לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מבוא לחדשנות פיננסית ופינטק - 55650
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 06-10-2021
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: מנהל עסקים

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): יגאל נוימן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: yigal.newman@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: א' 1430-1530

מורי הקורס:
פרופ יגאל נוימן

תאור כללי של הקורס:
הקורס עוסק בחדשנות פיננסית בישראל ובעולם, ובשלושת המישורים בה היא מתפתחת ונוצרת: סגירת פערים, אבולוציה, ורבולוציה.
לקורס שלוש חטיבות עיקריות: מבוא (תיאור המצב הקיים), חדשנות פיננסית הלכה למעשה (ובתוכה תחומי הפינטק כמו אמצעי תשלומים, בלוקצ'יין ומטבעות דיגיטליים, ועוד), ויישומים.

זהו קורס יסוד ללא תנאי קדם המיועד לסטודנטים בתכנית ליזמות טכנולוגית וכן כקורס בחירה לכלל הסטודנטים לתואר ראשון (שנה ג' בתכניות לתואר בוגר) המעוניינים להבין את עולם הפינטק, לדעת כיצד הטכנולוגיות החדשות משנות את עולם השירותים הפיננסיים, ולהכין עצמם ללימודי המשך בתחום.
(יודגש כי הקורס "מבוא לחדשנות פיננסית ופינטק" שונה בתכלית מהקורס "פינטק" לתואר שני. הקורסים אינם מהווים קדם זה לזה ואינם חליפיים.)

מטרות הקורס:
1. להכיר לסטודנט את תהליך החדשנות הפיננסית ואת הדרך שבה היא משנה את עולמנו
2. לתאר את תחומי הפעילות העיקריים של תעשיית הפינטק
3. לדון בדרכים שבה משפיעה החדשנות הפיננסית על החברה
4. להכין את הסטודנט לקראת התעמקות עתידית בפינטק

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:
1. להבין את תהליכי החדשנות הפיננסית בישראל ובעולם
2. להכיר את תחומי הפינטק השונים, ומקצת מיישומיו
3. להבין כיצד משתלבים הטכנולוגיות, המצב הקיים, והרגולציה כדי לשנות את מציאות חיינו

דרישות נוכחות (%):
80%

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות פרונטליות
הרצאות אורח: על רובואדוויזינג, על יזמות בפינטק, ועל השפעות חברתיות

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
חטיבה ראשונה: מבוא
1-2 מבנה המערכת הפיננסית הקיימת
3 מבוא לחדשנות פיננסית: הרעיונות המסדרים
4 איזה טכנולוגיות נכנסות לתוך הפינטק?

חטיבה שניה: חדשנות פיננסית הלכה למעשה
5 החדשנות של הפינטק
6 החדשנות של הפינטק
7-8 מה אפשר לעשות עם פינטק כשמחברים אותו עם ביג דאטא?
על השקעות ומשקיעים

חטיבה שלישית: יישומים והשלכות
9 Case Study: רובואדווייזינג (הרצאת אורח)
10 Case Study: אינשורטק
11-12 איך תראה המערכת הפיננסית העתידית?
על סביבה, חברה, משפט ופינטק
13 הרצאות אורח: שיתופיות, ageing and longevity
14 יזמות בפינטק (הרצאת אורח)

חומר חובה לקריאה:
ספרים:

• Marcia Stigum and Anthony Credcenzi, “Stigum’s Money Market, 4E,” McGraw-Hill Education; 4th edition (March 2, 2007)
• The following (free) book shows how distributed ledger technology can transform economic organization and financial structure:
Robert M. Townsend, "Distributed Ledgers: Design and Regulation of Financial Infrastructure and Payment Systems", The MIT Press, October 2020.
Available online at https://direct.mit.edu/books/book/4932/Distributed-LedgersDesign-and-Regulation-of
• The Following book lays out a vision of what we should build in the new economy, covering not only how to reforge our societies' social contract but also how institutions, systems, infrastructure, and law should change in support of this new order.
Alex Pentland, "Building the New Economy", The MIT Press, October 2020.
Available online at https://wip.mitpress.mit.edu/new-economy
• Alexander Lipton and Adrien Treccani, “Blockchain and Distributed Ledgers”, World Scientific August 2021

מאמרים:
1. Satoshi Nakamoto, “Bitcoin: A Peer- to-peer Electronic Cash System”, 2008. Available online at https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
2. PWC Report on CBDC (will be provided ahead of time)
3. ST Omarova, 'Technology v Technocraty: Fintech as a Regulatory Challenge' (2020) 6 Journal of Financial Regulation, pp. 75-124.
4. Arner, Douglas W; Buckley, Ross P; Zetzsche, Dirk A; Veidt Robin. “Sustainability, FinTech and Financial Inclusion”, European business organization law review, 2020-03, Vol.21 (1), p.7-3

חומר לקריאה נוספת:
FinTech Innovation : From Robo-Advisors to Goal Based Investing and Gamification, Paulo Sironi, Wiley 2016
The FINTECH Book : The Financial Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Visionaries, Susane Chishi and Janos Barberis, Wiley 2016
The Future of Finance : The Impact of FinTech, AI, and Crypto on Financial Services, Henri Arslanian and Fabrice Fischer, Springer 2016
FinTech For Dummies, by Steven O'Hanlon, Susanne Chishti, Brendan Bradley, James Jockle, and Dawn Patrick, Wiley 2020

A Guide to Financial Regulation for Fintech Entrepreneurs, Stefan Loesch, Wiley 2018
The REGTECH Book: The Financial Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Visionaries in Regulation, by Janos Barberis and Douglas Arner, Wiley 2019

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 40 %
הרצאה0 %
השתתפות 20 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 40 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה