לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מימון ניסויי והתנהגותי - 55713
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 23-07-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מנהל עסקים

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר יבגני מוגרמן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: mugi@huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: ה 15:00-15:30

מורי הקורס:
ד"ר יבגני מוגרמן

תאור כללי של הקורס:
עקרונות המימון ההתנהגותי

מטרות הקורס:
בשנים האחרונות חל גידול משמעותי במחקר האקדמי העוסק במימון ניסויי והתנהגותי. קיימות
עדויות רבות המצביעות כי ההנחות הקלאסיות: שהמשקיעים הם ראציונליים והשווקים
הפיננסיים הם יעילים – לא מתארות באופן מלא את המציאות. אנו נסקור את הספרות העכשווית
בנושא. בנוסף, חל גידול במחקר אשר משתמש בניסויי מעבדה על מנת לחקור תופעות כלכליות
ומימוניות. במסגרת הקורס נסקור ונדגים מספר ניסויים.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

הסטודנטים יכירו את עקרונות של המימון התנהגותי;
ויתנסו בכתיבת פרויקט מחקרי בתחום

דרישות נוכחות (%):
80

שיטת ההוראה בקורס: הקורס יכלול הרצאות פרונטליות, פרוייקט, הרצאות אורח, השתתפות בניסויים ומצגות של
הסטודנטים.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
רשימת הנושאים העיקריים:

1. מבוא: מידע על הקורס
2. מימון התנהגותי והיפותזת השוק היעיל
3. יוריסטיקות
4. הטעיות
5. אתגרים ל- EMH
6. התנהגות המשקיעים
7. שווקי חיזוי
8. מכרזים

חומר חובה לקריאה:
Inefficient Markets by Andrei Shleifer, Oxford University Press

חומר לקריאה נוספת:
The Winner's Curse by Richard Thaler, Princeton University Press
The Wisdom of the Crowds by James Surowiecki, Anchor
Nudge by Richard Thaler,and Cass Sunstein, Yale University Press

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 10 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 90 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
הקורס הנו קורס בסיס לסמינר במימון התנהגותי
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה