוגים מן העבר ועד כמה מועיל לחשוב "יחד איתם" ודרכם (על אף הפער לכאורה בינינו לבינם).

מטרות הקורס:
להכיר את הרעיונות המרכזיים של הפילוסופיה הפוליטית בעת החדשה ולהבין את השורשים ההיסטוריה וההגותיים של עולמנו הדמוקרטי.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

השכלה בסיסית בדמויות קאנוניות של ההגות הפוליטית המודרנית
השכלה היסטורית בסיסית כהקשר לרעיונות פילוסופים ופוליטיים
מיומנויות קריאה של טקסטים פוליטיים ופילוסופיים
יכולת ניתוח ופרשנות של טקסטים פוליטיים ופילוסופים
סקירה של סוגיות פרשניות ומתודולוגיות
פיתוח תודעה אזרחית.

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות ותרגילי כתיבה ומטלות

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
רשימה חלקית של הנושאים - יתכנו שינויים!

מבוא
תומאס הובס ורעיון האמנה
ג'ון לוק
ז'אן-ז'אק רוסו
מונטסקייה
המהפכות בארה"ב ובצרפת ומתנגדיה
אלקסיס דה טוקוויל
קרל מרקס
ג'ון סטוארט מיל
אידיאולוגיות בסוף המאה ה-19

חומר חובה לקריאה:
רשימה מפורטת תחולק בתחילת השנה

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 55 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 17 %
הגשת תרגילים 28 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
יתכנו שינויים
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה