לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מבוא למימון - 55904
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 15-09-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מנהל עסקים

סמסטר: סמסטר א' או/ו ב'

שפת ההוראה: אנגלית ועברית

קמפוס: הר הצופים קרית א"י ספרא רחובות

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ' משה לוי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: mslm@huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: לפי תאום

מורי הקורס:
פרופ משה לוי,
ד"ר יגאל נוימן,
מר ליאור רונן

תאור כללי של הקורס:
הקורס מקנה מושגי יסוד בתחום מימון החברות ותורת ההשקעות. הנושאים המרכזיים שילמדו בקורס: ערך הזמן של הכסף, קבלת החלטות בתנאי ודאות, אמידת סיכונים, מושג שיעור התשואה הנדרש והקשר בינו לבין סיכון, תמחור פרוייקטים מסוכנים, אופטימיזציה של תיק ההשקעה, ובחירת מבנה ההון של החברה.
מטרות הקורס:
להקנות הבנה בסיסית של מושגי יסוד במימון.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להכיר את עקרונות הבסיס של תורת המימון ולדעת להשתמש בהם בפועל.

דרישות נוכחות (%):
0

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה ותרגיל שבועי.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
קבלת החלטות בתנאי ודאות

סיכון ותשואה

פרויקטים מסוכנים

מבנה ההון

אופציות

חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
במידה ואי אפשר יהיה לקיים בחינות בקמפוס, הבחינה תהיה מקוונת

ישנה חובת הגשה של 80% מהתרגילים
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה