לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מבוא לכלכלה א' (מיקרו) - 55701
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 15-09-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מנהל עסקים

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר ליאור אמסלם

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: lior.amsellem@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום ד' 14:00 – 15:30

מורי הקורס:
ד"ר אליהו-ליאו אמסלם

תאור כללי של הקורס:
מושגי יסוד בכלכלה, והבנת התנהגות הפרט (צרכן או פירמה) בתנאי תחרות משוכללת ולא משוכללת

מטרות הקורס:
הקניית מושגי יסוד בתחום מיקרו כלכלה. הנושאים המרכזיים שיילמדו:
עקומת התמורה, תנאים למסחר בינלאומי, פונקציית היצור וקביעת מחירי גורמי ייצור, שיקולי היצרן למקסום רווח, היצע, ביקוש, גמישויות, שווקים חלקיים, שיווי משקל בשוק המוצרים, שיווי משקל כללי וקשרי גומלין בין שוק המוצרים ושוק העבודה, יצוא ויבוא, ניתוח התערבות ממשלתית באמצעות מיסוי, סובסידיה, הטלת מכסים ופרמיות לעידוד היצוא, מונופול וקרטל.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

הסטודנטים יהיו מסוגלים להבין מושגי יסוד במיקרו כלכלה, ולהשתמש בכלי ניתוח בסיסים בכלכלה.

דרישות נוכחות (%):
אין

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה פרונטלית בכיתה,
ופתרון תרגילים ושאלות בכיתה ובאתר הקורס

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
עקומת התמורה.
מסחר בינלאומי
פונקציית הייצור , וקביעת מחירי גורמי ייצור חוק התפוקה השולית הפוחתת
ניתוח שוק גורמי הייצור, עלות גורם ייצור, ערך התפוקה השולית
מבנה עלויות היצרן, הקשר בין התפוקה השולית והעלות השולית
עקןמת ההיצע, עודף היצרן
עקומת הביקוש
השפעת התחלופה, השפעת ההכנסה
גמישות הביקוש למחיר, להכנסה, גמישות צולבת
גמישות ההיצע, מוצר גיפן, מוצר נורמלי, ניטרלי ונחות
מוצרים תחליפיים ומשלימים
תועלת שולית, עודף הצרכן
שיווי משקל בשוק, ניתוח שווקים חלקיים
שיווי משקל כללי בשוק המוצרים ובשוק גורמי הייצור
התערבות ממשלתית – מיסוי וסובסידיה
ניתוח יצוא ויבוא
תחרות לא משוכללת – מונופול וקרטל

חומר חובה לקריאה:
1. אורון יצחק, מארק נילי, עופר גליה, מבוא לכלכלה - מיקרו כלכלה, הוצאת עמיחי , 1995 מהדורה שניה מורחבת.
2. N. Gregory Mankiw,Principles of Microeconomics, 5th Edition

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
במקרה ולא ניתן יהיה להיבחן בכיתה תיערך בחינה מקוונת.

במהלך הקורס יינתנו תרגילים (התרגילים יימצאו באתר הקורס במערכת moodle).
את הפתרונות של התרגילים יש להגיש למתרגל, לפני תחילת השיעור (לא ניתן יהיה להגיש תרגילים באיחור). הגשת התרגילים תיעשה בקבוצות של עד זוגות.
מיד לאחר מועד ההגשה יפורסמו באתר הקורס פתרונות מלאים של התרגילים.
ישנה חובת הגשה של 80% מהתרגילים על מנת להיות זכאים לגשת לבחינת הסיום.
התרגילים ייבדקו אך אינם מהווים מרכיב בציון הסופי.
בגמר כל נושא יפורסמו באתר קובץ שאלות נוספות, שאלות פתוחות ושאלות אמריקאיות לתרגול נוסף.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה